KORONAÉLEN BELÜL ELKÉSZÜLT A 87. SZÁMÚ FŐÚT KŐSZEG ÉS RŐTFALVA ORSZÁGHATÁR KÖZÖTTI SZAKASZA

A térségben közlekedők a mai naptól már a magyar és osztrák oldalon újonnan, új határmetszési ponttal kiépült út végleges nyomvonalát használhatják.

Újabb mérföldkőhöz érkezett a 87. számú főút Kőszeg és Rőtfalva országhatár közötti szakaszának korszerűsítése. Az útépítési munkálatok alatt kiemelt szempont volt a főút forgalmának 2×1 sávon történő folyamatos fenntartása. Ennek érdekében 2020. április 8-tól egy újonnan kiépített terelőúton haladhatott a forgalom

2020. november 26-án 12 órától újabb forgalmi változás vette kezdetét. A forgalmat a 87. számú főút koronaélen belül elkészült új szakaszára terelték rá. Így a térségben közlekedők már a magyar és osztrák oldalon újonnan, új határmetszési ponttal kiépült út végleges nyomvonalát használhatják.

Ezzel egy időben a régi Kőszeg-Rattersdorf Határátkelőhely ideiglenesen lezárásra kerül. Magyar oldalon a munkálatok tovább folytatódnak, ezért az új nyomvonalon sebességkorlátozások kerülnek bevezetésre, továbbá a szakaszon a Covid-19 vírus okozta veszélyhelyzet miatt a határellenőrzés ideiglenes visszaállításáról szóló 407/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet értelmében az országba történő beléptetés során a Rendőrség állandó jelleggel határellenőrzést is végez.

Kérjük a változó forgalmi rend és a folytatódó munkálatok miatt a környéken közlekedők szíves türelmét és fokozott figyelmét, valamint a tereléseknél és a határellenőrzésnél elhelyezett KRESZ jelzések (korlátozások) fokozott betartását.

A nyomvonal új határmetszési ponttal a magyar oldali 87. számú főutat köti össze az osztrák oldali B61a jelű úttal, tehermentesítve ezzel a meglévő szűk keresztmetszetű kőszegi határállomást és az ausztriai Rattersdorf (Rőtfalva) település belterületi szakaszát.

Kőszeg és Rőtfalva határmenti kapcsolatának fejlesztése során a magyar oldalon 825 méter hosszú szakaszon történt beavatkozás, amelyből 625 méteren új nyomvonalú út épült, a fennmaradó 200 méteren a meglévő 87. számú főút felújítása történt meg. A projekt befejezéséig, 2021. június 30-ig az útépítést végző kivitelezőnek ki kell még építenie egy új útcsatlakozást a régi kőszegi határátkelő felé vezető úthoz, be kell fejeznie koronaélen kívül a vízépítési munkákat a 87. számú főút most átadásra kerülő szakaszán, valamint a csapadékvíz elvezetés biztosítása érdekében a 87. számú főúttal párhuzamosan 590 méter hosszon a régi vasúti töltés mellett ki kell építenie a vízelvezető rendszert, valamint a csapadékvíz-levezetőmederhez történő csatlakozást.

A projekt célja a környező magyar és osztrák települések egymás közötti elérhetőségének javítása, és a határon átnyúló infrastruktúrában rejlő közös lehetőségek hatékonyabb kiaknázása. A beruházás a Zsira-Lutzmannsburg (Locsmánd) összekötő út felújítási munkáinak elvégzése projekttel közös Interreg V-A pályázat keretében nyert támogatást.

A projekt az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából, a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában, az Interreg V-A Ausztria-Magyarország Együttműködési Program 2014-2020 keretében valósul meg. A kivitelezést a VértesAszfalt Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. és a Meliorációs és Rekultivációs Kft. végzi nettó 1.539.976.875 Ft értékben.

 

2020. november