Forgalmirend-változás a 87. számú főúton Kőszeg térségében

Ütemtervnek megfelelően halad a 87. számú főút Kőszeg és Rőtfalva országhatár közötti szakaszának korszerűsítése. A nyomvonal új határmetszési ponttal a magyar oldali 87. számú főutat köti össze az osztrák oldali B61a jelű úttal, tehermentesítve ezzel a meglévő szűk keresztmetszetű kőszegi határállomást és az ausztriai Rattersdorf (Rőtfalva) település belterületi szakaszát.

A kivitelezés következő fázisában megkezdődik a 87. számú főút korábbi nyomvonalának átépítése. A főút forgalmának − építkezés alatti 2×1 sávon történő − zavartalan fenntartása érdekében terelőút kiépítése vált szükségessé. A végleges út megépítéséig az ideiglenes terelőúton közelíthető meg a határátkelő.

A terelőutat a szükséges hatósági eljárások lefolytatását követően 2020. április 8-án (szerdán) 10 órától nyitják meg a közlekedők előtt.

A terelőútra történő átvezetés forgalomirányítás mellett, fokozatosan történik meg. Ezt követően várhatóan 2020. április 14-ig forgalomirányítás mellett a terelőút padkájának mart aszfalttal történő megerősítését végzik.

A forgalmirend megváltozása miatt kérjük a közlekedők türelmét és fokozott figyelmét, a terelőúton létesített kresz jelzések (korlátozások) betartását.

Kőszeg és Rőtfalva határmenti kapcsolatának fejlesztése során a magyar oldalon 825 méter hosszú szakaszon történik beavatkozás, amelyből 625 méteren új nyomvonalú út építését, a fennmaradó 200 méteren a meglévő 87. számú főút felújítását valósítják meg. A régi kőszegi határátkelő felé vezető úthoz új csomópontot építenek ki. A 87. számú főút további 590 méteres szakaszán mindkét oldalon megtörténik az útárkok rendezése és a csapadékvíz-levezetőmederhez történő csatlakozás kiépítése. A projekt célja a környező magyar és osztrák települések egymás közötti elérhetőségének javítása, és a határon átnyúló infrastruktúrában rejlő közös lehetőségek hatékonyabb kiaknázása. A beruházás a Zsira-Lutzmannsburg (Locsmánd) összekötő út felújítási munkáinak elvégzése projekttel közös Interreg V-A pályázat keretében nyert támogatást.

A projekt az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából, a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában, az  Interreg V-A Ausztria-Magyarország Együttműködési Program 2014-2020 keretében valósul meg. A kivitelezést a VértesAszfalt Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. és a Meliorációs és Rekultivációs Kft. végzi nettó 1.539.976.875 Ft értékben.

2020. április