SAJTÓKÖZLEMÉNY 2007. Július 27.

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. minden beruházásánál megköveteli a kivitelezőktől az építkezések során termelődő hulladékok törvényes, környezetvédelmi szempontból megfelelő kezelését. A NIF Zrt. összes beruházásában betartatja és folyamatosan ellenőrzi a hulladékok megfelelő elhelyezését.

 

Az M0 keleti szektorának építésekor mind az „ED-M0 2005 Közös Vállalkozás”, mind a PVT-M0 Konzorcium betartotta a hulladékkezelésre, elhelyezésre vonatkozó jogszabályokat. Minderről a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. ellenőrzései során megbizonyosodott, hiszen a megfelelő engedélyeket a kivitelezők megszerezték és bemutatták.

A lerakóhelyre történő földanyag vagy hulladék kiszállítás esetében a munkák
megkezdéséhez – mint minden más munkafolyamatkor – úgynevezett MÉRNÖKI jóváhagyás szükséges, melyet az Építési Naplóban rögzítenek. A MÉRNÖK csak akkor hagyhatja jóvá a hulladék kiszállítását, ha a vállalkozó hivatalos dokumentumban megnevezi a lerakóhelyet, bemutatja a lerakóhely engedélyét az elhelyezni kívánt anyagra vonatkozóan, ugyancsak bemutatja a lerakóhely befogadói nyilatkozatát az elhelyezni kívánt anyag típusára és mennyiségére vonatkozóan. A kivitelezőnek előzetesen egyeztetnie kell a szállító útvonalat és meg kell neveznie a hulladéklerakásért felelős személyt. Csak ezt követően kezdhető meg a munka, melyet a kitermelés helyszínén, az M0 építési területén a MÉRNÖK naponta ellenőriz, a lerakóhely ellenőrzése szúrópróbaszerűen történik. Az elvégzett munka elszámolását a kivitelezői szerződésnek megfelelően geodéziai felmérés alapján végzik, melyet szükség szerint alátámaszthatnak a Vállalkozó által begyűjtött szállító levelek.

Az M0 keleti szektor építése során feltárt hulladékok elszállítása az előzőekben leírtaknak megfelelően történt, mind a PVT-M0, mind az ED-M0 Vállalkozó szakaszán.

A mai napon, mindkét fővállalkozó külön-külön is nyilatkoztak a NIF Zrt.-nek arról, hogy egyes sajtóhírekkel ellentétben a nyomvonalon elhelyezett hulladék szállítására alvállalkozókkal kötöttek szerződést, akik csak engedéllyel rendelkező lerakóba szállítottak hulladékot. A hulladékszállítást mindkét fővállalkozó 2007 május végén befejezte.

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. a nyomvonalak és létesítmények helyének meghatározása során szoros együttműködésben dolgozik a tervezővel és az illetékes környezetvédelmi hatóságokkal. A kivitelezés folyamán is tudatosan törekszik a környezetvédelmi előírások betartására és betartatására.

Budapest, 2007. július 27.

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.