A NIF Zrt. sajtótájékoztatója Székesfehérváron.

Témája, bemutatkozik a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. Szilágyi András vezérigazgató-helyettes. Tájékoztatás a régióban megvalósuló KözOp finanszírozású projektek előkészítettségéről és várható megvalósítási üteméről.

 

Fejér, Veszprém, Komárom-Esztergom, Somogy megye közútfejlesztési programja, a megvalósítás ütemezése

 

Sajtótájékoztató, 2007. október 16. Székesfehérvár

 

 

A Kormány a 1004/2007. (I. 30.) Korm. határozat döntött a 2007 – 2013 közötti időszakban megvalósítani tervezett közlekedésfejlesztési projektek (KÖZOP) indikatív listájáról. Ezt követően az 1063/2007.(VIII.15.) Korm. határozat rögzítette az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közlekedés Operatív Program (KÖZOP) 2088-ban indítható projektjeinek listáját.  Ez a lista tartalmazza a Közép-dunántúli Régió, ezen belül Fejér, Veszprém, Komárom-Esztergom megye, és a Dél-dunántúli régióhoz tartozó Somogy megye kiemelt projektjeit.

 

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF Zrt.) a 46/2007 (IV. 4.) GKM rendelet értelmében a KÖZOP-ban szereplő fejlesztési feladatok végrehajtását látja el. A fenti feladatokat NIF Zrt. 2007. februárban vette át a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtól (korábban UKIG), illetve a Magyar Közút Kht-tól, különböző előkészítettségű állapotban.

 

FEJÉR megye

 

8. sz főút 11,5 t burkolat erősítése Székesfehérvár átkelési szakaszán

A Székesfehérvár nyugati elkerülő út megépültével az Új-Csóri úti körforgalmi csomóponthoz kapcsolódik az átmenő forgalom és a teljes tervezési szakaszt terheli. A meglévő útpálya 2×2 sávos kialakítású, erősen nyomvályús, deformált. Ennek burkolaterősítésére, illetve a főbb  baleseti forrást jelentő ráfutásos balesetek elkerülésére, balra, felálló sávos csomópontok kialakítására van szükség.

Az egyesített terv készítése elindult, befejezési határideje: 2008.07.31.

A kivitelezési munkák tervezett időtartama: 2009.01.31- 2009.09.15.

 

A 62. sz. főút fejlesztése a 2007-2013 időszak Közlekedés Operatív Programjában szerepel az M8 Duna-híd és Székesfehérvár között.  A 62. sz. főút Dunaújvárost köti össze Székesfehérvárral, illetve a 6. sz. főút közép- magyarországi térségét az M7 autópályával. A 62. sz. főút forgalmát jelentősen befolyásoló tényező, hogy az M6 autópálya Dunaújvárosig elkészült, valamint az új Duna-híd megépült, és átadásra került az M8 autópálya szakasszal. Mindebből következően a 62. sz. főút forgalma jelentősen megnövekedett, sürgős feladat a meglévő szakaszok teherbírásának, minőségének javítása, és a településeket elkerülő szakaszok megépítése. Megvalósítása több szakaszban történik:

 

62. sz. főút M8 (Duna-híd) Székesfehérvár között 11,5 t burkolaterősítés

A településeket elkerülő szakaszok közötti megmaradó útpályán tervezett beavatkozások a burkolatszélesítés, burkolaterősítés, figyelembe véve a kis sugarú ívek korrekcióját és a csomópont kialakítási szükségszerűségeket. A 62. sz. főutat ez a beavatkozás 21,6 km hosszban érinti.

A tervezés várható befejezési határideje: 2008. 12. 20.

A kivitelezési munkák tervezettidőtartama: 2009.05.01 – 2010.06.30.

 

62. sz. főút M8 (Duna-híd) Székesfehérvár között Seregélyes elkerülő szakasz

A megtervezett elkerülő nyomvonal 10,5 km hosszú, 2×1 sávos kialakítású. Kezdeti szakasza Seregélyes-Szőlőhegy településrészt is elkerülve épülne, valamint a meglévő szakaszhoz visszacsatlakozása előtt külön szintben keresztezi a Pusztaszabolcs – Székesfehérvár vasútvonalat. Az építési engedélyezési terv négy szintbeli csomópontot és három műtárgyat tartalmaz, amelyek vízfolyásokat és vasútvonalat kereszteznek.

