Forgalmirend-változás Hajdúszoboszlón a Szováti úti vasúti átjáró környezetében

A Püspökladány-Ebes vasútvonal felújítási munkálataihoz kapcsolódóan forgalmi korlátozásokat vezetnek be Hajdúszoboszlón a Szováti úti vasúti átjáró (4804.j.ök.út) útcsatlakozásainak átépítése miatt.

  1. szeptember 23. és 2019. október 23. között lezárják a Szováti úti vasúti átjárót a gépjárműforgalom elől.

Ez idő alatt az átjárót kizárólag az építési forgalom használhatja, egyéb közúti forgalom bonyolítására az nem lesz alkalmas. Hajdúszoboszló déli oldalát a 4. számú főút felől lehet majd megközelíteni.

A gyalogos és kerékpáros forgalmat az elzárás nem érinti, ugyanakkor kérjük, hogy a munkavégzés ideje alatt az átjárót fokozott figyelemmel használják.

A kivitelező az útátjárók lezárásával kapcsolatban az erre vonatkozó Magyar Közút Nzrt. által jóváhagyott tervek alapján forgalomtechnikai táblázásokkal szabályozza és segíti a könnyebb tájékozódást.

Az útcsatlakozások átépítésének ideje alatt a Szováti úton kívül a Déli sor is lezárásra kerül a Szováti úti csatlakozásnál, tehát a Déli sorról a Szováti út vasútvonaltól észak felé eső részét a környező csatlakozó utakon keresztül lehet elérni. A közvetlenül a vasútvonal mellett délre fekvő iparterület fél útpályás lezárással, forgalomszabályozó jelzőlámpás irányítással lesz elérhető.

Püspökladány-Ebes vasúti vonalszakasz pályaépítési és biztosítóberendezési beruházás során 31,25 km hosszon 160 km/h sebességűvé és 225 kN tengelyterhelésű közlekedésre alkalmassá épül át a kétvágányú pálya, a szükséges közműkiváltások elvégzésével. Megtörténik Kaba, Hajdúszoboszló, Ebes vasútállomások vágányhálózatának korszerűsítése. Az állomásokon 55 cm magasságú peronok, peronaluljárók, liftek, perontetők épülnek. A fejlesztés részeként megújulnak az elektronikus biztosítóberendezési, összevont vasúti forgalomirányítási, távközlési és utastájékoztatási, vagyon- és tűzvédelmi, térfigyelő rendszerek is. A környéken élők nyugalmának érdekében zajvédő falak is épülnek Hajdúszoboszlón és Ebesen. Az állomások mellett P+R és B+R parkolók létesülnek.

A fejlesztés az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában uniós és hazai forrásból valósul meg.

2019. szeptember