Új elkerülő út épül Soltvadkerten

A NIF Zrt. beruházásban valósul meg az 53. számú főút, Soltvadkert elkerülő szakaszának építése, amelynek köszönhetően a település belterületi szakasza jelentősen mentesülhet az átmenő forgalom alól. Ennek következtében a lakosok biztonságosabban közlekedhetnek majd, és ezzel egyidejűleg csökken Soltvadkert zajterhelése, valamint légszennyezettségi értékei is. A kivitelezés részleteiről tartott sajtótájékoztatót Mosóczi László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkára, Font Sándor, Bács-Kiskun megye 3. számú választókerültének országgyűlési képviselője, Dr. Kerényi János, országgyűlési képviselő, Temerini Ferenc, Soltvadkert polgármestere és Nyul Zoltán, a NIF Zrt. beruházási vezérigazgató-helyettese.

A beruházás keretein belül Soltvadkert északi elkerülő szakaszán 5 db körforgalmú csomópont, 1 db külön szintű vasúti keresztezés, 1 db 0,8 km hosszú bekötőút és 1 db kerékpáros aluljáró épül majd, valamint mobil csoportos ellenőrző pontok megvalósítása is a projekt részét képezik.

A 8,8 km hosszú nyomvonal az 53-54 sz. utak meglévő körforgalma után indul kis ívvel az országos jelentőségű lápterület minél kisebb érintettsége miatt. Ezt követően a nyomvonal külön szinten keresztezi a 150. sz. Budapest-Kelebia vasútvonalat, melyet körforgalmi csomópont követ, amelytől 0,8 km hosszú települést bekötő útszakasz építése valósul meg. Az elkerülő út a csomópontot követően egy nagysugarú ívvel keleti irányba fordul, keresztezi a Vadkerti tóhoz vezető utat, ahol szintén egy körforgalmi csomópont kerül kialakításra egy, a kerékpárosok számára kialakítandó külön szintű átvezetéssel. Ezen körforgalmat követően az elkerülő út jobb ívvel fordul és eléri a meglévő Kecskemét irányába haladó 54. sz. főutat, ahol szintén egy körforgalmi csomópont kerül kialakításra. Ezután közel 2 km hosszú egyenes szakasszal és egy jobb ívvel közelíti meg a nyomvonal az 5405. jelű Soltvadkert-Kiskunmajsa-Szeged összekötő utat, ahol szintén körforgalmi csomópont kerül kialakításra. A körforgalomból a tervezett szakasz egy bal ívvel a meglévő 53. sz. főúthoz visszaköt egy körforgalmi csomóponttal.

Az 53-54. sz. főút jelenlegi vasút átjárója megszűnik, ezért szükséges az útpálya átépítése. Az 53-54. sz. utak meglévő körforgalma és a megszüntetendő vasút átjáró közötti szakasz szervizútként fog a továbbiakban funkcionálni.

Soltvadkert elkerülő szakasza keresztezi a 150. sz. Budapest–Kunszentmiklós-Tass–Kelebia vasútvonalat a 1068+49,51 hmsz-ben. A híd felszerkezeti hossza 46,89 m. A híd szerkezeti rendszere: kétnyílású, háromtámaszú, előregyártott előfeszített vasbeton hídgerendákkal együttdolgozó vasbeton pályalemezes híd.

Az elkerülő utak nyomvonalán történő kerékpárút-átvezetések érdekében a kerékpárutak korrekciója szükséges. Az új, teljes pályaszerkezet szabványos keresztmetszeti kialakítással épül a beavatkozási szakasz végén a meglévő állapothoz igazodva.

Mosóczi László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkára elmondta: „Az 53-as főút forgalmát a várostól északra új nyomvonalon megépülő, közel 9 kilométeres szakaszon vezetjük el. A beruházás eredményeként Soltvadkert utcái csendesebbek, levegője tisztább lesz, a településen nagymértékben csökkenek a baleseti kockázatok. A soltvadkertiek két-három éven belül hatalmas előrelépést tapasztalhatnak majd közlekedési lehetőségeikben, és ennek nyomán idővel a helyi gazdaságban és foglalkoztatásban.”

Font Sándor, Bács-Kiskun megye 3. számú választókerültének országgyűlési képviselője hozzátette: „Hároméves előkészítő munkát követően Bács-Kiskun megye két legforgalmasabb útja az 53. és az 54. számú Soltvadkertet érintő szakasza megújulhat. A két út Soltvadkerten forr össze és napi 12 ezres járműforgalmat bonyolít le. Ezt a forgalmat vezeti majd el az új elkerülő, így dinamikusabb lesz a forgalom és a város is vonzóbbá válhat az ipari vállalkozások számára is.”

Dr. Kerényi János, országgyűlési képviselője kiemelte: 30 éves álmunk válik most valóra az elkerülő úttal. Ez a beruházás a maga 16 milliárd forintjával Soltvadkert történetének legnagyobb fejlesztése. A város ezzel új lendületet kap, hiszen ez az elkerülő út lehetőséget biztosít egy majdani Ipari Park kialakításához. Az oda betelepülő vállalkozások pedig fellendítik majd a város gazdasági életét.”

Temerini Ferenc, Soltvadkert polgármestere kiegészítette: „Soltvadkertnek három fő vonzereje van: a Korona cukrászda, a Vadkerti-tó – melyhez több 10 ezer turista látogat el évente – és az itt működő borászatok. Az ide érkező turistáknak fontos lehet, hogy milyen úton közelítik meg a várost, az elkerülő ezt fogja majd megkönnyíteni.”

Nyul Zoltán, a NIF Zrt. beruházási vezérigazgató-helyettese elmondta: „Fontos volt a nyomvonal tervezésekor az országos jelentőségű lápterület közelsége, ennek kis mértékű érintése, hiszen a láp több védett madárfajnak is otthont biztosít, kiemelt fészkelőhelynek számít. A madarak védelme érdekében madárvédőfal létesítése is szerepel a beruházásban, emellett ökoátereszeket kell létesíteni, valamint kétéltű-átjárók is épülnek a hozzájuk tartozó terelőpanelekkel együtt.”

A fejlesztés az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából, a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában, hazai forrásból valósul meg. A kivitelezést a SOLTÚT Kft. végzi nettó 15,8 milliárd Ft értékben.

Forrás: A beruházást a magyar állam finanszírozza.

2022. március