Az építési engedély meghosszabbítására korszerűsíteni kell a rendelkezésre álló tervet, és el kell készíteni a kiviteli terveket. A tervezőt közbeszerzési eljárással választjuk ki, október végére várható a szerződéskötés. A tervezés befejezési határideje: 2008. 12.15.

A kivitelezési munkák tervezett időtartama 2009.04.15 – 2010.12.31.

 

62. sz. főút M8 (Duna-híd) Székesfehérvár között Perkáta elkerülő szakasz

Perkáta átkelési szakaszán a 62. sz. főút szakasza a jelen forgalmi igényeknek nem felel meg: szűk beépítettség, kis sugarú ívek, kedvezőtlen emelkedők jellemzik, forgalma jelentősen befolyásolja az ott lakók életfeltételeit.

A megtervezett elkerülő nyomvonal 5,9 km hosszú, 2×1 sávos kialakítású. Tervezési szakasz eleje az adonyi csomópont, a 18-as km szelvény környékén tér vissza a meglévő nyomvonalhoz. Az érintett szakaszon egy patakmeder keresztezés műtárggyal, egy körforgalmú és egy kanyarodósávos csomóponttal, valamint földút – csatlakozások kialakításával kell számolni. 

Az építési engedélyre várunk,  ez után kezdeményezhető a kiviteli tervet készítő tervező kiválasztására a közbeszerzési eljárás. A tervezés befejezési határideje várhatóan: 2008. 06.30.

A kivitelezési munkák tervezett időtartama 2008.09.10 – 2010.04.30.

 

62. sz. főút Szabadegyháza ipartelep elkerülés

A 62. sz. főút Szabadegyháza Ipartelep elkerülő szakaszára rendelkezésre álló tervdokumentációt megvalósíthatósági és költséghatékonysági szempontból felül kell vizsgálni. Ezután kerülhet sor a nyomvonalra az építési és kiviteli tervek elkészíttetése. A tervezési szakasz tartalmaz egy különszintű vasúti-közúti kereszteződést, 2 szintbeni csomópontot és két útkereszteződést, a beavatkozás hossza 2,8 km.

Jelenleg a tanulmányterv készül, a teljes tervezés befejezési határideje várhatóan: 2008. 06.30.

A kivitelezési munkák tervezett időtartama: 2009.08.30 – 2010.11.30.

 

62. sz. főút Budapest – Székesfehérvár vasútvonal külön szintű

keresztezése, útkorrekció

A keresztezett vasútvonalszakasz a Budapest – Székesfehérvár törzshálózati vonal része, melynek korszerűsítését a 160 km/h engedélyezett sebességre tervezik. Ezért a 62. sz. főút keresztezése külön szintben valósulhat meg. A tervezett kialakítás építési engedéllyel rendelkezik, amely engedély már a 62. sz. főút nyomvonali korrekcióját tartalmazza 2×1 sávos kialakítással 1,2 km hosszban. A vasút felett tervezett műtárgy a kétpályás vasúti vonal és a környező művelt területek megközelítését szolgáló földút átvezetését szolgálja.

Jelenleg a terület igénybevételi tervek készítése zajlik, a kiviteli terv előkészítése folyik. A tervezés befejezési határideje várhatóan: 2008. 05.30.

A kivitelezési munkák tervezett időtartama: 2008.08.20 – 2009.12.31.

 

Kohézis Alap által támogatott projektek:

Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozás egyik feltételeként vállalta, hogy fokozatosan átveszi a közúti járművekre vonatkozó EU szabványokat, amelyek magukba foglalják a közúti járművek megengedett tengelyterhelésének 100 kN-ról 115 kN-ra, illetve a megengedett össztömeg 400 kN-ról 440 kN-ra való felemelését. Ha a megelőző beavatkozások nem történnének meg, az az útpályaszerkezetek és a hidak gyors ütemű leromlását eredményeznék, ami az úthasználók és a fenntartás költségeinek megemelkedéséhez vezetne.

 

6. sz. főút 18+063-30+452 km sz. közötti szakaszának út -és hídrehabilitációja 

A szakasz Pest megyében található, de régiós irodánk feladatai közé tartozik, összhossza 9,2 km. A megvalósítandó beruházás a tervezési szakaszon történő burkolaterősítés padkarendezéssel, terv szerinti forgalomtechnikai kialakítással.

A kivitelezési munkák várható befejezési határideje: 2008.06.30.

