Szolnok megközelítése, M4 Cegléd – Abony közötti szakasz

Az M4 autóút Üllő-Abony (Kelet) közötti szakasza 2x2 sávos autóútként 26,6 m koronaszélességgel mintegy 62 km hosszban valósult meg, ezen belül a Cegléd-Abony szakasz 26,60 m koronaszélességű 2x2 sávos autóútként került megvalósításra. Beavatkozások tervezési szakaszonként: - meglévő 2x2 sáv átépítése 6,0 km hosszon - meglévő 2x1 sávos főút bővítése 2x2 sávos autóúttá 11,6 km hosszon - Csom…

Tovább

M86 autóút, Szombathely-Vát szakasza

A távlati M86 Szombathely-Csorna között 9,2 km hosszon, 2x2 forgalmi sávval épült ki a Szombathely-Vát szakasz. A gyorsforgalmi út 3,2 km hosszon a meglévő 86-os út nyomvonalán, 6,2 km hosszon új nyomvonalon épült ki, 4 db vasbeton műtárggyal, egy különszintű csomóponttal és 13 vízfolyást keresztező hullámosított acéllemez műtárggyal.

Tovább

Sopron megközelítése, M85 autóút Csorna II. ütem – Sopron országhatár közötti szakaszának fejlesztése

Az M85 2x2 sávos autóút Csorna II. ütem – Sopron országhatár közötti szakaszának tervezése ~64 km hosszon, különszintű csomópontokkal, Sopronnál alagúttal. A projekt az alábbi három szakaszra bontható: M85 autóút Csorna II. ütem – Sopron-kelet szakasz (befejezett kivitelezés) M85 autóút Sopron-kelet – Fertőrákos csomópont szakasz (kivitelezés alatt) M85 autóút Fertőrákos csomópont – Sopron,…

Tovább

8. sz. főút Márkó elkerülő

A 8. sz. főút Márkó elkerülő út építése 4088,31 m hosszban, a szükséges vízépítési, közműkiváltási, környezetvédelmi és növénytelepítési munkákkal együtt készült. Ezen a szakaszon két különszintű csomópont, és egy monolit vasbeton szerkezetű völgyhíd létesült amely két független hídszerkezetből álló, betolásos technológiával épült. Az elkerülő út építésével tehermentesült Márkó átmenő forgalma.

Tovább

Békéscsaba megközelítése M44 Tiszakürt – Kondoros

61,01 km hosszú 2x2 forgalmi sávos gyorsforgalmi út megvalósítása, melyen az átereszeken felül 46 db műtárgy épült, ezekből 3 db vasúti felüljáró, 1 db élővíz (Berkó Dezső Körös) feletti híd, 5 db belvíz-, illetve öntözőcsatorna feletti hidak. Az M44 gyorsforgalmi út Tiszakürt - Kondoros közötti szakasz 2019 október 2-án sikeresen átadásra került a forgalom számára.

Tovább

M4 autópálya Berettyóújfalu – Nagykereki országhatár közötti szakasz megvalósítása 47.sz.főút – Nagykereki oh. (5+500 – 32+030)

26,53 km hosszú, 2x2 forgalmi sávos autópálya építése műtárgyakkal valamint a szükséges közmű építéssel és kiváltással együtt. 20 db híd, melyek közül kiemelendő a Berettyó folyó feletti pályahíd és a Dusnok patak feletti pályahíd. A szakaszon 1 pár egyszerű pihenő, egy komplex pihenővé alakítható határátkelőhely és egy pár tengelysúlymérő állomás létesül. Projekt címe: M4 Berettyóújfalu–Na…

Tovább

M7 autópálya és 710. sz. főút csomópontjának kialakítása, 710. sz. főúti bekötéssel

Projekt címe: M7 autópálya és 710. sz. főút csomópontjának kialakítása, 710. sz. főúti bekötéssel Projekt azonosító száma: IKOP-1.1.0-15-2016-00022 Kedvezményezett neve: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság Támogatás összege: 7 755 362 953 Ft Támogatás mértéke: 93% A projekt befejezési dátuma: 2021.06.30. A meglévő 710. sz. főút csatlakoztatása az M7 a…

Tovább

M0 autóút Északi szektor, 11.-10. sz. főutak közötti szakasz előkészítése (tervezés)

Projekt címe: M0 autóút északi szektor 11. sz. főút - 10. sz. főút közötti szakasz előkészítése Projekt azonosító száma: IKOP-1.1.0-15-2016-00001 Kedvezményezett neve: NIF Zrt. Támogatás összege: 1 911 878 000 Ft Támogatás mértéke: 85% EU forrás, 15% hazai forrás. A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022. 01. 31.   A projekt rövid bemutatása: Az M0 útgyűrű északi szektor fo…

Tovább

Esztergom megközelítése, M100 autóút Bicske – M1 autópálya – Esztergom közötti szakasz fejlesztése

A tervezett fejlesztés Esztergom gyorsforgalmi úthálózatba történő bekötését és a Térség infrastruktúrális fejlesztését célozza meg. Az autóút az 1. sz. főút (Bicske) - M1 autópálya és Esztergom között, 32,3 km hosszban, 20,0 m koronaszélességgel, 2x2 sávos kialakítással, 110 km/h tervezési sebességgel, leállósávok nélkül kerül megvalósításra. Az autóút nyomvonala az újonnan létesítendő M1 (…

Tovább