A NIF Zrt. 2007. június 22-i Sajtóközleménye

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. egyetért az Állami Számvevőszék legutóbbi vizsgálati javaslataival, ám azokra vonatkozóan már 2006-ban intézkedett és azóta is folyamatosan e szerint végzi tevékenységét.

1. A területszerzéssel kapcsolatbanA 2003 óta tartó fejlesztések gyorsítása anélkül ment végbe, hogy az a jogszabályi környezet, amely a legtöbb nehézséget támasztja a beruházások lebonyolítása elé, megváltozott volna. A Társaság évek óta nélkülözi a területszerzés és a közműkiváltások terén a jogszabályi változtatásokat.

Ezért:  • Módosítottuk a területszerzéssel foglalkozó ügyvédek szerződését oly módon, hogy ösztönözzük őket a feladatok határidejének betartására. A határidő be nem tartása kötbér fizetését vonja maga után. Szerződésük részletesebb és szabályozottabb.


  • A területszerzési tevékenység koordinálását is a NIF Zrt. munkatársai fogják elvégezni.


  • A szükséges jogszabályi módosításokat benyújtottuk a tulajdonosnak.


  • Az autópálya tv. aktuális módosítása intézkedik a közmű problémák elhárításával, ám hatékonyságát a gyakorlat fogja igazolni.


  • 2. Az egyes nyomvonaltervek megvalósíthatóságának gazdaságossági számításairól


A költséghatékonysági vizsgálat eddig nem a NIF Zrt. feladata volt.

Az árak ellenőrzöttségére tett javaslathoz:


  • Ahhoz, hogy a kiszélesített, sokszereplős verseny ne csak a legjobb árat eredményezze, hanem egyben hatékony is legyen, a NIF Zrt. 2006 óta árszakértőt alkalmaz, aki az egyes projektekre még a tendereztetés előtt árkalkulációt készít.

  • A NIF Zrt. versenyeztetési gyakorlatát a Közbeszerzési Tv. határozza meg.


3. A minőségirányítási rendszer bevezetésével kapcsolatban

Egyéves munka eredményeképpen sikeres audit zajlott le, és a társaság a napokban kapja meg a az

ISO minősítési tanúsítványt.


Az ÁSZ jelentés javaslatain túlmenően támogatjuk a gyorsforgalmi beruházások közérdekűségéről szóló tv. megalkotását illetve a meglévő módosítását oly módon, hogy előnyt biztosítson ezen nagyberuházások előkészítési munkáinál a szükséges engedélyek beszerzése, de különösen a területszerzés és a közműkiváltások tekintetében a beruházó társaságnak. Ez biztosítaná az előreláthatóságot és a kiszámítottságot e nagy volumenű beruházások megvalósítása során.