Megkezdődött a Kőszeg és Rőtfalva országhatár közötti szakasz fejlesztése

A nyomvonal új határmetszési ponttal a magyar oldali 87. számú főutat köti össze az osztrák oldali B61a jelű úttal, tehermentesítve ezzel a meglévő szűk keresztmetszetű kőszegi határállomást és az ausztriai Rattersdorf (Rőtfalva) település belterületi szakaszát. A beruházás alapkövét Magyar Levente a Külgazdasági és Külügyminisztérium miniszterhelyettese és parlamenti államtitkára, Heinrich Dorner, burgenlandi tartományi tanácsos, Huber László, Kőszeg polgármestere, Básthy Béla, Kőszeg alpolgármestere és Ágh Péter a térség országgyűlési képviselője tette le 2019. június 28-án.

A magyar oldalon 825 méter hosszú szakaszon történik beavatkozás, amelyből 625 méteren új nyomvonalú út építését, a fennmaradó 200 méteren a meglévő 87. számú főút felújítását valósítják meg. A régi kőszegi határátkelő felé vezető úthoz új csomópont kerül kiépítésre. A beruházás során kialakítanak egy ellenőrző helyet, amely a határon áthaladni szándékozó járművek ideiglenes, alkalmankénti ellenőrzésére, visszafordítására is alkalmas.

A 87. számú főút további 590 m-es szakaszán mindkét oldalon megtörténik az útárkok rendezése és a csapadékvíz-levezetőmederhez történő csatlakozás kiépítése.

A projekt keretében az új határátkelési pont megépítésével gyorsabb, biztonságosabb közlekedési kapcsolat jön létre a két ország között, valamint az ausztriai Rattersdorf település belterületi szakasza tehermentesül az átmenőforgalom alól. A projekt célja a környező osztrák és magyar települések egymás közötti elérhetőségének javítása, és a határon átnyúló infrastruktúrában rejlő közös potenciál hatékonyabb kiaknázása, valamint összeköttetés biztosítása a régió másod- és harmadrendű csomópontjai és a transzeurópai közlekedési hálózat (TEN-T) között.

Az útépítést megelőzően elvégzésre kerültek a bozót-, cserjeirtási és fakivágási feladatok. A kivitelező megkezdte az útépítéshez szükséges előkészítési feladatokat, a geodéziai alappont hálózat létesítését, valamint a projekt megvalósításához szükséges terelőút tervezését és engedélyeztetését. Július közepétől várhatóan megkezdődik a nagytömegű földmunka is.

Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium miniszterhelyettese és parlamenti államtitkára elmondta: Egy újabb szálát vágjuk el régi adósságunknak, és egy újabb szállal kötjük össze Ausztriát és Magyarországot, Burgenlandot és Vas megyét. Mióta Nemzeti Kormánya van hazánknak, újjáépítettünk öt határmenti útkapcsolatot, és 2021-ig újabb öt ilyen összeköttetést fogunk megvalósítani. Ausztria és Magyarország közötti közlekedés fejlesztését további két új épülő autópálya fogja szolgálni Sopron és Burgenland, Rábafüzes-Körmend és Burgenland között.

Heinrich Dorner, burgenlandi tartományi tanácsos kiemelte: Az ilyen jellegű infrastrukturális beruházások Ausztria és Magyarország számára is fontosak, hiszen elősegítik a munkahelyteremtést, erősítik a gazdaságot és élénkítik a turizmust. Ausztria és Magyarország között ezen a területen eddig szakadék húzódott, amelyet az út megépítésével áthidalunk.

Ágh Péter, a térség országgyűlési képviselője hangsúlyozta: A mai alapkőletételig hosszú előkészítés vezetett. Ausztria és Magyarország szövetségének és ennek a beruházásnak köszönhetően megépülhet Kőszeg új kapuja, amely az út által tovább erősítheti az összeköttetést a két ország régiói között. Az épülő szakasz lehetővé teszi, hogy Vas megyéből és Kőszegről gyorsan, lakott terület érintése nélkül juthassunk el az S31-es útig, majd onnan tovább Kismarton, Bécs és a schwechati repülőtér felé.

A beruházás a Zsira-Lutzmannsburg (Locsmánd) összekötő út felújítási munkáinak elvégzése projekttel közös Interreg V-A pályázat keretében került benyújtásra, és nyert támogatást.

A projekt az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában a VértesAszfalt Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. és a Meliorációs és Rekultivációs Kft. közös kivitelezésében európai uniós az Interreg V-A Ausztria-Magyarország Együttműködési Program 2014-2020 keretében valósul meg. A kivitelezés nettó értéke: 1.539.976.875 Ft.

2019. június