Átadták a Lendvadedes-Dedeskecskés és Lendvahosszúfalu (Dolga Vas) közötti kerékpáros összeköttetést

A megépült közel 2 km hosszú útszakasz hozzájárul a magyarországi kerékpározható úthálózat bővüléséhez és a határmenti közlekedés fejlesztéséhez. Az átadó ünnepségén beszédet mondott Vigh László, Zala megye 1. sz. választókerületének országgyűlési képviselője, Pácsonyi Imre, a Zala megyei közgyűlés alelnöke és Vizi Norbert, NIF Zrt. projektiroda-vezetője.

A 75156 j. országos bekötő út korábban Rédics-Dedeskecskés településrészének belterületi határán véget ért, a szomszédos Lendvakecskés településrész irányában. A szlovén határ felé − Rédics zártkerti ingatlanjaiig − aszfaltos önkormányzati út, azt követően csak rossz állapotú földút vezetett, határátlépésre itt nem volt lehetőség. A Zala Megyei Önkormányzat által benyújtott pályázatban partnerként részt vevő NIF Zrt. beruházásában önkormányzati kezelésbe kerülő kerékpározható közút épült ki a rédicsi Tenke-hegy és a szlovéniai Lendva-hegy között.

A megvalósítás két részből állt. Elsőként a Csente irányába haladó meglévő helyi közúti szakaszt építették át 915,5 m hosszan, majd következő lépésben az ennek a végszelvényéhez csatlakozó 979,43 m hosszú új szakaszt készítették el, amely végül elérte a szlovéniai aszfaltozott közutat. A közlekedők 2019 májusában vehették birtokba az új útvonalat.

Az elkészült kerékpáros összeköttetés megkönnyíti a térségben élők mindennapjait, és hozzájárul a határmenti közlekedés és a turizmus fejlesztéséhez. A határon átnyúló közös fejlesztések célja továbbá − a korábbi lokális fejlesztések integrálásával − egy komplex, térségi kerékpáros turisztikai desztináció létrehozása, és a kerékpározás, mint fenntartható közlekedési eszköz népszerűsítése.

Vigh László, Zala megye 1. sz. választókerületének országgyűlési képviselője, hogy az úttal az elvágott szálakat is igyekeznek jelképesen összevarrni, legyen szó akár kultúráról, egészségügyről vagy sportról.

Pácsonyi Imre, a Zala megyei közgyűlés alelnöke azt hangsúlyozta, hogy a Zala Megyei Önkormányzat vezető partnerségével megvalósult beruházás a határ menti közlekedés fejlesztése mellett turisztikai célokat is szolgál. Megvalósul egy határon átnyúló komplex térségi kerékpáros turisztikai elképzelés, egy közös desztináció, ahol a látogatók a táj szépsége mellett kulturális és gasztronómiai élményekkel is gazdagodhatnak.

Vizi Norbert, a NIF Zrt. projektiroda-vezetője beszámolt az elkészült munkálatokról. 1.894,93 méter hosszú szakaszt érintett a mostani beavatkozás, amely két részből állt. Új burkolat került kiépítésre a már meglévő, rossz állapotú nyomvonalon, illetve épült egy teljesen új 980 méteres szakasz is. Az út korona szélessége a meglévő épületek miatt változó 4 – 9 méter közötti, míg a burkolat szélessége 3-6 m között változik. Töltésépítéshez 5 819 m3 töltésanyagot használtunk fel, továbbá 611,00 m3 aszfalt is beépítésre került.

A beruházás az Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program keretében a Zala Megyei Önkormányzat által benyújtott IronCurtainCycling (SIHU115) pályázat keretében valósult meg az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával és a Magyar Állam támogatásával.

A fejlesztést az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából, a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában a Vértes-Út Építő és Szolgáltató Kft. végezte nettó 371.440.250 forint értékben.

2019. november