ELKEZDŐDTEK A FELÚJÍTÁSI MUNKÁLATOK A ZSIRA ÉS LOCSMÁND (LUTZMANNSBURG) KÖZÖTTI ÖSSZEKÖTŐ SZAKASZON

Idén nyáron elkezdődött és várhatóan őszre elkészül a magyarországi Zsira település és az osztrák oldali Locsmánd (Lutzmannsburg) összeköttetését biztosító út felújítása. A projekt indulásáról Barcza Attila, a térség országgyűlési képviselője, Nagy Ferdinánd, Zsira polgármestere és Kiss Boglárka, a NIF Zrt. szóvivője tartott sajtótájékoztatót.

A Magyarország északnyugati határán húzódó közút elsősorban a személyközlekedés és a 3,5 tonna alatti teherszállítás forgalmát bonyolítja. A fejlesztés keretében a magyar oldalon megtörténik a 8626. jelű út, Zsira belterületi szakaszának 2 kilométeres felújítása. Az út kialakítása 2×1 sávos, tervezési sebessége 50km/h.

A beruházás során felújítják az út melletti csapadékvíz elvezető rendszert is. A közlekedők biztonságának fokozása érdekében egy új gyalogos átkelőhelyet létesítenek az óvodánál (Rákóczi Ferenc utca és Fő utca csatlakozása). Az osztrák oldali projektrész csatlakozása miatt az államhatár térségben szükség van a korábban megépült Zsira elkerülő út utolsó 40 m-es szakaszának a korrekciójára is.

Az osztrák oldali beruházás keretében a magyar oldalon a Zsirai Önkormányzat által a 2007-2013 Európai Területi Együttműködés (ETE) forrásból megépült Zsira elkerülő út folytatásaként, a határcsatlakozási ponttól új nyomvonalon, a Lutzmannsburg-i fürdőt elkerülő, 2 kilométeres út került kiépítésre. Ennek átadása már 2018. június 8-án megtörtént. Az osztrák oldali projektrész átadásának jelentősége, hogy egy az országos közúthálózathoz csatlakozó új közúti kapcsolat jött létre Magyarország északnyugati határán.

A projekt célja a környező osztrák és magyar települések egymás közötti elérhetőségének javítása, és a határon átnyúló infrastruktúrában rejlő közös potenciál hatékonyabb kiaknázása, valamint összeköttetés biztosítása a régió másod- és harmadrendű csomópontjai és a transzeurópai közlekedési hálózat (TEN-T) között.

Barcza Attila, a térség országgyűlési képviselője azt mondta: a Magyar Kormány támogatásával Zsira az elmúlt évtizedek legnagyobb fejlesztése előtt áll, 165 millió forintból a teljes főutca megújul és a vízelvezetés is elkészül. Zsira a térségünk fejlődő turisztikai települése, amely így a helyiek mellett az ide érkező turistáknak is 21. századi színvonalon tudja majd biztosítani a településen belüli biztonságos közlekedést.

Nagy Ferdinánd, Zsira polgármestere kiemelte: a település, egy már régóta dédelgetett álma válik valóra a közút felújításával. Az ország egyik nyugati kapujában nem mindegy, hogy mi fogadja az ide érkezőt, milyen utazási élményeket tapasztalnak az erre közlekedők, de természetesen legfontosabb, hogy a helyi lakosság életminősége javul. A beruházás megvalósulását követően méltán lehetünk büszkék arra, hogy az erre közlekedők a határt átlépve már nem tehetnek, tapasztalhatnak infrastrukturális különbséget a települések útjai közt. Köszönet érte minden érintettnek.

Kiss Boglárka, a NIF Zrt. szóvivője a projekt aktuális munkával kapcsolatban elmondta: a kivitelező jelenleg a vízelvezető rendszer tisztítását, rendezését végzi, megkezdődött a burkolt árok javítása, valamint az útszegélyek bontása és újraépítése is. Megtörténtek a geodéziai mérések, valamint a felújításhoz szükséges előzetes vizsgálatok és burkolatfeltárások is. A burkolatfelújítást megelőzően Zsira Község Önkormányzata és a Soproni Vízmű Zrt. elvégzi a vízbekötő vezetékek csatlakozószerelvényeinek a cseréjét.

A projekt a 87. sz. főút Kőszeg (HU) – Rattersdorf (Rőtfalva AT) országhatár közötti szakasz kivitelezési munkáinak elvégzése beruházással közös Interreg V-A pályázat keretében került benyújtásra, és nyert támogatást.

A fejlesztés az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában az Orinoco ’2002 Kft. kivitelezésében európai uniós forrásból az Interreg V-A Ausztria-Magyarország Együttműködési Program 2014-2020 keretében valósul meg A kivitelezés nettó értéke: 165.977.104 Ft

 

2019. június