Ellenőrzések

Az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek vagyonmegőrzési és gazdálkodási tevékenységének ellenőrzése – Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A többségi állami tulajdonú gazdasági társaságok integritásának ellenőrzése – 148 gazdasági társaságnál

Nemzeti tulajdonú gazdasági társaságok kockázatalapú vagyonellenőrzése

A jelentős beruházások ellenőrzése – 5 beruházás