Társadalmi egyeztetés alatt az egri elkerülő út nyomvonalváltozatai

A május elején bemutatott tanulmánytervi nyomvonalváltozatok társadalmi véleményeztetése folyamatban van. A lakosoknak július végéig van lehetőségük a nyomvonalváltozatok véleményezésére.

Előzmények 

A nyomvonalakat a NIF Zrt. megrendelésében 2019-ben elkészült döntéselőkészítő tanulmány (Térségi Fejlesztési Terv – Masterplan) alapján a város keleti oldalán tervezik, 2×1 sávos, másodrendű főúti kialakítással, biztosítva az észak-déli irányú közúti kapcsolatot, valamint az M25 autóúthoz, a 25. és a 24. sz. főutakhoz való csatlakozást. A tanulmányterv és a környezetvédelmi hatástanulmány kidolgozása 2021-ben megkezdődött.  

 Az út megvalósításához készülő tanulmányterv (környezeti hatástanulmánnyal, a környezetvédelmi engedély megszerzésével) célja a lehetséges nyomvonalváltozatok közül a továbbtervezésre (engedélyezési– és kiviteli terv) javasolt optimális változat meghatározása. 

A tervezés a közösségi tervezés alapelvei mentén folyik, azaz az érintett hatóságok, szakmai-és civil szervezetek, valamint a lakosság széles körű bevonásával zajlik, annak érdekében, hogy a fejlesztés a lehető legszélesebb körű konszenzus megalkotásával, a közösség érdekeit tükrözve valósulhasson meg. Ennek keretein belül az érintetteknek 2022. május 4-től 2022. június 12-ig lehetőségük volt a tervezett nyomvonal változatok kapcsán véleményük kifejtésére online kérdőívben, a város több pontján papíralapú és személyes formában, valamint a 2022. július 7-én megrendezésre került lakossági fórumon. A projekt előrehaladásáról a lakosság folyamatos tájékoztatás kap a www.egrielkerulo.hu weboldalon és a https://www.facebook.com/egrielkerulo oldalon.  

Kérdőív a nyomvonalváltozatok kapcsán 

Az elkészült tanulmánytervi nyomvonalváltozatok(link) véleményezésére a NIF Zrt. és a tervezői konzorcium kérdőívet tett közzé a város lakossága és az érintettek számára.  

A kérdőív online formában 2022. május 4-től 2022. június 12-ig volt elérhető. Az online kitöltés mellett lehetőség volt a kérdőív papír alapú kitöltésére is a város öt pontján elhelyezett kérdőívekkel és a gyűjtődobozokba való bedobással, továbbá a május 30. és június 10. között megvalósuló standolás során is.  

Összesen közel 1200 ember töltötte ki a kérdőívet. A kitöltők demográfiai szempontból zömében 40 és 59 év közöttiek, mobilitási jellemzőket tekintve az autóval közlekedők erőteljes felülreprezentációja látható. Lakóhely szerinti megoszlást tekintve a Vécsey-völgy és Bikalegelő, Almagyar és Felsőváros városrészekből érkezett a legtöbb kitöltés.  

A kérdőívben különböző szempontok szerint mindhárom nyomvonalszakasz véleményezésére volt lehetőség, amelyek közül a legnagyobb érdeklődést a keleti szakasz keltette. A kiértékelés alapján egyértelműen megállapítható, hogy az érintett, keleti városrész lakói lényegesen negatívabban értékelik a belső nyomvonalakat, mint a többi városrész lakói. A Tetemvár, Vécsey-völgy és Bikalegelő, az Almagyar, Tihamér és Merengő városrészekből közel 500 válasz érkezett. Itt a belső nyomvonal közelében lakók és a zajhatással erősebben érintettek szinte egyöntetűen a külső nyomvonalat támogatták, míg a többi lakos körében viszonylag kiegyenlített volt a belső és a külső nyomvonal megítélése.  

A nyugati átkötés esetében – az összes kitöltő válaszát nézve – szintén a külső nyomvonal kapott nagyobb támogatást, azonban a Felnémeti szakasz esetében körülbelül kiegyenlített volt a belső és a külső nyomvonal értékelése. 

Lakossági fórum

2022. július 7-én a Bartakovics Béla Közösségi Házban megrendezésre került lakossági fórumon több, mint 180 érdeklődő volt jelen.

A NIF Zrt és a tervezői konzorcium munkatársai által bemutatásra kerültek a tanulmánytervi nyomvonalváltozatok, majd a résztvevők elmondhatták véleményüket, valamint feltehették kérdéseiket a tervek kapcsán. A rendezvény kiscsoportos beszélgetésekkel zárult, ahol az érintetteknek személyesen is lehetőségük volt beszélgeti a NIF Zrt és a tervezői konzorcium munkatársaival.  

A fórum során rengeteg észrevétel, javaslat érkezett, amelyet a tervezői konzorcium megvizsgál és a tervezés következő szakaszában beépíti azokat. A lakossági fórumon a keleti elkerülő szakasz belső nyomvonalával szemben több észrevétel, kritika fogalmazódott meg, így annak ellenére, hogy ez a nyomvonalváltozat az előzetes forgalomvizsgálat alapján nagyobb mértékben tehermentesítheti Eger város meglévő úthálózatát, a jelenlévők többsége a külső nyomvonalat támogatta. A tehermentesítő út azonban Eger teljes lakosságát, illetve az agglomerációban élőket kívánja kiszolgálni. Így fontos megismerni azok véleményét is, akik a nyomvonallal közvetlenül nem érintettek, a napi közlekedésük során azonban eltérő intenzitással használnák a belső vagy külső nyomvonal változatot.  

 Szakmai- és civil fórum 

A NIF Zrt és a tervezői konzorcium 2022. július 12-én – a projekt során már a második alkalommal – a szakmai- és civil szervezetek számára is fórumot tartott. A meghívott szervezetek közül ezúttal is sokan képviseltették magukat. A megbeszélésen jelen volt Eger város polgármestere, alpolgármestere és főépítésze, illetve számos önkormányzati képviselő. A szakmai tájékoztatás után elhangzott kérdésekre és véleményekre a tervezői konzorcium képviselője és a megrendelő, a NIF Zrt. képviselője válaszolt.  

A NIF Zrt és a tervezői konzorcium kiemeli, hogy a bemutatott nyomvonalak még nem eldöntött, végleges változatok, azok finomhangolása a következő időszakban, a 2022. július végéig beérkezett visszajelzések alapján történik. A végleges döntést a továbbtervezésre kerülő nyomvonalról 2022. novemberben – a lakossági észrevételek és reakciók ismeretében – egy szakmai tervzsűri fogja meghozni.