 

6. sz. főút 30+452-48+770 km sz. közötti szakaszának út -és hídrehabilitációja 

A szakasz összhossza 18,3 km. A megvalósítandó beruházás a tervezési szakaszon történő burkolaterősítés padkarendezéssel, terv szerinti forgalomtechnikai kialakítással, Ercsi község északi és déli határában forgalomcsillapító szigetek építése, két meglévő hídszerkezet átépítésével.

A kivitelezési munkák várható befejezési határideje: 2008.10.30

 

6. sz. főút 48+770-65+676 km sz. közötti szakaszának út -és hídrehabilitációja 

A szakasz összhossza 16,9 km. A megvalósítandó beruházás a tervezési szakaszon történő burkolaterősítés padkarendezéssel, terv szerinti forgalomtechnikai kialakítással, az adonyi csomópont átépítésével, jobbra kanyarodó sáv létesítésével, három meglévő hídszerkezet átépítésével.

A kivitelezési munkák várható befejezési határideje: 2008.10.30

 

VESZPRÉM megye

 

71. sz. főút M-7 autópálya-Balatonakarattya közötti szakasz építése

A 71. sz. főút Balatonakarattya-Balatonfűzfő elkerülő megépítése után kiemelt fontosságú az új nyomvonal közvetlen kikötése az M7 autópályára, ezzel tehermentesítve a 71. sz. főút jelenlegi, autópálya és Balatonakarattya közötti szakaszát.

Az engedélyezési terv elkészült, azonban környezetvédelmi, régészeti és nyomvonalbeli problémák merültek fel, melyek megoldása csak az M8 autópálya környezetvédelmi engedélyének kiadása után lehetséges.

A 2×1 sávos új nyomvonalon haladó, kb. 2,5 km hosszú szakasz (+új autópálya csomópont) építési engedélye várhatóan 2008 IV negyedévében várható, a munkák megkezdése 2009 II. negyedévében lehetséges legkorábban.

 

Várpalota déli elkerülő út

Székesfehérvár és Veszprém között, a 8. sz. főút egyedül Várpalotán halad átkelési szakaszon, így a növekvő forgalom miatt égetően szükséges a várost elkerülő útvonal megépítése.

Az elkerülő út tanulmánytervei elkészültek, azok bírálata, a továbbtervezésre alkalmas változat kiválasztása folyamatban van.

A 2×2 sávos új nyomvonalon haladó kb. 8 km hosszú szakasz építési engedélye és engedélyezési terve várhatóan 2008 IV. negyedévében várható, a munkák megkezdése 2009 IV. negyedévében lehetséges legkorábban. Várható befejezés 2011. IV negyedév.

 

8-72. különszintű csomópont építése

Veszprém megye egyik legveszélyesebb szintbeli csomópontja a 8-as és 72-es főutak találkozása, ahol az utóbbi években több súlyos, halálos kimenetelű baleset is történt. A forgalom nagysága és a biztonság növelése szükségessé tette a szintbeli csomópont különszintüvé való átépítését.

Az engedélyezési terv elkészült, az építési engedély kiadásának várható időpontja 2007. október 30.

A munkák megkezdése 2008 IV. negyedévében lehetséges legkorábban. Várható befejezés 2009. IV negyedév.

 

8. sz. főút Ajka-Veszprém megyehatár, 11,5 t megerősítése

A beavatkozás a 8. sz. főút 82+400-110+571 km sz. közötti szakaszát érinti.

Az egyes kritikus szakaszokon (Tüskevár,Devecser) tanulmányterv készült, ezek elfogadása után indulhat meg a tervezés.

Az építési engedély kiadásának várható időpontja 2008. vége.

A munkák megkezdése 2009 II. negyedévében lehetséges legkorábban. Várható befejezés 2010. IV negyedév.

 

8. sz. főút Márkó-Ajka 11,5 t megerősítése

8. sz. főút 63+793-82+400 km sz. közötti szakasz. Megvalósítása 3 szakaszban történik, helyenként kapaszkodósáv kialakításával.

Az építési engedély kiadásának várható időpontja 2008. III. negyedév.

A munkák megkezdése 2008 IV. negyedévében lehetséges legkorábban. Várható befejezés 2011. IV negyedév.

 

8. sz. főút Várpalota-Veszprém 11,5 t megerősítése

A megnövekedett forgalom és az EU felé vállalt kötelezettségek miatt szükségessé vált a magyarországi főutak 11,5 t tengelyterhelésre való megerősítése így a 8. sz. főút 32+000-57+100 km sz. közötti szakaszán is.

