Elkészült a Zsira és Locsmánd (Lutzmannsburg) közötti útszakasz felújítása

Befejeződött a magyarországi Zsira települést és az ausztriai Locsmándot (Lutzmannsburg) összekötő út 2019 májusában megkezdett felújítása. A beruházás során több mint 2 km felületen végeztek teljes felületű aszfaltszőnyegezést. A Zsirán 2019. szeptember 4-én megtartott projektzáró sajtótájékoztatón beszédet mondott Barcza Attila, a térség országgyűlési képviselője, Németh Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke, Nagy Ferdinánd, Zsira polgármestere és Kiss Boglárka, a NIF Zrt. szóvivője.

A Magyarország északnyugati határán húzódó 2×1 sávos közút elsősorban a személyközlekedés és a 3,5 tonna alatti teherszállítás forgalmát bonyolítja. A fejlesztés keretében a magyar oldalon megtörtént a 8626. jelű út, Zsira belterületi szakaszának felújítása teljes felületű új aszfalt kopóréteg beépítésével.

A beruházás során elvégezték az út melletti csapadékvíz-elvezető rendszerben a meglévő feliszapolódott vízelvezető árkok és átereszek, és a zárt csapadékvíz csatorna tisztítását is. A közlekedők biztonságának érdekében egy új gyalogos átkelőhelyet létesítettek az óvodánál (Rákóczi Ferenc utca és Fő utca csatlakozása). Az osztrák oldali projektrész csatlakozása miatt az államhatár térségben szükség volt a korábban megépült Zsira elkerülő út utolsó 40 m-es szakaszának a korrekciójára is.

Az osztrák oldali beruházás keretében a magyar oldalon a Zsirai Önkormányzat által a 2007-2013 Európai Területi Együttműködés (ETE) forrásból megépült Zsira elkerülő út folytatásaként, a határcsatlakozási ponttól új nyomvonalon, a lutzmannsburgi fürdőt elkerülő, 2 kilométeres út épült ki 2018 nyarára. Az osztrák oldali projektrész átadásának jelentősége, hogy egy, az országos közúthálózathoz csatlakozó új közúti kapcsolat jött létre Magyarország északnyugati határán.

A projekttel megvalósult a környező osztrák és magyar települések egymás közötti elérhetőségének javítása, az új útburkolat létesítésével biztonságosabbá vált a közlekedés. A felújított szakasz megfelelő minőségű összeköttetést biztosít a régió másod- és harmadrendű csomópontjai és a transzeurópai közlekedési hálózat (TEN-T) között, lehetőséget nyújt a határon átnyúló infrastruktúrában rejlő lehetőségek hatékonyabb kiaknázására.

Barcza Attila, a térség országgyűlési képviselője elmondta, hogy a településépítő beruházás évtizedes hiányt pótol. A most felújított út már megfelel a XXI. század követelményeinek, és a minőségi fejlesztés nemcsak a helyiek, hanem a turisták számára is előnyös.

Németh Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke szerint fontos, hogy ezzel a beruházással az ősi kapcsolatok újraéledhetnek Zsira és Locsmánd között. A magyar oldalon már 2012-ben elkészült a határhoz vezető szakasz, de az osztrák részen nem építették meg a csatlakozást. A politikus hozzátette, nem voltak egyszerűek a kétoldalú tárgyalások, de végül is sikerült elérni, hogy tavaly év végén a határ túloldalán is elkészült a locsmándi fürdőt elkerülő szakasz, így végre autóval is átjárhatóvá vált a határ. Ezzel az országos hálózathoz csatlakozó új közúti kapcsolat jött létre Magyarország és Ausztria között. Megszűnt a térség zsák jellege, amiből az itt élők és a turizmus is profitálhat.

Nagy Ferdinánd, Zsira polgármestere megköszönte a kivitelezők munkáját, és arra kérte az autósokat, hogy közlekedjenek óvatosan és vegyék figyelembe, hogy a nyomvonal lakóövezeten halad át. Beszédében örömét fejezte ki, hogy a település főutcája megújult.

Kiss Boglárka, a NIF Zrt. szóvivője a projekt főbb elemeinek ismertetését követően kiemelte, hogy a 2019-es évben a NIF Zrt. 5 határmenti projektet indított el az osztrák-magyar határkapcsolatok fejlesztése érdekében. A beruházások célja a határmenti szomszédos települések egymás közötti elérhetőségének javítása, és a turisztikai lehetőségek hatékonyabb kiaknázása.

A projekt a 87. sz. főút Kőszeg (HU) – Rattersdorf (Rőtfalva AT) országhatár közötti szakasz kivitelezési munkáinak elvégzése beruházással közös Interreg V-A pályázat keretében nyert támogatást. A Vas megyei beruházás esetében jelenleg a nagy tömegű földmunka, a töltésalapozás és a töltésépítés zajlik.

A fejlesztés az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából, a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában, az Orinoco ’2002 Kft. kivitelezésében, európai uniós forrásból, az Interreg V-A Ausztria-Magyarország Együttműködési Program 2014-2020 keretében valósult meg. A kivitelezés nettó értéke 165.977.104 forint.

2019. szeptember