TÁJÉKOZTATÓ – 8. SZ. FŐÚT FEJLESZTÉSE A LITÉRI ÉS A FÜREDI CSOMÓPONTOK KÖZÖTT

Magyarország kelet-nyugati közlekedési folyosói közül a 8. sz. főközlekedési útvonal az egyik legkiemelkedőbb. Székesfehérvárt, Veszprémet és Körmendet köti össze az országhatárral, keresztezve számos észak-déli irányú főutat. Forgalomlebonyolítása miatt számos helyen fejlesztésre szorul ez a folyosó.

A beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megbízásából, a STRABAG Építő Kft. kivitelezésében valósul meg a 8. számú főút Veszprém déli elkerülő I. üteme a Litéri és Füredi csomópontok között.

A tárgyi beruházás a 8. sz. főút 44+600-52+100 km szelvények között készül el, 2×2 sávos, fizikai elválasztással, a jelenlegi burkolat megerősítésével és burkolatszélesítéssel. Az egybefüggő 7,5 km hosszú útszakasz építése egyidőben, két külön tervezési szakaszban épül.

A projekt ismertetése:

Az I. sz. tervezési szakasz, a 44+600-49+100 km. szelvények között (Litéri és Budapesti út csomópont) kerül megvalósításra, a Budapesti csomópontnál különszintű csomópont fog épülni 2 db körforgalmi csomóponttal. Ennek a szakasznak a befejezési határideje 22 hónap, vagyis várhatóan 2021 decembere.

A II. szakasz a 49+100 – 52+100 km szelvények között (Budapesti út – Füredi csomópont) kerül megépítésre, melynek befejezési határideje tervezetten 2023 januárja, a vállalkozási szerződés szerint. A szakaszon 2 db külön szintű csomópont fog épülni. A 7217. j. összekötő út csatlakozásánál az Almádi úti csomópont, valamint a 73. sz. főút csatlakozásánál a Füredi úti csomópont kerül kialakításra.

Almádi csomópont

 

A kivitelezés az új Budapesti csomópontnál kezdődött meg, ezt Litér felől haladva a 2×2 sáv kiépítése és a teljes burkolat cseréje követi, ezzel párhuzamosan az I. és II. tervezési szakaszon közműkiváltások, az előkészítő és hídépítési munkák is elindulnak.

Az Almádi és Füredi meglévő és építendő csomópontok egybe esnek, ezért azok megépíthetősége csak a csomópontok Veszprém – Balaton irányának lezárásával lehetséges. A csomópontokban a 8. sz. főút forgalma a kivitelezés ideje alatt is biztosított majd 2×1 sávon.

A csomópontok zárása nem egy időben, hanem időben eltolva, a két egymást követő két év egyikében, szeptember és május között fog történni. A csomópontok lezárása a nyári időszakon kívülre van tervezve, a balatoni átmenő forgalom miatti lehető legkisebb torlódások érdekében.

Annak érdekében, hogy az Almádi csomópont várhatóan szeptember 14-re eső zárása miatt, az Almádi és Füredi úti É-D irányú forgalom továbbra is fenntartható legyen, a meglévő utak jókarba helyezésével ideiglenes terelőutakként kerülnek kijelölésre a következő képen szemléltetett módon

Almádi irányából Veszprém az északi (sárga), Veszprém irányából Almádi a déli (kék) terelőúton közelíthető meg.

Egyeztetés alatt van Veszprém Városával egy végleges terelőút kiépítése, amelyet az alábbi kép szemléltet.

A végleges terelőút megépítéséig (ez várhatóan november) Veszprémet (Almádi csomópont irányába) a Balaton felől ajánljuk megközelíteni, melyhez az alábbi térképen szemléltetett útvonalalkat javasoljuk.

Az Almádi csomópont lezárásakor a környező települések forgalma várhatóan megnő, mely miatt kérjük szíves megértésüket és türelmüket, a kivitelezés folyamán kialakuló kellemetlenségekért.