LETETTÉK AZ IPOLYDAMÁSD ÉS CHĽABA (HELEMBA) KÖZÖTT ÉPÜLŐ HÍD ALAPKÖVÉT

Újabb magyar-szlovák határmenti kapcsolatot fejleszt a NIF Zrt. az Ipolydamásd és Chľaba (Helemba) közötti határhíd-, valamint a hozzá tartozó csatlakozó utak építésével. Az alapkőletétellel egybekötött nyitórendezvényen Szijjártó Péter, Magyarország külgazdasági és külügyminisztere és Andrej Doležal, a Szlovák Köztársaság közlekedési és építésügyi minisztere tartottak ünnepélyes nyitóbeszédet.

A NIF Zrt. beruházásában eddig 7 transznacionális és interregionális együttműködésre épülő, úgynevezett INTERREG (Európai Területi Együttműködés) projekt valósult meg. A befejezett 3 osztrák, 2 szlovén és 1 szerb projekt finanszírozásának összértéke 6,4 milliárd forint.

A jelenleg aktív 6 szlovák, 3 szerb, 1 horvát és 1 osztrák beruházás 10,3 milliárd forint értékben zajlik. A projektek kiemelt célja az infrastrukturális hálózat feltételeinek javítása, illetve, hogy elősegítse Magyarország és a szomszédos országok határmenti térségei közötti gazdasági, kulturális és turisztikai együttműködést. Az újonnan létrejövő kapcsolatok jelentősége nemzetpolitikai szempontból is megkérdőjelezhetetlen, hiszen a történelmileg és funkcionális szempontból is összetartozó térségek eredményes együttműködését szolgálja.

A magyar-szlovák partnerség keretében jelenleg zajló Ipolydamásd – Chľaba (Helemba) közötti határmenti kapcsolat fejlesztésének Magyaroroszág területére eső megvalósítása 2 részben történik. Az I. részben az Ipoly-folyón, a két ország között határhíd épül, a II. részben pedig magyar oldalon csatlakozó út létesül a hídhoz.

A projekt III. részében a hídhoz szlovák részről 175 m hosszú csatlakozó út kiépítése valósul meg.

Az I. rész keretében épülő híd szerkezete felső pályás, acél gerenda, amely egyetlen nyílással hidalja át az Ipoly folyót.

A határátkelő szerepét is betöltő híd az Ipolydamásd-Helemba összekötő utat a 0+546,55 km szelvényben keresztezi. Két oldalon a magyar, illetve a szlovák csatlakozó utak társulnak a hídhoz. Az 58 méter hosszú hídon kerékpáros átvezetés is található, mely az EuroVelo6 nemzetközi kerékpárút hálózat részeként a magyar oldalon kapcsolódik a Szob-Ipolydamásd útvonalhoz. A hídon a teherforgalom nem lesz megengedett.

A magyar oldali hídfőnél véget értek-, ezzel egyidőben a szlovák oldalon pedig megkezdődtek a szerkezeti cölöpözési munkák. Az acélszerkezet gyártása és a főtartók korrózióvédelmi bevonatolása is megtörtént. Utóbbin előbb nyomáspróbát, majd festési munkálatokat végeznek el.

A II. rész vonatkozásában a magyar oldali útcsatlakozás a 1201 j. úton a projekt keretében létesülő körforgalomú csomópontból ágazik ki. A hídhoz tartozó útszakasz hossza 540 méter.

Ennél a szakasznál zajlanak az útépítéshez kapcsolódó közműkiváltások, befejeződött a humuszolás, a geotextília és georács terítés, megkezdődött a töltésalapozás. Az út tervezett nyomvonalán megbontották az árvízvédelmi töltést, ehhez kapcsolódóan hamarosan kezdetét veszi az úttöltés építése.

Jelen fejlesztés számos hosszútávú, pozitív hatást gyakorolhat a régióra. Elősegíti a határmenti kapcsolatok fejlődését, emellett nagyban hozzájárul a térség gazdasági mutatóinak növekedéséhez, a kiskereskedelmi tevékenység élénkítéséhez és a turizmus fellendüléséhez. Az együttműködésnek köszönhetően javulhat a két ország közötti munkaerő mobilitása, továbbá a beruházás alappillérként szolgálhat a két V4 tagállam határon túli, bilaterális kapcsolatainak fejlesztésében.

Nyitóbeszédében Szijjártó Péter, Magyarország külgazdasági és külügyminisztere elmondta: A magyar-szlovák bilaterális kapcsolatok kulcsa a közös sikerekben rejlik. A határ két oldalán egymástól elszakított családok, baráti közösségek élnek, akik több tíz kilométer kerülőt tesznek meg a másik országba való átjutás érdekében. Partnerségünk kiemelt célja, hogy felszámoljuk ezt a természetellenes állapotot. Együttműködési törekvéseinknek köszönhetően tavaly ősszel átadtuk a komáromi Duna-hidat, a jelenlegi 35 határátkelőből 10-et pedig az elmúlt 10 évben sikerült létesítenünk. A mai alapkőletétel mellett már zajló Ipolydamásd-Chl’aba (Helemba) községek közötti Ipoly-híd építésén túl további 5 összekötő hidat építünk, ebből elsősorban a két ország határán élő civil lakosok profitálnak majd. Nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy Szlovákia Magyarország 3. legnagyobb kereskedelmi partnere, így jelen beruházás a két ország világgazdaságban betöltött szerepének növeléséhez is hozzájárul.”

Andrej Doležal, a Szlovák Köztársaság közlekedési és építésügyi minisztere kiemelte: „Örömömre szolgál, hogy jelen fejlesztés nemcsak szimbolikus jelentőségű, hiszen már javában zajlanak a kivitelezési munkálatok. A beruházás a munkaerő mobilitásában, valamint a kulturális élet fellendítésében is kulcsfontosságú szerepet tölt majd be. Biztosítom magyar partnereinket a Szlovák Köztársaság elköteleződéséről és a közösen megvalósuló, határon átnyúló projektek szlovák részről történő felgyorsításáról.”

A fejlesztés az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából, a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában, az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretében, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásában valósul meg. A kivitelezést a hídépítés és a magyar oldali csatlakozó útépítés tekintetében a Colas Közlekedésépítő Zrt., valamint a Colas Út Építőipari Zrt. végzi, nettó 2 292 055 euró összegben.

A szlovák oldali útcsatlakozás a Nitriansky samosprávny kraj (Nyitra Önkormányzati Régió) megrendelésére, a NIF Zrt. közbeszerzési eljárásának keretében zajlott le. A 175 méteres útszakasz építése és az ehhez kapcsolódó közműkiváltási munkálatok 2022 első negyedévétől, nettó 610 514 euró értékben, a Colas Slovakia a.s. kivitelezésében kezdődnek meg.

A fejlesztések várható befejezése 2023. első negyedéve.

2021. július