Bicske vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók kialakítása

A tervezett fejlesztés megvalósításának általános célja a közösségi közlekedés színvonalának javítása, az igényeknek megfelelő, megbízható szolgáltatás biztosítása, a jelenlegi utazási részarányok megőrzése, hosszabb távon a tömegközlekedés arányának lehetőség szerinti növelése, átszálló és módváltó csomópontok létrehozása, a korszerű és hatékony hálózati átjárhatóság erősítése érdekében.

A projekt ütemezett megvalósítása során, a 2021. május 03-án megkötött Vállalkozási szerződés keretében első ütemben 2023. októberig megtörténik az állomás épület körüli terület rendezése, ahol új autóbusz-megállóhelyek, autóbusz tárolóhelyek, buszforduló, P+R, számos mozgáskorlátozott parkoló, B+R, K+R parkoló, taxiállomás kerül kialakításra, ezzel megteremtve az akadálymentes kapcsolatot a különböző közlekedési módok között. A vasútállomás déli oldalán szintén kialakításra kerül egy új P+R parkoló, illetve ennek megközelítését segítendően, egy új körforgalmi csomópont. A vasútállomástól nyugatra új összekötő út épül, a vasút fölött közúti felüljáróval a 8101 j. Tatai út és a 8126 j. Csákvári út között, melyből körforgalommal kiágazik a Móricz Zs. utca folytatásaként az állomási bekötő út. A város belterületének tehermentesítését szolgálja a közrakodó külterületre történő kihelyezése. Az új nyugati elkerülő út kiépítésével, valamint a rakodóhoz vezető közvetlen kapcsolattal, a belterületi övezet tehermentesíthető a rakodót kiszolgáló teherforgalomtól. A meglévő gyalogos peronaluljáró meghosszabbításra kerül az újonnan kialakítandó déli P+R parkolóig. A meghosszabbított gyalogos aluljáró gyalogosforgalomnak történő átadását követően, a Szent István út és Móricz Zs. utcai rossz állapotú gyalogos felüljáró elbontásra kerül.

A projekt második ütemében melynek tervezési munkái 2021. I. negyedévben megkezdődtek, új felvételi épület kerül megtervezésre és kialakításra, gyalogos aluljáró, valamint a vasúti peronok tervezett akadálymentesítése és átépítése is megtörténik az új felvételi épülethez igazodóan. A Szent István út folytatásában közúti és gyalogos, kerékpáros átvezetést is biztosító aluljáró létesül, ezzel teremtve új közúti kapcsolatot Bicske két városrésze között. A tervezett közúti aluljáró déli oldalán a beérkező utak csatlakozása és a MÁV területek egy része teljesen átépül. A második ütem előkészítési munkái 2022. II. negyedévben zárulnak, ezt követően kerül sor az újonnan megtervezett projektelemek kivitelezőjének kiválasztására, a második ütem megvalósításának várható időtartama 22 hónap.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap terhére valósul meg.

A támogatás összege: bruttó 15,386 milliárd Ft

A kedvezményezett neve: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

A projekt címe: Bicske vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók kialakítása

A támogatás mértéke: 100 %.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023. október

A projekt azonosító száma: IKOP-3.2.0-15-2019-00034

Adatok
Projekt típusa Intermodális csomópont
Kialakítás típusa Úthálózat
Közúti csomópontok
Híd
Új P+R parkolók száma
Vasút
Helyközi közlekedés
B+R parkolók
Gyalogos hálózat
Úthálózat 3218 méter
Közúti csomópontok 2 új körforgalom
Híd 53 méter
Új P+R parkolók száma 366 darab
B+R parkolók 172 darab
Gyalogos hálózat 1146 méter
Érintett megyék Fejér megye
Érintett települések Bicske
Kivitelező V-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Fázis Kivitelezés
Kivitelezés kezdete 2021. május
Kivitelezés várható befejezése 2023. október
A kivitelezés szerződéses összege 9 924 882 416 Ft
Forrás A beruházást az Európai Unió és a magyar állam támogatja.