M0 autóút kiegészítő munkái- szakaszolt projekt- M7-M0 autópálya, törökbálinti csomópont átépítése

Projekt címe:M0 autóút kiegészítő munkái Projekt azonosító száma: IKOP-1.1.0-15-2016-00014 Kedvezményezett neve: NIF Zrt. Támogatás összege:   3 266 643 750 Ft Támogatás mértéke:  85 % és 15 % Projekt  befejezési dátuma: 2019. szeptember 1. Két új összekötő ág épül az M0-M7 autópályák csomópontjában, körforgalommal csatlakozva a 8103 j. úthoz, amelynek korrekciója is szükségessé vált. A…

Tovább

Törökbálintot érintő vízrendezési beavatkozások

Kialakításra került az M7 autópálya és az M0 autóút közötti vízfolyásmeder szakaszon egy átfolyásos záportározó, melyben az autóútról és autópályáról lefolyó csapadékvíz nagy része, valamint a vízfolyáson a vízgyűjtő felső szakaszáról levonuló víz egy része visszatartható.

Tovább

Zalakomári pihenő tengelysúlymérő állomás megvalósítása – szakaszolt projekt

Projekt címe: Tengelysúly - és össztömeg-mérő állomás kiépítése az M7 autópálya 192 km szelvényében lévő kétoldali pihenőhely (Zalakomáromi pihenő) Projekt azonosító száma: IKOP-1.1.0-15-2016-00017 Kedvezményezett neve: NIF Zrt. Támogatás összege: 520 775 467  Ft Támogatás mértéke: 100 % A beruházás során az alábbi fontosabb elemek kerültek megvalósításra: • nagy sebességű mozgá…

Tovább

Szolnok megközelítése, M4 Cegléd – Abony közötti szakasz

Az M4 autóút Üllő-Abony (Kelet) közötti szakasza 2x2 sávos autóútként 26,6 m koronaszélességgel mintegy 62 km hosszban valósult meg, ezen belül a Cegléd-Abony szakasz 26,60 m koronaszélességű 2x2 sávos autóútként került megvalósításra. Beavatkozások tervezési szakaszonként: - meglévő 2x2 sáv átépítése 6,0 km hosszon - meglévő 2x1 sávos főút bővítése 2x2 sávos autóúttá 11,6 km hosszon - Csom…

Tovább

M86 autóút, Szombathely-Vát szakasza

A távlati M86 Szombathely-Csorna között 9,2 km hosszon, 2x2 forgalmi sávval épült ki a Szombathely-Vát szakasz. A gyorsforgalmi út 3,2 km hosszon a meglévő 86-os út nyomvonalán, 6,2 km hosszon új nyomvonalon épült ki, 4 db vasbeton műtárggyal, egy különszintű csomóponttal és 13 vízfolyást keresztező hullámosított acéllemez műtárggyal.

Tovább

8. sz. főút Márkó elkerülő

A 8. sz. főút Márkó elkerülő út építése 4088,31 m hosszban, a szükséges vízépítési, közműkiváltási, környezetvédelmi és növénytelepítési munkákkal együtt készült. Ezen a szakaszon két különszintű csomópont, és egy monolit vasbeton szerkezetű völgyhíd létesült amely két független hídszerkezetből álló, betolásos technológiával épült. Az elkerülő út építésével tehermentesült Márkó átmenő forgalma.

Tovább

Békéscsaba megközelítése M44 Tiszakürt – Kondoros

61,01 km hosszú 2x2 forgalmi sávos gyorsforgalmi út megvalósítása, melyen az átereszeken felül 46 db műtárgy épült, ezekből 3 db vasúti felüljáró, 1 db élővíz (Berkó Dezső Körös) feletti híd, 5 db belvíz-, illetve öntözőcsatorna feletti hidak. Az M44 gyorsforgalmi út Tiszakürt - Kondoros közötti szakasz 2019 október 2-án sikeresen átadásra került a forgalom számára.

Tovább

M4 autópálya Berettyóújfalu – Nagykereki országhatár közötti szakasz megvalósítása 47.sz.főút – Nagykereki oh. (5+500 – 32+030)

26,53 km hosszú, 2x2 forgalmi sávos autópálya építése műtárgyakkal valamint a szükséges közmű építéssel és kiváltással együtt. 20 db híd, melyek közül kiemelendő a Berettyó folyó feletti pályahíd és a Dusnok patak feletti pályahíd. A szakaszon 1 pár egyszerű pihenő, egy komplex pihenővé alakítható határátkelőhely és egy pár tengelysúlymérő állomás létesül. Projekt címe: M4 Berettyóújfalu–Na…

Tovább