M87 gyorsforgalmi út, Szombathely és Kőszeg közötti szakasz, valamint a 87. számú főút, Kőszeg (M87 gyorsforgalmi út) és Kőszeg, országhatár közötti szakasz megvalósítása (előkészítés)

A Szombathely és Kőszeg közötti közúti kapcsolat Szombathelytől a magyar-osztrák országhatárig tartó szakasza két részre osztható fel az alábbiak szerint:
Szombathely és Kőszeg közötti 13,58 km hosszú 2x2 sávos szakaszra fizikai elválasztással, valamint Kőszeget keletről elkerülő és az országhatárig tartó mintegy 4,51 km hosszú 2x1 sávos szakaszra.

A projekt célja a települések elkerülése mellett azok gyorsforgalmi úthálózatba való csatlakoztatása, a települési, térségi elérhetőség javítása, valamint kapcsolódva az osztrák oldalon épülő B61 jelű úthoz, a nemzetközi elérhetőség javítása is.

A projekt környezetvédelmi engedéllyel, engedélyes tervekkel és útépítési engedéllyel rendelkezik.

Jelenlegi feladat a szakaszra vonatkozó kiviteli tervekre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatása és a kiviteli tervek elkészítése 2023. IV. negyedévig.

A nyomvonalon a települések megközelítése érdekében 1 különszintű csomópont kerül kialakításra, Lukácsházai csomópont (87 sz. közúti folyosó – 8641 j. ök. út),  valamint két darab szintbeli csomópont Kőszeg – Centrum csomópont (87 sz. közúti folyosó – 8627 j. ök. út) és Kőszeg északi csomópont kerül kialakításra, amely csomópont csatlakozik a már megépült 87. számú főút Kőszeg (HU) – Rattersdorf (Rőtfalva AT) országhatár közötti szakaszhoz.
A nyomvonalon 6 darab különszintű átvezetés kialakítása is szükséges, négy mezőgazdasági/önkormányzati út átvezetés és két országos közút  - 8636 j. ök. út, valamint a 8650 j. ök út  - Lukácsháza illetve Gyöngyösfalu térségében.

A projekt magában foglalja a 8641 j. ök. és 8627 j. ök. utak meglévő 87. sz. főútig történő felújítását is.

A nyomvonal által kettévágott területek kiszolgálására párhuzamos földutak, 5 db vadátjáró és egy pár egyszerű pihenőhely kialakítása is megtervezésre került.

A teljes tervezendő főpálya hossza 18,09 km.

 

Adatok
Projekt típusa Út
Kialakítás típusa Új nyomvonal (2x1 sáv)
Új nyomvonal (2x2 sáv)
Új nyomvonal (2x1 sáv) 4510 méter
Új nyomvonal (2x2 sáv) 13580 méter
Érintett megyék Vas megye
Érintett települések Gencsapáti, Gyöngyösfalu, Kőszeg, Kőszegpaty, Lukácsháza, Nemescsó, Söpte, Szombathely
A projektben részt vett tervező(k) TURA TERV Mérnökiroda Kft - Pannonway Építő Kft.
Fázis Előkészítés
Megvalósíthatósági tanulmánnyal rendelkezik.
Környezetvédelmi engedéllyel rendelkezik.
Engedélyezési tervvel rendelkezik.
Építési engedéllyel rendelkezik.
Forrás A beruházást a magyar állam finanszírozza.