Szerződéskötés egy héten belül. Épülhet az M7 autópálya hiányzó szakasza.

Eredményt hirdetett az M7 Balatonkeresztúr - Nagykanizsa közötti 35,5 km-es autópálya szakasz megépítéséért kiírt közbeszerzési eljáráson a Nemzeti Autópálya Zrt. A hat előminősített vállalkozó részvételével lebonyolított - hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos - eljárásban végül a PVT-M7 Konzorcium maradt versenyben, egyedül érvényes ajánlatával.

A gazdasági és közlekedési miniszter – a gyorsforgalmi útépítési beruházások költségeinek csökkentése érdekében – egyes úttervezési előírások racionalizálását rendelte el 2005. év végén az előkészítés alatt álló projektek esetében. A Nemzeti Autópálya Zrt. a közbeszerzési pályázat kiírásakor vállalta, hogy a költségek csökkentése érdekében kiadásra kerülőaz útügyi műszaki leelőírásokban meghatározott követelmények változtatását itt is érvényesíti. Ezért került sor a feltétlenül szükséges úáttervezés és kivitelezés egy eljárásban történő megpályáztatására. Ezért A műszaki, jogi és pénzügyi feltételek tisztázása, a kockázatok csökkentése érdekében választotta a kiíró az nyílt egyfordulós eljárás pályáztatás helyett a közbeszerzési eljárás tárgyalásos formáját., amelyre 2004….. óta ad lehetőséget a KB DB. (?) A tárgyalásos forma amely a nyílt eljárással azonos fokú versenyt biztosított, mert az ajánlatérő az összes előminősített jelentkezőt felhívta ajánlattételrei. felhívásra kerül, valamint lehetőséget ad a műszaki, jogi és pénzügyi feltételek tisztázására,a kockázatok csökkentésére. AjánlatkérőA Nemzeti Autópálya Zrt. jelen projekt esetében alkalmazta először alkalmazta a szerződés részét képező „Gyorsforgalmi utak építésének szállító útjaira vonatkozó szabályozás”-t, amely széles szakértői kör bevonásával készült és remélhetőleg hosszú távon és egyértelműen rendezi a gyorsforgalmi beruházások megvalósításakor, a nagytömegű anyagszállítással igénybe vett szállító utak fenntartásával és helyreállításával kapcsolatos kötelezettségeket. Ajánlatkérő azt is előírta, hogy az ajánlattevők csatoljanak be műszaki javaslatot, amely tartalmazza A kiírás szerint az ajánlattevők feladata volt – a dokumentációban kiadott feltételrendszer alapján –, az áttervezés és a kivitelezés során megvalósítandó költségcsökkentő megoldások meghatározásaat. Az eljárás során az ajánlatok műszaki egységesítése érdekében a Mérnök a javaslatok alapján egységes feltételrendszert dolgozott ki. A kiíró és a tulajdonos GKM az eljárás során mindvégig arra törekedett, hogy minél több szakmai információval segítse a verseny résztvevőit. Ennek ellenére július 31-én a Bizottság a hat ajánlattevőből négy ajánlatánakt érvénytelennek né nyilvánítottatását javasol.ta, egyúttal a A megmaradt két vállalkozóból a Bizottság az az előnyösebb ajánlatot tevőpályázatot benyújtó PVT-M7 Konzorciumot ajánlatát javasolta nyerteskéntajánlotta elfogadni a tulajdonos GKM-nek. A GKM-et vezető miniszter azonban határozatban rendelte el, hogy a versenyben maradt ajánlatok műszaki tartalmát illetve az addig kizárt vállalkozók ajánlatait független szakértőkkel vizsgáltassa felül az NA Zrt. annak érdekében, hogy. a tárgyilagos és optimális döntés érdekében. legkedvezőbb ajánlat kerüljön kiválasztásra. A szakértői vélemények a bizottság korábbi döntéseit igazolták, az érvénytelenné nyilvánítoási indokokat helytállónak találták és egy újabb, a Colas Autópálya Építő Közös Vállalkozás által benyújtott ajánlat érvénytelenítésére tettek javaslatot. Az ajánlattevők összesen hat jogorvoslati eljárást kezdeményeztek, amelyek közül csak egy esetben adott a Döntőbizottság részben igazat a kérelmezőnek. A megállapított hiba azonban ebben az esetben sem volt olyan súlyú, amely miatt bírságot szabott volna ki a KDB. A hosszú, és ám alapos, és – a jogorvoslati kérelmektől sem mentes, de a megvalósítási ár tekintetében, az elmúlt évekhez képest a legkedvezőbb árat elérő, – sokrésztvevős verseny, sok-résztvevős verseny tender nyertese eredményeképpen aa nyertes a PVT-M7 Konzorcium, aki 43 Mrd Ft-ért vállalja az M7 356,5 km-es hiányzó szakaszának tervezését és kivitelezését. A kivitelezés szerződésben rögzített határideje: 2008. május 31. Nemzeti Autópálya Zrt.