A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zrt. Sajtóközleménye 2008. február 7-én, a Mezőtúr – Gyoma vasúti vonalszakasz átépítési munkálatainak megkezdéséről

Elindul a Mezőtúr – Gyoma vasúti beruházás A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF Zrt.), mint a magyarországi vasúti fejlesztések beruházója megkezdte a Mezőtúr – Gyoma vonalszakasz átépítési munkáit, mely projekt a KÖZOP 2007 – 2013 program részét képezi. Fent nevezett vonalszakasz korszerűsítése a IV. számú korridor – Budapest-(Cegléd-Szolnok)-Lőkösháza – részeként kerül elvégzésre.

Az alépítmény megerősítéseket követően új felépítménnyel átépítésre kerülnek a vágányok, valamint megépül a hiányzó bal vágány Nagylapos és Gyoma között. A vágányok nagy részének cseréjével átépülnek az érintett állomások és utasforgalmi létesítmények, valamint felújításra kerül a térvilágítás.  Korszerűsítjük a meglévő állomási szakaszok térközjelzős biztosítóberendezéseit és új jelzőrendszert építünk a nyílt vonali szakaszokon. A tervezett kiépítési sebesség 160 km/h. Kiemelkedő feladatot jelent a térségben található acélszerkezetű hidak felújítása A beruházás célja, hogy elősegítse a korszerű, biztonságos és utasbarát közlekedés megvalósulását. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. a kivitelezés során elvárja a kivitelezőtől, hogy a környezetre veszélyes hulladékot megfelelően kezelje, kiemelt figyelmet fordítson a zajvédelemre. Ennek megfelelően megközelítőleg 700 méter zajvédő fal létesül, mely a lakókörnyezet megóvását hivatott szolgálni. A vízelvezető csatornák hossza el fogja érni a 924 méter.  A beruházás befejezésének határideje 2009.09.31. Szerződéses ár nettó végösszege: 83,89 Millió EURKivitelező: Viharsarok 2 Konzorcium.   További információ: Béni Gyöngyi06 20 577 9299