Terv szerint halad a Jászberényt elkerülő út építése

Ütemtervnek megfelelően haladnak a Jászberényt elkerülő út harmadik, záró szakaszának munkálatai. A NIF Zrt. beruházásban megvalósuló projekt befejezése 2022. nyár végére várható.

A Jászberényt elkerülő út III. üteme az új 2×1 sávos út a 32. sz. főutat a 31. sz. főúttal köti össze, amely 4,5 km hosszban valósul meg. Az útszakasz a tervezési szakasz elején a 32. sz. főútnál nyomvonalkorrekcióval indul, a végén a 31. sz. főúti csomópontnál a meglévő körforgalomhoz csatlakozik. Az új nyomvonal és a 3203. sz. Gyöngyös-Jászberényi út keresztezésében egy 25 m sugarú, 4 ágú körforgalmú csomópont valósul meg, melynek gyöngyösi ágát 150 m hosszban, jászberényi ágát 500 m hosszban felújítják. A környező ingatlanok megközelítése ~2,5 km hosszú szervizút hálózattal történik.

A 4,5 km hosszú, valamint hét és fél méter burkolat szélességű nyomvonalon négy műtárgy is épül. Az új nyomvonalat érintő Gyilkos-ér I. belvízcsatorna és a Kis-Gyilkos csatorna közös medre felett 12 m hosszú, vasbeton gerendahíd, míg a Zagyva folyó keresztezésében 66,2 m hosszú, vasbeton gerendahíd épül.

Az elmúlt időszakban a nyomvonalon több helyen töltéstest építés-stabilizálás, védőréteg építés, profilozás és humuszterítés zajlott. Az alapréteg építése megkezdődött, az egyes szakaszok elkészültét követően az aszfalt kötőréteg próbaépítési szakaszainak építése is elindult.

A 3203. jelű út csomópontjában tervezett körforgalom Hatvan felőli oldalának kiépítése az aszfalt kötőréteg szintig elkészült, a szolnoki oldal kiépítése is elkezdődött.

A Gyilkos-ér belvízcsatorna és a Kis-gyilkos csatorna feletti közös műtárgynál a kiegyenlítő lemezek és pótpadkák betonozása véget ért, mederburkolást hajtanak végre, a szigetelést védő öntött aszfalt még e hónapban elkészül.

A Gyilkos-ér felett lévő műtárgynál elkészült a peremgerendák vasszerelése és betonozása, a kiemelt és üzemi szegélyeken a talajnedvesség elleni szigetelés, valamint az alapréteg és az aszfalt kötőréteg építése is lezárult.

A Zagyva folyó feletti műtárgy hídfőinek cölöpözése elkészült, a hídfők körüli szádolások zajlanak. Ezt követően majd a szádfalakkal körbe határolt munkaárkokban a földkiemelésre, cölöpfejek visszavésésére, a cölöpösszefogó gerendák előkészítésére, vasszerelésére és betonozására kerül sor.

A fejlesztés az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából, a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában valósul meg. A kivitelezést a Colas Út Zrt. – HE-DO Kft. közös ajánlattevő végzi, nettó 4,9 milliárd forint értékben.

2021. augusztus