ÚJRA MEGINDUL A VASÚTI FORGALOM SZEGED ÉS HÓDMEZŐVÁSÁRHELY KÖZÖTT

A NIF Zrt. beruházásában megvalósuló Szeged – Hódmezővásárhelyi Népkert vonalszakasz nagyvasúti tervezési és kivitelezési munkái befejező fázisba léptek. A tram-train üzem beindulása még várat magára, azonban 2021. február 22-én befejeződik a 2018 áprilisa óta Hódmezővásárhelyi Népkert - Szeged Rókus között érvényben lévő vágányzár, így az utazóközönség újra igénybe veheti a menetrend szerinti vasúti közlekedést.

A vonatforgalom újra indulása jelentős változást fog eredményezni a térségi közlekedésben, éppen ezért kérjük a 135-ös számú vasútvonal által érintett – útátjárókon áthaladni szándékozó – gyalogosokat és kerékpárosokat, illetve a motorkerékpárt és gépjárművet használókat, hogy ne megszokásból közlekedjenek, hanem a KRESZ előírásait betartva, kiemelten figyeljenek a vasúti jelzésekre.

A 135-ös számú vasútvonal Szeged-Rókus—Hódmezővásárhelyi Népkert szakaszának felújítása 2018 tavaszán kezdődött a Szeged és Hódmezővásárhely között épülő tram-train beruházás részeként. A nagyvasúti vonal 22 kilométeres szakaszán a pályaépítési munkák 2020-ban már befejeződtek. A megépült létesítmények állagmegóvását szem előtt tartva a pálya és az ideiglenes létesítmények karbantartási munkái, valamint az ágyazat-, a padka és rézsűrendezés azóta is folyamatosan zajlanak.

A tervezett menetrend biztosíthatósága érdekében Szeged-Rókus Elágazás – Baktó Elágazás, valamint Sártó Elágazás – Kopáncs állomások között új második vágányok épültek, továbbá a projekt keretein belül részlegesen felújították és megerősítették az algyői Tisza-hidat is. Megtörtént Algyő állomás korszerűsítése és környezetének rendezése (új utasperon, P+R parkoló kiépítése), valamint az algyői állomásépület részleges átépítése.

A szakaszon található útátjárók hatósági forgalomba helyezése 2021 februárjában tervezett. A nagyvasúti szakaszon befejeződött a Domino55 típusú biztosítóberendezési rendszer kiépítése. Sikeres üzemeltetői vizsgálatot követően a Szeged-Rókus, illetve a Hódmezővásárhelyi Népkert állomások között a menetrend szerinti vasúti forgalom várhatóan 2021. február 22-én újra megindul.

A pontos menetrend kapcsán, kérjük a MÁV Zrt. honlapján érdeklődjenek: https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/upload/page/135_20201213.pdf

Ezen felül az alábbi telefonszámokon is tájékozódhatnak: MÁVDIREKT: Tel.: +36 (1) 3 49 49 49, mobilhálózatról: +36 (20/30/70) 499 4999

A projekt befejező fázisa a nagyvasúti és a városi vasúti projektelemek közötti átmeneti szakasz biztosítóberendezésének telepítése, üzembe helyezése, valamint ennek a szegedi központi forgalomirányító (KÖFI) központba való integrációja.

A fentiek után következik az elkészült pálya-szakaszok és a hozzájuk kapcsolódó rendszerek teljes körű tesztelése, amelyre már a MÁV START Zrt. által beszerzett új tram-train járművek segítségével kerülhet sor.

A projekt keretében megújuló biztosítóberendezési rendszer teljes körű megvalósítását követően a – kivitelezésben érintett – vasúti pályaszakasz alkalmas lesz az új tram-train szerelvények, illetve a 135-ös számú Szeged—Békéscsaba vasútvonalon közlekedő vasúti szerelvények 100 km/h sebességgel történő közlekedtetésére.

2021. február