Átadták az M7-es autópálya Zamárdi – Balatonszárszó szakaszt a Kőröshegyi Völgyhíddal

Átadták a forgalomnak az M7-es autópálya új, Zamárdi és Balatonszárszó közötti 14,7 kilométeres szakaszát, amelynek része a Kőröshegynél megépült, métereit tekintve a kontinensen egyedülálló völgyhíd. Az átadást követően Budapest és Balatonkeresztúr között végig autópályán közlekedhetnek az autósok. Az M7 autópálya új szakasza valamennyi járműkategória részére díjköteles.

 

A KŐRÖSHEGYI VÖLGYHÍD ÉPÍTÉSE

 

(a legnagyobb völgyhíd a 15 műtárgy  közül, amelyet a Hídépítő Zrt. épít az M7-es autópálya Zamárdi – Balatonszárszó közötti 14,7 km-es szakasz részeként)

Megrendelő:                             Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

Kivitelező:                                Völgyhíd Konzorcium az autópálya szakaszra

(Hídépítő Zrt., Strabag Zrt.)

Hídépítő Zrt. a Kőröshegyi völgyhídra

Mérnök:                                   Metróber Kft.

Felelős tervező:                        Hídépítő Zrt.

Társtervező:                             Pont Terv Zrt.

Kiviteli szerződés aláírása:         2004. május 7.

Befejezési határidő:                  2007. augusztus 12. ( átadás augusztus 8.)

 

A VÖLGYHÍD

Hossza:                                   1872 m

Szélessége:                             23,80 m (2 x 2 forgalmi sáv)

Legnagyobb magassága:           88 m

Pillérek száma:                         16 (17,70 m – 79,70 m közötti magassággal)

Nyílások száma:                        17 (60 m + 95 m + 13 x 120 m + 95 m + 60 m)

Pálya:                                      4000 m vízszintes sugarú ívben, 2,86%-os hosszirányú

                                               és 2,51%-os keresztirányú esésben

Alépítmény:                             

9 próbacölöp fúrását, majd próbaterhelésüket Ø 1200, Ø 1500 mm-es SOIL MEC típusú vasbeton szerkezeti cölöpök fúrása követte,  változó mélységgel 22 – 31 m, és mennyiségi kiosztással 35 – 48 db, a cölöpfejeket összefogó alaptestekről (a legnagyobb 27m x 20m x 3,50m) indult a pillérek felmenő falazatának építése kúszó zsalus technológiával 5 m-es szakaszokban felfelé haladva, minden pillérben acél  vizsgáló lépcső és kettőben személy/teherfelvonó lift is található

Felszerkezet:              egy keresztmetszetű, két cellás feszített vasbeton trapéz szekrénytartó, magassága támasz fölött  7 m, nyílásközépen 3,50 m

Segéd/szerelő híd:      158 m hosszú, 1542 t acél szerkezet, 172 hidraulikával, mely két előretolható

főtartóból és az azokra felfüggesztett két nyitható kivitelű mozgó zsaluzó kocsiból állt, ez a

segédszerkezet szolgálta a híd felszerkezetének építését kezdetben konzolosan szabad betonozásos

technológiával. Később a terepviszonyok lehetővé tették, hogy az  5-ös és 13-as számú pillérek között

a felszerkezet építése gyártópadon előregyártott, majd felemelt zömökkel, szabadon szerelt

technológiával folytatódjon, a segédszerkezet ehhez történő, megfelelő szerkezeti átalakítása révén.

Az utolsó elempár felemelésére 2007. március 31.-én került sor a 8-as (77,50 m magas) pillér feletti

hídágon. Ez ugyan az utolsó emelés volt, de ettől a művelettől akkor még nem ért össze a híd, még

két zárás hiányzott. Az egyik a 7-es és 8-as számú pillérek közötti 5 méteres zárózöm elkészítése

monolit betonozással, majd a 2007. május 5.-i  utolsó felszerkezeti betonozással végződő utolsó

zárás, ami a 8-as és 9-es számú pillérek közötti középső, úgynevezett végső zárást jelentette, szintén

5 méteres zárózöm elkészítésével. A híd ettől az időponttól vált teljes hosszában végigjárhatóvá,

vagyis ért össze folytatólagosan. Ezután még folytatódott a híd két végén már elkezdett szegélyépítés,

középső elválasztó sáv építése, vezető és üzemi korlátok szerelése, szigetelési, aszfaltburkolat

készítési munkálatok a pályatesten, az egyéb, kompletttírozási munkákkal együtt. Ezzel egyidőben

történt a híd felszerkezetének a belsejében a csapadékvízelvezető rendszer kiépítése a kültéri

vízépítési műtárgyakkal együtt, valamint a villamos targonca közlekedését szolgáló járdák elhelyezése

a szekrényben. A szerződés szerinti befejezési határidő -ami egyben a völgyhíd forgalomba

helyezését is jelenti a szakaszon lévő többi műtárggyal és az autópálya útépítési részével együtt-

2007. augusztus 12., s ténylegesen augusztus 8-án lesz az ünnepélyes átadás.

 

Főbb mennyiségi adatok/legek:

Lefúrt cölöpök összhossza:       19 km

Összes beton:                         cca. 120.000 m3

Összes betonacél:                    cca.   19.000 t

Legsúlyosabb elem:                       650 t (emelése 80m-es magasságba)

Leggyorsabb haladás:                   5 és fél nap alatt 45 m hosszú autópálya szakasz

                                                               növekedés

 

KRONOLÓGIA

70-es évek                           Területbiztosítási és engedélyezési tervek voltak,

                                           pénzügyi fedezet nem

90-es évektől                       Tervváltozatok

                                           Közvéleménykutatás

                                           Önkormányzati egyeztetések

                                           Nyomvonal keresés

 

                                           10 év alatt 47 változat

 

1996                                    Építési engedély a Rodin Kft által tervezett völgyhidas

                                           változatra

1998                                    Az építési engedély lejár

                                           Megvalósíthatósági tanulmány készül 20 változatban

                                           különböző sebességhatárokra

 

1999                                    Megalakul a Nemzeti Autópálya Rt.

                                           Új engedélyezési eljárást indítanak

                                           Felélénkülnek a tárgyalások a résztvevőkkel

2000. szeptember 25.            Megállapodás arról, ha az M változat ellehetetlenül, csaka

                                           völgyhidas megoldás jöhet szóba, amihez minden 

                                           hatóság

                                           hozzájárul.           

2001. február 7.                    Köröshegy Önkormányzata egyhangúlag elfogadja a

                                           völgyhidas változatot.

Február 8.                             Balatonföldvár nyilatkozik a V. változat mellett.

 

2001. június 21.                     A völgyhidas változat részletes vizsgálata, műszaki-

                                            gazdaságossági optimum keresés

június 29.                              Környezeti hatástanulmány

                                            beadása                                                      

augusztus 22.                        A Környezetvédelmi Főfelügyelőség hiánypótlásra kéri az

                                            NA-t

 

2002                                     Elkészül az engedélyezési terv (UVATERV)

                                            Elkészülnek a völgyhíd tervei  acél illetve vasbeton

                                            szerkezettel(PONT TERV)

                                            Tárgyalások a Vegyépszerrel, a leendő kivitelezővel

                                            Döntés: vasbeton híd épül

2003. október                         Építési engedély

december 17.                         Ajánlat kérés közbeszerzés útján

2004. április                           Kiviteleli terv

2004. május 7.                       zerződéskötés

2006. december                      Új határidő.

2007. augusztus 8.                  Forgalomba helyezés