Átépül Egerben a Várállomás melletti kereszteződés

Hamarosan megkezdődik Eger egyik balesetveszélyes útkereszteződésének az átépítése. A beruházás keretében a Vécseyvölgy utca - Gárdonyi utca csomópontját jelzőlámpás kereszteződéssé alakítják át

A NIF Zrt. kiírta a kivitelező kiválasztására irányuló pályázatot. A közbeszerzés eredményeként a munkálatokat a HE-DO Építő Zrt. végzi majd
nettó 472 millió forint értékben.

A projekt során a jelenlegi balesetveszélyes csomópont 360 méter hosszon átépül. A gyalogosok biztonságos közlekedése érdekében a csomópont környékén összesen hat helyszínen, a Vécseyvölgy út – Gárdonyi út – Zoltay utca csomópontjában négy, a Vécsey út-Dézsmaház utca kereszteződésében két gyalogátkelőhelyet alakítanak ki.

A Gárdonyi utca – Zoltay utca kereszteződésében szintbeni jelzőlámpás csomópont létesül. A meglévő útszakaszt elbontják és új pályaszerkezetet építenek, valamint kiemelt szegélysor építésével ki is szélesítik.

A Tetemvár utca (Vécsey Sándor u.) – Vécseyvölgy utca kereszteződését is korszerűsítik. A Tetemvár utcán és a Vécseyvölgy utcán meglévő útszakaszt szintén elbontják és új pályaszerkezetet építenek, a Tetemvár utca szélesítésével.

A Dézsmaház utca és a Vécsey Sándor utca jelenleg külön-külön kapcsolódik a Vécseyvölgy utcához. A tervek szerint az önálló útcsatlakozásokat elbontják, és a két utca egyetlen új útkapcsolattal torkollik majd a Vécseyvölgy utcába. A Vécsey utca jelenlegi útkapcsolata öt férőhelyes parkolóvá épül át. A szintkülönbségekből adódóan a pályatestet megemelik, és ívbővítéseket alakítanak ki.

A beruházás keretében korszerűsítik a csomóponti fejlesztéssel érintett utcák járdáit. A vakok és gyengén látok biztonságos közlekedésének érdekében a kijelölt gyalog-átkelőhelyeket bordás kivitelű, úgynevezett taktilis burkolati elemekkel látják el.

Szintén a kereszteződésen halad át a 87. sz. Eger-Putnok vasútvonal is, így a csomóponti fejlesztéssel érintett vasúti átjárót is átépítik, a meglévő két gyalogos átjáró burkolatát korszerűsítik. A vasúti átjáróhoz vezető járda mellett gyalogos korlátokat helyeznek ki és felfestik a burkolati jeleket. Fejlesztik a biztosítóberendezést is, a jelenlegi fény- és félsorompó berendezést és a csomópontban kiépítendő jelzőlámpa rendszert összehangolják.

A Gárdonyi Géza utcában monolit vasbeton támfalat építenek 40 m hosszban, mely lehetőséget teremt arra, hogy a gyalogos járda szintjét az útpálya szintjéhez fel lehessen emelni és az érintett szakaszon – az akadálymentesítés érdekében – lépcsőket lehessen megszüntetni.

A projekt részeként 2021. október 4-én a Heves Megyei Vízmű Zrt. saját hatáskörben megkezdi a Gárdonyi Géza utca alatt húzódó 400 mm átmérőjű ivóvízvezeték rekonstrukcióját. A közműszolgáltató a nagyátmérőjű vízvezeték kiváltásán túl a munkaterületen belül található kisebb átmérőjű ívóvízvezetékek felújítását is elvégzi. A kivitelezési munkálatok várhatóan 6 hétig tartanak. Az ivóvízvezeték átépítésének ideje alatt jelentős forgalomkorlátozást kell bevezetni, mely során lezárják a Gárdonyi Géza utcát és a Zoltay utcát, a Vécseyvölgy utcában pedig útszűkületre kell számítaniuk a közlekedőknek. A munkálatok alatti forgalomszabályozásról részletes térképes tájékoztatást a Heves Megyei Vízmű Zrt. fog nyújtani.

2021. november közepe és 2022. március közepe között a területen a téli időjárás miatt várhatóan nem végeznek munkát. A kivitelező az egyéb hírközlő vezetékek kiváltási terveinek elkészítését követően a tényleges helyszíni építési munkákat, várhatóan jövő tavasszal folytatja. 2022-ben – az időjárástól függően – várhatóan márciusban folytatódnak a csomópont korszerűsítési munkálatai a Gárdonyi Géza utcai útág teljes körű átépítésével, szélesítésével, a csatlakozó járda- és támfalépítéssel.

A tervek szerint a csomópont 2022 novemberére épül át teljesen.

A beruházás az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából, a NIF Zrt. beruházásában hazai forrásból valósul meg.

Forrás: A beruházást a magyar állam finanszírozza.

2021. szeptember