Tervezési szerződés a Nyíregyháza, Tokaji út és a 100. sz. vasútvonal különszintű keresztezésének előkészítésére

A tervezési szerződés feladatai között szerepel Nyíregyháza, Tokaji út és a 100. sz. vasútvonal különszintű keresztezéséhez szükséges engedélyezési tervek, környezeti hatástanulmány elkészítése és a megvalósításhoz szükséges engedélyek megszerzése, valamint a kiviteli tervek elkészítése és az illetékes hatóság általi jóváhagyás megszerzéséhez szükséges feladatokat.

Tovább

Eger, 2504. jelű, Eger – Bogács összekötő út (Vécseyvölgy utca) – Gárdonyi utcai csomópont átépítésének előkészítése

A projekt keretében a 2504. sz. út 0+947-0+988 km szelvényében meglévő szintbeni vasúti keresztezésű járműosztályozós csomópont jelzőlámpás csomóponttá való átépítése, valamint a csomóponthoz kapcsolódó Gárdonyi és Zoltay utca szélesítése, a Tetemvár és Vécseyvölgy utca ívkorrekciói valósulnak meg.

Tovább

Eger elkerülő út előkészítése

A kivitelezés alatt álló M25 autóút északi végpontja Eger város déli részén ér véget a város belterületi határánál. Az M25 autóút északi végpontjában megjelenő forgalomnak a nagy része úti céltól függetlenül a város belterületén keresztül halad, ezzel indokolatlanul terhelve a lakott területeket. Eger város tehermentesítése érdekében feladat egy 2x1 sávos, a tervezett gyorsforgalmi úthoz kapcso…

Tovább

Veszprémben az Aranyosvölgy feletti új völgyhíd és a hozzá kapcsolódó, a város belső elérhetőségét javító közutak és kiegészítő létesítményeinek tervezése

Veszprémben a kelet-nyugati közlekedési főtengely II. ütemeként kerül megtervezésre a Kistó utca és a Jutasi út közötti szakasz 2x1 forgalmi sávos kialakítással, kétoldali koppenhágai típusú kerékpársávval és járda kapcsolatokkal. A projekt keretében kerül megtervezésre a kb. 350 méter hosszúságú új völgyhíd, mely a Tüzér utca és a Jutasi út közvetlen közúti kapcsolatát biztosítja. A három csom…

Tovább

Győr, városi belső keleti elkerülő út hiányzó szakaszának és ezzel összefüggésben új Mosoni-Duna-híd megépítésének előkészítése

A megvalósítandó útszakasz Győr észak-dél közlekedési főtengelyében (az ún. belső keleti elkerülő) fontos városi hálózati elem, amely az 1. sz. főutat a 14. sz. főúttal köti össze. A megközelítőleg 3 km hosszú közúti kapcsolat az alábbi főbb paramétereket tartalmazza: Az 1. sz. főút és az új Bácsai út közötti szakaszon 2x2 sávos közúti kapcsolat kialakítása új 2x2 sávos Mosoni-Duna-híddal, k…

Tovább

Öregcsertő, 5301 – 53115. jelű mellékutak összekötése

Öregcsertő település külterületén található 5301 jelű és a vele párhuzamosan a településen átvezető 53115 jelű út összekötésére Öregcsertő település önkormányzatával egyeztetett helyszínen (79 hrsz.) 280 m hosszú mellékút engedélyezési és kiviteli tervének elkészítése.

Tovább

Gyöngyös nyugati elkerülő II. ütem előkészítése

A Gyöngyös nyugati elkerülő az I. üteme a Magyar Közút Kht. beruházásaként 2006 decemberében elkészült. A II. ütem megépítésére ekkor nem került sor. A projekt műszaki tartalma 1,6 km hosszú 2x1 sávos út kialakítása, 2 patakhíd, 1 körforgalom és a 3. sz. főúti csomópont megépítése. A tervező feladata a II. ütem kiviteli terveinek elkészítése és az azokra vonatkozó jóváhagyások, engedélyek…

Tovább