INDULHAT A BÁNHIDA ÉS SÁRBEREK VÁROSRÉSZEK ÖSSZEKÖTÉSÉT BIZTOSÍTÓ ÚTFEJLESZTÉS KIVITELEZÉSE

A NIF Zrt.-vel konzorciumi formában megvalósuló projekt a Bánhida és Sárberek városrészek közötti összekötés megteremtését célozza, vasúti aluljárót tartalmazó útfejlesztés. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával, a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, összköltsége 6 979,95 millió Ft, a vissza nem térítendő támogatás összege: 3 377, 71 millió Ft. A Támogatási Szerződés hatályba lépését követően, sikeres közbeszerzési eljárás eredményeképpen megtörtént a tervezési és kivitelezési szerződés aláírása, ezzel elindulhat a létesítmény kiviteli terveinek elkészítése, a kivitelezés.

„Bánhida és Sárberek városrészek összekötését biztosító útfejlesztés” című, TOP-6.1.5-16-TB1-2017-00002 azonosítószámú projekt keretében elkészül a Bánhida és Sárberek városrészeket összekötő útszakasz és az itt futó vasúti pályaszakaszhoz két oldalon csatlakozó közúti aluljáró, továbbá felújításra kerül az összekötő út feletti vasúti híd. A beruházásra elnyert támogatás összege: 3 377 705 733 Ft, a támogatási intenzitás 100%. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból elnyert támogatást a Magyar Kormány Modern Városok Program keretében 3 250 983 842 Ft támogatással egészítette ki. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata a projekt megvalósításához saját költségvetése terhére további 511 000 000 Ft összeg erejéig keretet biztosít.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, célja a két városrész megközelíthetőségének és elérhetőségének a javítása, gazdasági célú közlekedés-fejlesztése. A Bánhida és Sárberek városrészeket összekötő út a város hiányzó, ugyanakkor településszerkezeti összefüggésekből kifolyólag évtizedek óta rendkívül szükséges közúthálózati eleme.

A tervezett fejlesztés/tevékenységek:

  • Tatabánya Bánhida és Sárberek összekötő út megépítése a Partner Mérnöki Iroda Kft. által készített 1351-13 munkaszámú engedélyezési és kiviteli terve alapján – a szükséges módosításokat követően elfogadott, engedélyezett tartalommal. (TBMJV Önkormányzata)
  • Új vasúti híd építése az összekötő út felett a Bp. Keleti pu. – Hegyeshalom Oh. vv. 681+89,29 szelvényében a Speciálterv HT.11.057 tervszámú, módosított engedélyezési tervei alapján. (NIF Zrt.)
  • A vasúti pályaszakaszhoz két oldalon csatlakozó közúti aluljáró építése az UVATERV Zrt. 52.344/508. tervszámú engedélyezési terve alapján – a szükséges módosításokat követően elfogadott, engedélyezett tartalommal (TBMJV Önkormányzata)

Az összekötő út megépítésével a két városrész között közvetlen összeköttetés alakul ki, mely elősegíti az Ipari park, a kereskedelmi létesítmények és a közigazgatási intézmények felé történő gyorsabb és biztonságosabb közlekedést. A fejlesztés közvetlenül hozzájárul a helyi gazdaság élénkítéséhez, a foglalkoztatás növekedéséhez, a munkaerő mobilitás feltételeinek javításához, hiszen rövidül a munkahelyre való eljutás időtartama, csökken az utak zsúfoltsága, a balesetek száma, a bánhidai lakosok részére elérhetővé válik a település zöld központjaként funkcionáló Millenium park, a Csónakázó tó és a park szabadidős szolgáltatásai is, míg a sárberki településrész lakói rövidebb úton juthatnak el a bánhidai városrész szolgáltatóihoz, közösségi tereibe.

A projekt a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársasággal (NIF Zrt.) együttműködve, konzorciumi formában valósul meg.

A beruházás befejezésének várható időpontja 2022.10. hónap.