A NIF Zrt. 12 szerződés keretein belül dolgozik Baja környéki fejlesztéseken

A NIF Zrt. beruházásban elkezdődtek a területelőkészítési és régészeti munkák a Baja Déli elkerülő elnevezésű projektnél. Várhatóan még az idei évben megkezdődnek a munkálatok az 51. sz. főút fejlesztésénél Kalocsa és az M9 gyorsforgalmi út között, valamint Kalocsa belterületi szakaszain. Ezen felül az 55. sz. főút Baja-Pörböly közötti szakasz és párhuzamos kerékpárút építés beruházás esetében megkezdődik a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás. A NIF Zrt. a térségben további 9 projekt előkészítésén dolgozik. A fejlesztésekről Zsigó Róbert, Bács-Kiskun megye 6. sz. választókerületének országgyűlési képviselője, a családokért felelős tárca nélküli miniszter parlamenti államtitkára és Pántya József, a NIF Zrt. útfejlesztési igazgatója tartott sajtótájékoztatót.

A Baja térségben a NIF Zrt. beruházásában zajló projekteket két nagy csokorra lehet osztani. Az elsőbe azok a projektek tartoznak, melyeknél a vállalatnak feladata van a kivitelező kiválasztására irányuló feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatására, a másodikba azok, amelyeknél előkészítési munkák folynak különböző fázisokban.

Kivitelezés előtt álló projektek

A munkák szempontjából a legjobban a Baja déli elkerülő megépítése áll. A kivitelezési feladatok ellátására irányuló feltételes közbeszerzési eljárás részeként jelenleg az ajánlatok értékelése zajlik.

Az eljárással párhuzamosan 2022. január végén elrendelésre kerültek a területszerzési, területelőkészítési feladatok. A területelőkészítési munkák a múlt hét végén a geodéziai és lőszermentesítési munkákkal megkezdődtek, a héten pedig elindult a régészeti feltárás is.

Eredményes kivitelezői közbeszerzési eljárást feltételezve a kiviteli tervek, valamint a kivitelezési feladatok ellátására a vállalkozási szerződés megkötése tervezetten 2022. II. negyedév végéig megtörténik.

A tervezett beruházás Baja várostól délre, mintegy 3,9 km hosszon 2×1 forgalmi sávos szakaszon kerül megvalósításra. A tervezési sebesség 90 km/h.

A nyomvonal szerint az elkerülő út kezdőszelvénye Baja város belterületi szakasz határán az 5501 jelű Bokodi út csomópontjában található, ahol körforgalmú csomópont kerül kialakításra. Körforgalom épül az 5506. jelű Vaskúti út keresztezésében és ennek közelében oldalanként 1-1 tengelysúly-mérőhely is kialakításra kerül.

A szakasz végszelvénye az 51 számú főút 165+030 km szelvényében található, ahol szintén egy körforgalmú csomópont kialakítása a feladat.

Az elkerülő úttal párhuzamosan kerékpárút nem épül. A keresztező utak körforgalmú csomópontjaiban a kerékpárutak, illetve gyalog és kerékpárutak átvezetésre kerülnek.

A szakaszon két normál, szintbeni csomópont is létesül szervizutak és földutak csatlakoztatására.

A NIF Zrt. szintén feladta már a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárást az 51. sz. főút Kalocsa – M9 gyorsforgalmi út közötti, valamint a Kalocsa belterületi szakasz fejlesztés előkészítése elnevezésű projektre.

Az ajánlatok bontására 2022. I. negyedévében kerülhet sor. Sikeres és eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlatevő vállalkozóval a szerződéskötés 2022. júniusban tervezett.

Az 51. sz. főút Kalocsa – M9 gyorsforgalmi út közötti, valamint a Kalocsa belterületi szakasz fejlesztése projektnél a feladat az 51 sz. főút 5122 j. úti csatlakozásától az M9 gyorsforgalmi út csomópontjáig tartó szakaszának 115 kN tengelyterhelésre történő burkolat-megerősítése (teljes pályaszerkezetcserés szakaszokkal és ívkorrekciókkal) mintegy 24,46 km hosszban, valamint párhuzamos kerékpárút megvalósítása.

A főpálya mellett kerékpárút épül új nyomvonalon körülbelül 16,5 km hosszú szakaszon, valamint kb.8 km hosszon a kerékpárút meglévő nyomvonalát újítják fel, és így önálló 2×1 sávos kerékpárút jön létre.

A területszerzési feladatokat a NIF Zrt. elkezdte. Az ügyvédi iroda várhatóan május-júniusban küldi ki az ajánlatokat az érintett területek kisajátításáról.

Év végén indul meg a kivitelező kiválasztására vonatkozó feltételes eljárás az 55. sz. főút Baja-Pörböly közötti szakasz fejlesztésénél, mely párhuzamos kerékpárút építést is magába foglal.

A projekt tartalmazza az 51. sz. főút meglévő nyomvonalának az 51. – 551. sz. főutak csomópontjától a Pörböly előtti vasúti keresztezésig tartó szakaszának burkolatmegerősítését (a vasúti keresztezés kivételével) 115 kN tengelyterhelésre, valamint egy kerékpárút megépítését Pörböly település lakott területi határáig.

A szakaszon a 4 db dunai ártéri híd felújításra kerül, ezen felül egy új kerékpáros híd létesül Baja belterületén a Duna-völgyi-főcsatorna felett, a Dózsa György úti – Kaszás utcai körforgalom után, ahol a kerékpáros forgalom átvezetésre kerül a csatorna árvízvédelmi töltésére.

A fejlesztés részét képezi a bajai Türr István Duna-híd felújítása is, melyen a jelenlegi kialakítással áthalad a kerékpárút is.

A tervezési munka folyamatban van. A környezetvédelmi engedély 2021. július vége óta rendelkezésre áll. Jelenleg az elkészült engedélyezési tervek NIF Zrt. általi bírálata van folyamatban. Az építési engedély tervezetten 2022. I. negyedévben kerül megszerzésre, majd ezt követően a végleges kiviteli terveket várhatóan 2022. II. negyedévben szállítja le a vállalkozó.

Előkészítés alatt álló projektek

Ezen projektek esetében előkészítési munkák folynak különböző fázisokban:

  • 51 sz. főút fejlesztése M9 gyorsforgalmi út-Baja között, Sükösd és Érsekcsanád elkerülő út építésének  előkészítése
  • Bácsbokod, 5501 és 5505 j. utak, körforgalmú csomópont
  • Baja észak-nyugati elkerülő út (51. sz. – 511. sz. főúti csomópont és a Bajai Türr István Duna-híd közötti szakasz) előkészítése
  • 51 sz. főút, Bátmonostor elkerülő szakasz
  • 51 sz. főút, Csátalja, Bem apó utcai szakasz új nyomvonalra történő áthelyezése és Damjanich utcai csomópont vízépítési terveinek felülvizsgálata
  • Baja – Sombor (Zombor) közötti határmenti kapcsolat fejlesztése
  • Hercegszántó-Backi Breg (Béreg) közúti határátkelő fejlesztése
  • 55 sz. főút, Pörböly – Bátaszék közötti szakasz fejlesztése
  • Baja, 5501 j. út és Nagy István utca, körforgalmú csomópont

2022. március