45. sz. Kunszentmárton – Szentes – Hódmezővásárhely másodrendű főút 11,5 tonnás megerősítése

A 45 sz. főút 11,5t tengelyterhelésre történő megerősítése és párhuzamos kerékpárút építés előkészítése a Kunszentmárton és Hódmezővásárhely közötti szakaszon, hozzátevőlegesen 40 km hosszban. A tervezési feladat része a Kunszentmárton keleti elkerülő szakasz tervezése is új nyomvonalon, tervezetten 8 km hosszban,  továbbá 3 db járműosztályozós, valamint 1 db körforgalmú szintbeni csomópont ter…

Tovább

Iváncsa belterület közúti infrastruktúra fejlesztése

Az Iváncsa belterület közúti infrastruktúra fejlesztéseként a NIF Zrt az alábbi projektelemek előkészítését végzi: A 6205 jelű országos összekötő út belterületi szakaszának újra aszfaltozása 6 km-en. Belterületi utcák aszfaltozása 3,4 km-en, és hiányzó kétoldali járda kialakítás 2,3 km-en. Kerékpárút kiépítése 2,4 km-en.

Tovább

Iváncsa iparterület közúti infrastruktúra fejlesztése

Az Iváncsa iparterület közúti infrastruktúra fejlesztéseként a NIF Zrt az alábbi projektelemek előkészítését végzi: M6 gyorsforgalmi út -6207.j. összekötő út 2x1 sávos körforgalmi csomópontjának bővítése, valamint az ipari területre vezető kb. 1,0 km hosszú 2x2 sávos útszakasz megépítése (Déli bekötőút 1. szakasz), A 6205.j összekötő úttól az iparterület északi becsatlakozó útjáig 2x1 forga…

Tovább

8611 jelű út főúttá fejlesztése (11,5 t burkolatmegerősítés párhuzamos kerékpárúttal) Kapuvár (M85) – Beled (M86) közötti szakasz előkészítése

Az előkészítési feladat során a 8611 jelű összekötő út Kapuvár és Beled közötti szakaszának 11,5 t-s burkolatmegerősítéséhez, illetve főúttá fejlesztéséhez szükséges engedélyezési és kiviteli tervek kerülnek elkészítésre 14,3 km hosszon a főúttal párhuzamosan vezetett új kerékpárút tervezésével és a szükséges engedélyek beszerzésével együtt.

Tovább

GYÖNGYÖS NYUGATI ELKERÜLŐ ÚTHOZ KAPCSOLÓDÓ BELTERÜLETI KÖZÚTFEJLESZTÉSEK II. ÜTEM

Gyöngyös város belterületén az alábbi engedélyköteles útszakaszok kerülnek átépítésre és felújításra: 2406 j. út (Damjanich utca) Kálvária utca és az Eötvös Lóránt tér közötti szakasza, ~340 méter hosszban 2406 j. út (Vachott Sándor utca) Petőfi utca és az Orczy kastély közötti szakasza, ~550 méter hosszban 24136 j. út (Petőfi Sándor utca) Korcsolyás Tamás utca és az Őrálló utca közötti sz…

Tovább

26. sz. főút és a 2619. j. Miskolc – Szirmabesenyő összekötő út csomóponti fejlesztése

A projekt célja a 26. sz. főút, 2x2 sávos jelzőlámpával szabályozott négyágú közúti csomópontjának áttervezése a meglévő útcsatlakozásokkal és autóbusz-megállóhelyek megtartásával, új gyalog és kerékpáros átvezetések kialakításával valamint a tervezett csomópont és csomóponti ágak pályaszerkezetének 11,5 tonnás burkolat megerősítésével. A tervezési feladat a körforgalmú csomópont kiviteli terv …

Tovább

Miskolc – 306. sz. főút mentén települt gazdasági társaságok telephelyeinek megközelítését szolgáló csomópont jelzőlámpás forgalomszabályozásának tervezése

A 306. sz, Miskolc északkeleti elkerülő útja biztosítja az M30 autópálya és a 26. sz. főút kapcsolatát a főút mentén települt jelentős gazdasági társaságok (Bosch) telephelyeinek megközelítését és kiszolgálását a főút 7+636 km szelvényében meglévő járműosztályozós csomópont biztosítja. A jelzőlápás forgalomirányítású csomópont kialakításának célja a balesetveszély kockázatának csökkentése.

Tovább

Tolcsva, 37. sz. főút – 3716. j. úti csomópont átépítése (előkészítés)

A tervezési feladat része a 37. sz. főút és 3716. j. út jelzőtáblával szabályozott csomópontjának körforgalommá történő átépítése.  A tervezési feladat a 37. sz. másodrendű főút (Felsőzsolca-Sátoraljaújhely másodrendű főút) 52+890 km szelvényében a főút és a 3716. jelű összekötő út (Vilmány-Vámosújfalu összekötő út) keresztezésében jelenleg útjelzőtáblával szabályozott külterületi, szintbeni cs…

Tovább

4219-4222. jelű úti csomópont átépítésének megvalósítása

Alapvető cél a 4219. j. ök. út és a 4222.j. ök. út csomópontjának átépítése, illetve a hozzá csatlakozó útszakaszok felújítása, megerősítése. A 4219. j. ök. úton a 17+600 - 19+250 km szelvények között kerül sor a beavatkozásra, de nem érintve a Kendergyári Sebes-Körös folyó híd pályaszerkezetét. A csomópont környezetében a külterületi útcsatlakozások (összesen 4 db) is kiépítésre kerülnek.

Tovább