 

Megvalósítása 4 szakaszban történik, a veszélyes csomópontok felülvizsgálatával (Hajmáskér,Vp. Füredi út,Csatár).

Az építési engedély kiadásának várható időpontja 2008. IV. negyedév.

A munkák megkezdése 2009 II. negyedévében lehetséges legkorábban. Várható befejezés 2010. IV negyedév.

 

72. sz. főút Balatonfűzfő – Veszprém 11,5 t megerősítés építése

A beavatkozás a 72. sz. főút 0+700-6+500 km sz. közötti szakaszát érinti. Megvalósítása 3 szakaszban történik, Litér átkelési szakaszon forgalomcsillapító szigetek építésével.

Az építési engedély kiadásának várható időpontja 2008. III. negyedév.

A munkák megkezdése 2008 IV. negyedévében lehetséges legkorábban. Várható befejezés 2009. IV negyedév.

 

82. sz. főút átkötése a 8. sz. főútra

A 82. sz. főút illetve a 72. sz. főút forgalmának folyamatos növekedése és az észak-déli fogalmi irány biztosítása miatt szükségessé vált Veszprém, illetve Gyulafirátót átkelési szakaszainak kiküszöbölése, ezért tanulmányterv készült e tárgyban. A tanulmányterv elfogadása után megindulhat az egyesített tervek készítése és az építési engedély megszerzése

Az építési engedély kiadásának várható időpontja 2008. III. negyedév.

A munkák megkezdése 2009 I. negyedévében lehetséges legkorábban. Várható befejezés 2010. III negyedév.

 

83. sz. főút Városlőd-Pápa11,5 t megerősítése

A 83. sz. főút 0+000-22+580 km sz. közötti szakaszán. 

A munkák előkészítése 2008-ban indulhat.

 

EIB által támogatott projektek

 

8. sz. főút Márkó elkerülő

Veszprém és Ajka között a 8. sz. főút egyedül Márkón halad átkelési szakaszon, így a növekvő forgalom miatt égetően szükséges volt a települést elkerülő útvonal megépítése.

Az elkerülő 2×2 sávos középen elválasztó sávval épül, mely tartalmaz egy 278 m hosszú völgyhidat is.

A kivitelezés 2007. május 2-án megkezdődött, az átadás tervezett időpontja 2008. december.

 

KOMÁROM-ESZTERGOM megye

 

8119. j. út és Tatabánya ipari park csomópont (Bridgestone) kiépítése

A 8119 jelű út Tata-Környe közötti szakaszán megvalósuló körforgalmú csomópont, biztosítja a megépült Bridgestone gumigyár és a Tatabánya Ipari Park teherforgalmának kapcsolatát a 8119 jelű úton keresztül az M1 autópályával. Beruházás ösztönző szerepe vitathatatlan.

A forgalom biztonságosabbá tétele, valamint a 11,5 tonnás tengelyterhelés biztosítása végett a tervezett körforgalmú csomópont és az M1 autópálya tatai csomópontja közötti szakasz, mintegy 3,5 km-es szakasza átépítésre kerül. A kivitelezés várhatóan 2008. második negyedévében megkezdődik és legkésőbb 2009. második negyedévig be is fejeződik. A körforgalmú csomópont a forgalom minél rövidebb zavarása és a kivitelezés munkák könnyebb összehangolása miatt az út átépítésével egy időben, azzal együtt, egy beruházás keretében valósul meg.

 

Komárom déli elkerülő út 1-es és 13-as sz. főutak közötti szakasza

Az elkerülő út megvalósításával az 1. számú főút és a 13. számú főút közötti forgalomtól tehermentesítődik Komárom városközpontja, ezzel jelentősen javítva a város életkörülményein, zajterhelésén, forgalombiztonságán. Az elkerülő út biztosítja továbbá az 1. sz. főút, valamint a komáromi ipari park forgalmának M1 autópálya felé történő levezetését. 2007 októberében elkészül a Komárno-Komárom közötti új, közúti Duna-határhíd engedélyezési tervdokumentációja, amely az INTERREG európai uniós pályázatból kerül finanszírozásra. Az elkerülő út fogja biztosítani a határhíd kiépítését követően kialakuló észak-déli kapcsolatot a 13-as számú főúton keresztül az M1 autópálya felé. Az engedélyezési tervek elkészítésének határideje 2007. november 30. Az építési engedély birtokában elkészíthetőek a kiviteli tervek. A területszerzést, illetve a szükséges régészeti munkát követően, a kivitelezés várhatóan 2008 második félévében megkezdődik és 2009 végéig elkészül.

