Megkezdődik a fakivágás a Győr belső tehermentesítő út nyomvonalán

A NIF Zrt. befejezte a Győr belső tehermentesítő út megvalósításának előkészítését. A környezetvédelmi engedély, és az építési engedélyek rendelkezésre állnak, az út- és híd kiviteli tervek elkészültek, az új Mosoni Duna híd terveinek hatósági jóváhagyása megtörtént. Jelenleg a kivitelezői közbeszerzési eljárás, és a kivitelezéshez szükséges területek megvásárlása folyik.

A környezetvédelmi engedély alapján a nyomvonalon lévő fák kivágását a lombhullást követően október és március hónap között lehet megtenni. A 8,5 hektáron lévő fás szárú növényzet kitermeléséhez szükséges engedélyeket a Vas Megyei Kormányhivatal és Győr város polgármestere kiadta. A munkák megkezdése előtt az építéssel érinett területek kitűzésre kerültek. A szakemberek megvizsgálták a területen lévő odvas fákat, hogy találhatóak-e bennük denevérek, odúlakó madarak.

A NIF Zrt. a fakitermelést ütemezetten 2021. november 02-től megkezdi, mely előre láthatólag ebben az évben be is fejeződik.

A munkák a Mosoni-Duna északi oldalán (Révfalu) az önkormányzati területeken kezdődnek, majd utána déli oldalon fognak folytatódni.

A kivágott fák helyére a nyomvonal mellett a projekt befejezése után mintegy 208 db 8/10 törzskörméretű, és 620 db 12/14 törzsméretű facsemete, és mintegy 2500 db csereje kerül majd elültetésre. A füvesítés 67000 m2-en fog megtörténni.

A fadöntés veszélyes munkafolyamat, emiatt kérjük, hogy a területen ne tartózkodjanak, ne sportoljanak, a kutyákat az érintett területen ne sétáltassák.