Elkezdődik a hosszúhetényi elkerülő út építése

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. sajtóközleménye.

Elkerüli Hosszúhetényt, s így megvédi azt a mára már elviselhetetlenné fokozódott nehézgépjármű forgalomtól az a közel 3 kilométeres új út, amelynek támogatási szerződését a mai nap írták alá. A Komlói kistérség közlekedési kapcsolatait is javító fejlesztés az Új Magyarország Fejlesztési Terv kiemelt projektjeként közel 1,5 milliárd forintból valósulhat meg.

A Dél-dunántúli régió mellékútvonal-hálózata rossz minőségű és hiányosan kiépített. A gyenge minőségű, alacsony tengelyterhelést bíró – alsóbbrendű és bekötő – közutak aránya mind a régiós, mind az országos átlagot felülmúlja. A mellékúthálózat teherbírási adatai alapján a legrosszabb helyzetben a Dél-Dunántúl van, mert itt a teljes hálózatnak alig több mint harmada jó vagy megfelelő minőségű. A burkolatok több mint 50 százaléka élettartama végén jár, vagy azon túl van.
Hatványozottan igaz ez a Hosszúhetényen áthaladó 6541 jelzésű útra, melyen a komlói kőbányából kitermelt kő közúti szállításának nagy része történik. Az intenzív nehézgépjármű forgalom a község lakóit egyrészt fokozott balesetveszélynek teszi ki, másrészt elviselhetetlen zaj- és rezgésterhelést okoz. A napi közel 2000 áthaladó jármű közül a nehézjárművek részaránya megközelíti a 20 százalékot.
A Hosszúhetényt jelenleg átszelő 6541. számú út új nyomvonalon megépülő, települést elkerülő szakaszának jelentősége az, hogy ezáltal a mellékutat használó igen jelentős mértékű nehézgépjármű forgalom elkerüli a település belterületét, csökkentve ezzel az ott lakókat érő káros környezeti ártalmakat, balesetveszélyt, rezgésterhelést. Az út megépítésével a 6541. j. országos közút jelentősen le is rövidül, így a menetidő is csökken, emellett gyorsabban lesz elérhető az M6-os autópálya is.

Az elkerülő út közel 3 km hosszúságban 2×1 keresztszelvényi kialakítással, kapaszkodósávval fog megépülni. A szakaszon három négyágú csomópont, két útcsatlakozás és hat útlejáró valósul meg.

A közbeszerzési eljárást követően 2008. szeptemberében kezdhetők meg a kiviteli munkák, a beruházás tervezett befejezése: 2009. vége.

További információ:
Deák Gábor – KSZ marketing menedzser
Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.
Tel.: 72 / 513 731, mobil: 20 / 3 429 328,
e-mail: deakg@ddrft.hu
http://www.deldunantul.com/index.php?id=3114