Sajtóközlemény “Gördülő idő” 2007. november 13.

A Gördülő idő című kötet a M7-es autópálya új, Somogy megyei nyomvonalán, a Zamárdi és Ordacsehi között kijelölt, első útépítési szakaszon végzett megelőző régészeti feltárások előzetes kutatási eredményeit mutatja be.

 

„Gördülő idő”

A Kárpát-medence régészeti gazdagságának és sokszínűségének kutatása bő másfélszáz esztendeje folyik. 1990 körül kezdődött az a korszak, amit akár a magyar régészet „autópálya korszakának” is nevezhetünk. A Gördülő idő című kötet a M7-es autópálya új, Somogy megyei nyomvonalán, a Zamárdi és Ordacsehi között kijelölt, első útépítési szakaszon végzett megelőző régészeti feltárások előzetes kutatási eredményeit mutatja be.

Az 1994-től 2002-2003-ig elvégzett ásatások mérete meghaladta az 500 000 m2-t. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (korábban Nemzeti Autópálya Rt.) megbízásából, a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága és az MTA Régészeti Intézete együttműködésével végzett feltárások során a hagyományos régészeti kutatáson túl más módszerek és társtudományok segítségét is igénybe vették a kutatók. A korabeli környezet rekonstrukcióját célzó talajtani- és pollenvizsgálatok, az előkerült növényi és állati maradványok meghatározása és az embertani elemzések kiegészítik a klasszikus régészeti adatokból nyerhető ismereteket.

A magyarországi régészet számára óriási előrelépést jelent, hogy egy-egy lelőhelyen igen nagy összefüggő felület kutatása vált lehetővé, s ezzel az egyes időszakokban a települések szerkezete is megismerhetővé vált. A feltárt leletanyag az újkőkortól a középkorig szinte minden történeti korszakot felölel; a jól kutatott időszakok mellett számos, a Dél-Dunántúlon eddig kevéssé ismert régészeti kultúra nyomai is előkerültek. A Dunántúl ősi népeinek története részleteiben és összefüggéseiben is teljesebbé vált. A hatalmas leletanyag teljes feldolgozása még nem fejeződött be, a szerzők azonban már most közkinccsé kívánták tenni a számos izgalmas történeti kérdést felvető és megvilágító kutatás eredményeit a nagyközönség és a régész-történész szakma számára egyaránt.

A tanulmánykötet első részében az egyes történeti korok összefoglaló bemutatását e lelőhelyeken végzett ásatások fontosabb leleteinek leírása követi. Ezt kiegészíti az adott lelőhely legszebb tárgyát vagy leletegyüttesét értékelő tanulmány. A kötet második részében a társtudományok eredményeinek közlését találjuk meg. A tudományos ismeretterjesztő igénnyel született könyvet 325 színes fotó és ábra, valamint rekonstrukciós rajz illusztrálja.