Szerződés

Kajdacs, Vörösmarty utca rekonstrukciója és a 63. számú főút között összekötő út tanulmánytervének, előzetes vizsgálati dokumentációjának összeállítása, engedélyezési és kiviteli tervének elkészítése, az építési engedély, valamint a szükséges engedélyek megszerzésében való közreműködés

Ágazat: Utak

Összeg: 109 600 000 Ft

Szerződő fél: Partner Mérnöki Iroda Kft.

Szerződés kezdete: 2020.03.30

Szerződés vége: 2021.05.24

Forrás: Uniós

Szerződés típusa: Tervezési szerződés