 

SOMOGY megye

 

KÖZOP projektek:

76 sz. főút 0,0-7,5 km sz. között, Balatonszentgyörgy elkerülő út

A 76. sz. főút 0,0-7,5 km szelvények között – Balatonszentgyörgyöt elkerülő út – új nyomvonalon történő kialakítása vált indokolttá, amely a 7 sz. főút és a 7501 j. út csomópontjától indulva az M7 autópálya Hollád forgalmi csomópontján keresztül – részben a 7501 j. út nyomvonalát felhasználva – csatlakozik az 5+461,82 km sz.-ben a meglévő 76 II. rendű főút burkolatához és innen Somogy megye határig burkolat megerősítést kap.

A végleges nyomvonal az M7-Holládi csomóponttól a már jóváhagyott nyomvonal 1+658 km szelvényéhez csatlakozik

Az új nyomvonal kialakításhoz kiegészítő környezetvédelmi hatástanulmány elkészítése, környezetvédelmi engedély megszerzése szükséges, valamint a burkolat állapot felmérése a terveztetés elindításához.

A kivitelezés várható befejezése 2010 év vége.

 

67. sz. főút Kaposfüred elkerülő út

A 67 sz. főút Kaposvár-M7 autópálya közötti szakasz rehabilitációjának szerves része.

A 67. sz. főút Kaposfüred nyugat felőli elkerülő út tervezése kapcsán felmerült a kerékpárosok biztonságos átvezetésének kérdése a 61-67. sz főutak különszintű csomópontjának területén. A gyalogos, kerékpáros forgalom elválasztásra kerül a közúti közlekedés többi résztvevőjétől, aluljáró betervezésével: a 61. sz. főút és a 67. sz. főút déli körforgalmú csomópontjának Dombóvár felé eső lehajtó ága alatt, a régi 67.sz. út nyomvonalában, az elbontandó csomópont helyén.

A kiviteli terv elkészítésének határideje 2008.06.15.

A kivitelezés várhatóan 2008. szeptember 01.-én kezdődik, befejezési határidőt 2009. november 30-ára ütemeztük.

 

6 sz. főút Somogy megyei szakaszának 11,5 t burkolat megerősítése a 244,6-258,6 km szelvények között

2008-ban kerül sor az egyesített tervek és a terület igénybevételi tervek elkészítésére, ezek alapján az építési engedély beszerzésére, valamint a területvételek lebonyolítására

A kivitelezés tervezett időtartama: 2008. 11.30 –  2010. 07. 15.

 

61 sz. főút Somogy megyei szakasza

A KÖZOP programban szereplő beruházás a 61 sz. főút Somogy megyei szakaszok 11,5 t-s burkolat megerősítése 4 projekt elemből áll 73 km hosszban:  • I.  97+166-111+800 km sz. között – a  Tolna megyehatár és Kaposvár taszári körforgalmi csomópont közötti szakasz

          ( 61 sz. főúti elkerülő szakasz kimarad)

   • II. 128+292-138+300  km sz. között a Kaposmérői körforgalmú csomóponttól – a Pálmajori bekötő út csomópontjáig

   • III. 128+300-154+600 km sz. között a Pálmajori bekötő út csomópontjától – Böhönye átkelési szakasz végéig

   • IV. 154+600-186+694 km sz. között Böhönye átkelési szakasz végétől – Zala megye határáig.

        Tervezett kezdése: 2008. II.félév, befejezése 2010. év végére várható.

 

67. sz. főút Somogyaszaló, Mernye, Mernyeszentmiklós, Vadépuszta, Somogybabod elkerülés

A 67-es számú főút fejlesztésével biztosítható Kaposvár és a főút melletti települések megfelelő színvonalú kapcsolata az M7-es autópályával és a Balatonnal. A 67-es számú főút fejlesztése kiemelt fontosságú beruházás, amelynek részeként a főút mentén található települések közül Somogyaszaló, Mernye, Mernyeszentmiklós, Vadépuszta, valamint Somogybabod elkerülése is megvalósul. A tervezési munka elkezdődött, a tanulmányterv településenként 3-3 nyomvonal kijelölését fogja tartalmazni, melyek alapján, a környezetvédelmi szakhatóság a legkedvezőbb nyomvonalváltozatra fog javaslatot tenni. A tanulmánytervek 2007. december 31-ig elkészülnek, a végleges nyomvonalak ismeretében meg fog kezdődni az engedélyezési tervdokumentáció elkészítése, majd az építési engedély birtokában a kiviteli tervdokumentáció és a területszerzés.

