Tájékoztatás az M87-es fejlesztésről

Az M87-es Szombathely – Kőszeg - országhatár közötti szakasz határ közeli nyomvonalával kapcsolatban tartottunk közösen Polgármesterrel úrral 2009. március 24.-én lakossági fórumot Ólmodon. A tervezett M87-es gyorsforgalmi úttal kapcsolatban több olyan műszaki tartalmat érintő adat látott napvilágot a különböző médiában, mely a nyomvonal tervezés jelenlegi állapota alapján elavultnak minősíthető.

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt-nek, mint az állami infrastrukturális beruházások lebonyolítójának az a feladata, hogy a térségek fejlődéséből következő megnövekedett közlekedési igények kiszolgálására olyan műszaki megoldásokat javasoljunk, amelyek gazdaságilag és műszakilag megvalósíthatóak.

Az M87-es út a térség fejlődése szempontjából kiemelt jelentőséggel bír. Gyorsforgalmi úti kapcsolatot teremt Szombathely és Kőszeg között, összeköttetést biztosít továbbá a térség másik nagy jelentőséggel bíró ipari központjával, Felsőpulyával (Oberpullendorf), és nem utolsó sorban Sopronnal és Béccsel. A régiók összekapcsolásával új fejlesztési lehetőségek nyílnak meg a beruházások előtt, melyek munkahelyeket teremtenek a térségben lakók számára.
A nyomvonallal kapcsolatos többszöri egyeztetés során tájékoztatást kaptunk polgármester úrtól, a már engedéllyel rendelkező útfejlesztési terveikről, melyeket az ideális nyomvonal meghatározása során figyelembe vettünk. Felajánlottuk segítségünket az Ólmod – Kőszeg közötti szervíz úti kapcsolat megvalósításában, mely kiválthatja a falu eddigi Horvátzsidányon keresztül, kerülő úton történő megközelítését, melynek eredményeként az Ólmod – Kőszeg – Szombathely közötti utazási idő felére csökken, a napi ingázók közlekedése pedig biztonságosabbá válik.
Az M87 gyorsforgalmi út felett betervezett hídon gyalogos és kerékpáros közlekedésre alkalmas kapcsolat létesül Ólmod és a szomszédos falu, Klostermarienberg között. A kiépítés során a gyorsforgalmi úttal kettészelt földutak is átépítésre kerülnek.
A legfontosabb paramétereket tekintve a faluhoz legközelebb, a kőszegi csomóponton keresztül lehet felhajtani a gyorsforgalmi útra, mind Szombathely, mind pedig Ausztria irányába. Az út nyomvonala a falu legszélső házától 500 méter távolságra helyezkedik el.

A zajhatást tekintve a legközelebbi pontnál a forgalom úgynevezett bevágásban fog haladni, mely a jelenlegi tervek szerint 15 – 19 méter mély kialakítású. Ezt a műszaki megoldást egy természetes, 15 – 19 méter magas zajvédő falként lehet értelmezni, melyet több magyarországi gyorsforgalmi útszakaszon alkalmazunk az építés során. Azokon a szakaszokon, melyek töltésen haladnak és a zajvédelmi számítások alapján indokolt, zajvédelmi létesítmények kerültek betervezésre.

A kis és nagyvadak zavartalan vándorlásának lehetőségét hüllőátjárókkal és vadátjárókkal tervezzük megoldani. A kőszegi tőzegmohás láp természetvédelmi területét a nyomvonal mintegy 300 méterrel kerüli el.