Kelenföld – Ferencváros vasúti vonalszakasz korszerűsítésének előkészítése

A projekt célja az 1. számú vasútvonal Kelenföld és Ferencváros állomások közötti cca. 6 km hosszúságú szakaszának fejlesztése érdekében háromvágányú kapcsolat és új elővárosi megállók kialakításának tervezése. A projekt az ún. Déli körvasút koncepció részét képezi.

Budapest, mint TEN-T csomópont a magyar közlekedési rendszer legszűkebb keresztmetszete, három TEN-T törzshálózati folyosó érinti, a Mediterrán, a Keleti/Kelet-Mediterrán és a Rajna-Duna folyosók. A Déli összekötő vasúti Duna-híd és a csatlakozó vágányhálózat stratégiai és operatívan is kulcsfontosságú keresztezési pontja a vasúti hálózatnak. A MÁV Zrt. hálózatának legforgalmasabb állomásköze a Kelenföld és Ferencváros állomások közötti szakasz, mely jelenleg kétvágányú, villamosított pálya, az engedélyezett sebesség 80 km/h, a megengedett tengelyterhelés 210 kN, tehát nem teljesíti a nemzetközi átjárhatóságot biztosító feltételeket. Az átjárhatósági követelmények és a vonalszakasz szűk keresztmetszete miatt fejlesztése szükséges.

Kiemelt figyelmet kap továbbá az érintett terület zaj- és rezgésvédelme, valamint az egyéb környezetvédelmi szempontok is. Ennek megfelelően feladat többek között a több helyszínen, több alkalommal történő zajmérés, a fejlesztési igények és a zajmérések eredményei alapján zajgátló létesítmények (aktív és/vagy passzív) tervezése.

A projekt eredményeképpen rendelkezésre álló munkarészek tervezetten a következők. A vonalszakasz környezeti hatástanulmánya, engedélyezési tervei, a létesítéshez szükséges engedélyek, valamint a tenderdokumentáció.

Adatok
Projekt típusa Vasút
Kialakítás típusa Felújítás két vágány
Felújítás két vágány 6000 méter
Érintett megyék Budapest megye
Érintett települések Budapest
A projektben részt vett tervező(k) Ring - Kontúrcsoport - Veszprémterv Konzorcium
Fázis Előkészítés
Megvalósíthatósági tanulmánnyal rendelkezik.
Forrás A beruházást a magyar állam finanszírozza.