Az elkerülő utak kivitelezési munkái várhatóan 2010 első negyedévében megkezdhetőek és 2011 végéig befejeződnek. Az elkerülő utak összesen mintegy 15 km hosszúságú új útépítést jelentenek.

 

67 sz. főút 11,5 t burkolatmegerősítés 46-77,7 km sz. között

Az előbbi projektben említett elkerülő utakon kívüli szakaszokon a jelenlegi nyomvonalon 11,5 tonnás burkolatmegerősítés kerül megvalósításra, mintegy 18 km-es szakaszon. A kivitelezés az előkészítési munkák sikeres befejezésének idejétől függően várhatóan 2009. harmadik negyedévében megkezdődnek és 2010 végére befejeződnek.

 

68 sz. főút Somogy megyei szakaszainak 11,5 t burkolat megerősítése

A 68-as számú főút fejlesztésének részeként valósul meg a főút mentén található települések közül Nagyatád és esetlegesen későbbi döntés alapján Marcali elkerülése. Az elkerülő utakon kívüli szakaszokon a jelenlegi nyomvonalon 11,5 tonnás burkolatmegerősítés kerül megvalósításra, mintegy 78 km-es szakaszon. A kivitelezés az előkészítési munkák sikeres befejezésének idejétől függően várhatóan 2009. harmadik negyedévében megkezdődnek és 2010 végére befejeződnek.

 

Regionális Operatív Program által támogatott projekt

 

Lulla – Balatonendréd ök út

A Lulla-Balatonendréd 9.650 m hosszú összekötő út hálózati jelentőségű összekötő út lesz, hiszen nem csak a két község között teremti meg a kapcsolatot, hanem a térség legnagyobb települését, Tabot is összeköti a Balaton-parttal, valamint forgalmi kapcsolatot biztosít az M7-es autópályával  A fejlesztésnek köszönhetően az eddig zsákfaluként létező két településen, az áthaladó forgalomnak köszönhetően, gazdasági fellendülés várható.

Az út Tab térsége gépjármű forgalmának mintegy 60%-át fogja bonyolítani, ezzel tehermentesíti a 65-ös és a 6505 sz. utak forgalmát.

 

A meglévő kiviteli terv korszerűségi felülvizsgálatát és a kisajátítási tervet közbeszerzési eljárással fogjuk elkészíttetni.. Ezért a tervezésre vonatkozó közbeszerzés megindítása egy u.n. megvalósíthatósági tanulmány elkészülése után lehetséges. 

A régészeti hatástanulmány elkészítésének határideje: 2007. november 30.

A kivitelezés tervezett időtartama: 2008.11.15 – 2010. 08. 30.

 

Útpénztárból megvalósuló projekt:

 

6505 j – 6513 j. út 19+948 km sz. körforgalmú csomópont (Ráksi)

A 6505. sz. Kaposvár – Szántód összekötő út (19+948 km szelvényében) és a 6513. sz. Ráksi – Mernye – Somogyjád összekötő út csomópontjában a kedvezőtlen ív-viszonyok miatt sok baleset történik. A balesetveszély megszüntetésére körforgalmú csomópont építése a legalkalmasabb.

A kivitelező ez évben a fakivágási és a közműkiváltási munkákat és a körforgalmú csomópont földmű építési munkáit fogja elvégezni.

A kivitelezés szerződött befejezése 2008. 06. 30.

 

Költségvetésből finanszírozott projekt:

 

Kőröshegy önkormányzati utak burkolat megerősítése

A völgyhíd építési forgalma jelentősen károsította a község útjait, ezért  felújításuk szükséges.

A projekt a Kossuth Lajos utca, a Petőfi Sándor  utca és Árpád utca. közötti szakasza,   407 m hosszon, az Arpád utca 539 m hosszon, és a Dózsa György utca 1.426 m hosszon, összesen 2.372 m felújítását, valamint az Árpád és Dózsa utcában a Séd patak fölött húzódó két közúti híd felújítását jelenti.

A tervek és az építési engedély rendelkezésre állnak, a kivitelezésre a közbeszerzési dokumentáció összeállítása megtörtént. A munkaterület átadása várhatóan 2008 év februárjában megtörténik, és a kivitelezés 2008. október végéig befejeződik.