Hídgerenda-beemelés a Jászberény elkerülő út harmadik szakaszán

Megkezdődött a Zagyva-folyó feletti műtárgy hídgerendáinak beemelése, ezzel újabb mérföldkőhöz érkeztek a Jászberény elkerülő út harmadik, záró szakaszának munkálatai. A beemelést követően 2022. év elejével elindulhat a hídgerendák fölött a pályalemez elkészítése, valamint a pályaszerkezeti rétegek és forgalomtechnikai elemek építése. A NIF Zrt. beruházásban megvalósuló projekt befejezése 2022. nyár végére várható.

A Jászberényt elkerülő út III. üteme, az új 2×1 sávos út, a 32. sz. főutat a 31. sz. főúttal köti össze, amely 4,5 km hosszban valósul meg. Az útszakasz a tervezési szakasz elején a 32. sz. főútnál nyomvonalkorrekcióval indul, a végén a 31. sz. főúti csomópontnál a meglévő körforgalomhoz csatlakozik. Az új nyomvonal és a 3203. sz. Gyöngyös-Jászberényi út keresztezésében egy 25 m sugarú, 4 ágú körforgalmú csomópont valósul meg, melynek gyöngyösi ágát 150 m hosszban, jászberényi ágát 500 m hosszban felújítják. A környező ingatlanok megközelítése ~2,5 km hosszú szervizút-hálózattal történik.

Az új nyomvonalat érintő Gyilkos ér I. belvízcsatorna és a Kis-Gyilkos csatorna közös medre felett 12 m hosszú kéttámaszú, előregyártott vasbeton tartós gerendahíd épül. A Zagyva folyó keresztezésében három-nyílású, 66,2 m hosszú előregyártott, vasbeton tartós gerendahíd épül.

A Zagyva folyó feletti műtárgy hídfőinek talajnedvesség szigetelése és háttöltése elkészült, a közbenső pilléreken a fejgerendák szerelése befejeződött, így a hídgerendák fogadására alkalmasak. Ezzel együtt a Zagyva árterében a területrendezés is lezajlott.

A Zagyva-folyó feletti műtárgy 3×16, összesen 48 db, egyenként 21,80 m hosszúságú, 16,42 tonna súlyú előregyártott hídgerendái a Ferrobeton Zrt. szolnoki üzeméből kerülnek kiszállításra. A beemelés után, következő lépésben a gerendák rögzítése fog megtörténni. A munkavégzés során először a 31. sz. főút felőli oldalon 16 db gerenda kerül elhelyezésre, majd a beemelést végző 450 tonna teherbírású daru átállását követően a Zagyva-folyó északi oldalán további 32 db tartószerkezeti elem lesz elhelyezve. A gerendák rögzítése után további betonacél szerelési munkák és geodéziai bemérések következnek.

Az elmúlt időszakban a nyomvonal több szelvényében a kiviteli terv és a vonatkozó minőségügyi dokumentumokban foglaltak betartása mellett elkészült a töltésépítés, a töltésanyag-stabilizálás, a szalagkorlát építés, a töltésre vezető út építése, valamint a javító és védőréteg építése is. A munkaterületen több részben folytatódott a rézsűképzés, a rézsűvédelem kialakítása és a humuszterítés, valamint a padkaépítési munkálatok. A 32. számú főút elbontásra kerülő szakaszán aszfaltmarási és nyomvonal-bontási munkák folytak.

A 32-es főút kezdőszelvénye és a 3203. jelű úti körforgalom közötti szakasz, valamint a körforgalom jászberényi és gyöngyösi ágának koronaélen belüli részei, emellett pedig a Gyilkos ér felett lévő műtárgynál az árok- és mederburkolási munkák, a betonlap burkolatok és lezáró gerendák is elkészültek.

A Gyilkos-ér belvízcsatorna és a Kis-gyilkos csatorna feletti közös műtárgy kiemelt szegélyein és pótpadkáin a sóvédelmi bevonat kialakítása megkezdődött.

A fejlesztés az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából, a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában valósul meg. A kivitelezést a Colas Út Zrt. – HE-DO Kft. közös ajánlattevő végzi, nettó 4,9 milliárd forint értékben.

Forrás: A beruházást az Európai Unió és a magyar állam támogatja.

2021. december