Székesfehérvár Megyei Jogú Város vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztését és P+R parkolók kialakítása

A projekt keretében a kialakításra kerülő intermodális csomópont könnyebb megközelítése érdekében kiépítésre kerül a Széchenyi utca és a Béke téri P+R parkoló kapcsolatát biztosító új gyűjtőút 2x1 forgalmi sávval, kerékpáros közlekedési létesítmények kialakításával, valamint a valamint a Széchenyi utcai csomóponttal együtt. A tervezett autóbusz-pályaudvar forgalmi és tároló területe külön választva kerül elhelyezésre, hogy az érkező és indító állások a vasútállomáshoz minél közelebb legyenek elhelyezhetők. Ez alapján 24 férőhelyes autóbusz tároló kerül kialakításra a Széchenyi utca – Béke tér bekötő út és a Kölcsey Ferenc utcai garázssor között, ahol üzemeltetői kiszolgáló épület is létesítésül. Az autóbusz-pályaudvar 11 db induló állása a Béke térnek a Deák Ferenc utcától nyugatra eső részére kerül. A Béke téri autóbusz végállomás terület korlátai miatt, a vasútállomás felvételi épületétől nyugatra kerülnek kialakításra az érkező állások, összesen 4 db. A helyi járatok, az átmenő körjárati rendszerek megfelelően a Mártírok útja – Deák Ferenc utca és a Prohászka Ottokár – Széchenyi utca felőli gyűjtőút csomópontja közötti szakaszon, mindkét irányban kialakított öbölben állnak meg, rövid átszállási távolságokkal a helyközi és távolsági járatokhoz. A Béke téri busz-pályaudvar közúti kapcsolatai érdekében, a be- és kijáratnál jelzőlámpás csomópontok létesülnek. A csomópontok biztosítják a Mártírok útja – Prohászka Ottokár utca forgalmi irány és a Deák Ferenc utca kapcsolatát is. A Béke tér keleti oldalán kerülnek kialakításra a mozgássérültek parkolói és a taxiállomás, a tér északi oldalán pedig a K+R parkolók . A P+R parkolók – annak érdekében, hogy a vasútállomáshoz és az autóbusz-pályaudvarhoz minél közelebb legyenek – a felvételi épülettől nyugatra kialakított gyűjtőút feletti parkolóházban kerülnek elhelyezésre. A parkolóházban 236 férőhely kerül kialakításra. A parkolóház közúti kapcsolata Széchenyi utca és a Kaszap István utca irányóból lesz biztosított. A parkoló gyalogos kapcsolata a vasútállomás felőli oldalon kerül kialakításra. Az intermodális csomóponthoz szükséges B+R kerékpár tároló a vasútállomás keleti oldalán, a Mártírok úti kerékpárúthoz csatlakozva, ill. a felvételi épület nyugati oldalán, az autóbusz végállomáshoz kapcsolódva kerül elhelyezésre. A vasútállomás déli oldalán kisebb B+R egység létesül. A csatlakozó utakon és a Béke téren - a Prohászka Ottokár utcai és Mártírok úti szakaszok összekötésével és a Deák Ferenc utcai kapcsolatok biztosításával - kerékpárutak és kétoldali irányhelyes kerékpársávok épülnek az intermodális csomópont megközelítése érdekében. A vasútállomástól délre eső területen városi autóbusz megálló és P+R parkoló kerül kialakításra. A létesítmények megközelítése érdekében az Új Váralja sor felőli út átépítésre kerül. A létesítendő új intermodális csomópont miatti forgalomnövekedés szükségessé teszi új megközelítő útvonal építését és a csatlakozó utak felújítását. Megépítésre kerül a tehermentesítő út ’0’ üteme, amelyen át az Új Váralja sor igénybevételével elkerülhető a városközpont. Az Új Váralja sor – Takarodó út csomópont és a Mártírok útja között kerül megépítésre a vasútvonalak különszintű közúti keresztezése. A közúti felüljáró 2x1 forgalmi sávval, mindkét végén körforgalmú csomóponttal kerül kialakításra, kerékpárút átvezetésével. Gyalogos útvonal kialakítása nem szükséges, a Takarodó úti gyalogos felüljáró közelsége miatt. A tehermentesítő út folytatásaként felújításra kerül az Újváralja sor a Széchenyi utca és a Takarodó út közötti szakaszon a kerékpáros közlekedési létesítmények kialakításával, valamint szintén megtörténik a Mártírok útja felújítása a tehermentesítő út ’0’ ütem északi csomópont és a 62. sz. fkl. út (Seregélyesi út) közötti szakaszon a kerékpáros közlekedési létesítmények kialakításával. A tehermenetsítő úthoz kapcsolódóan körforgalmú csomópont kerül kialakításra a Széchenyi utca és az Új Váralja sor kereszteződésében. A projekt során a jelenlegi a vasúti felvételi épület funkcionális bővítése is megtörténik. A projekt során közlekedési informatikai fejlesztések is megvalósulnak (forgalomirányítás; vizuális és hangos utastájékoztatás; parkolók foglaltságának kijelző rendszere; térfigyelő kamerarendszer stb.), valamint készül egy forgalmi szimuláció a tervezett beavatkozások hatásairól.

Adatok
Projekt típusa Intermodális csomópont
Kialakítás típusa Úthálózat
Közúti csomópontok
Felüljáró
Új P+R parkolók száma
Helyi közlekedés
Helyközi közlekedés
Kerékpár hálózat
B+R parkolók
Gyalogos hálózat
Akadálymentesítés
Egyéb
Úthálózat 2843 méter
Közúti csomópontok 4 db. körforgalmú, és 3 db. jelzőlámpás csomópont kerül kialakításra.
Felüljáró 153 méter
Új P+R parkolók száma 388 darab
Helyi közlekedés A Béke téren, az útpálya mindkét oldalán 3-3 férőhelyes helyi autóbuszmegállók épülnek.
Helyközi közlekedés A pályaudvar részben áthelyezésre kerül a Béke térre, ahol 11 indító és 4 érkező kocsiállás kialakítása tervezett.
Kerékpár hálózat A beavatkozási területen mindenhol kialakításra kerül, kerékpárutak és kerékpársávok létesülnek. A B+R parkolók 3 tömbben kerülnek elhehyezésre.
B+R parkolók 296 darab
Gyalogos hálózat A projekt teljes beavatkozási területén kiépítésre kerül, amelynek részeként számos kijelölt gyalogpos átkelőhely is létesül.
Akadálymentesítés A projekt teljes beavatkozási területén megvalósul.
Egyéb A projekt keretében 24 férőhelyes autóbusztároló is kialakításra kerül.
Érintett megyék Fejér megye
Érintett települések Székesfehérvár
A projektben részt vett tervező(k) KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft.; UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt.; Pro Urbe Mérnöki és Városrendezési Kft.; VIBROCOMP Akusztikai, Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. mint közös ajánlattevők
Fázis Előkészítés
Megvalósíthatósági tanulmánnyal rendelkezik.
Forrás A beruházást az Európai Unió és a magyar állam támogatja.