Déli összekötő vasúti Duna-híd korszerűsítése

A projekt célja az 1. számú Budapest - Hegyeshalom vasútvonal 82+94 hm szelvényében lévő Déli összekötő vasúti Duna-híd korszerűsítése. A híd felszerkezetei mára leromlott állapotúak, fő tartószerkezetük komolyan károsodott. Tekintettel azonban a vasútvonal ezen szakaszának operatívan és stratégiailag is kulcsfontosságú voltára, a híd átépítése nem oldható meg forgalom alóli kizárással, ezért a…

Tovább

BALATONI VASÚTÁLLOMÁSOK REKONSTRUKCIÓJA

A projekt célja a Balaton parti 29-es és 30-as számú vasútvonalakon található felvételi épületek, állomási előterek felújítása, átépítése és akadálymentesítése, továbbá az állomások és megállóhelyek közvetlen környezetének rekonstrukciója az utasok komfortérzetének növelése érdekében. Jelenleg, a projekt előkészítése során elkészül megvalósíthatósági tanulmány a rekonstrukcióval érintett áll…

Tovább

GSM-R távközlési hálózat kiépítés 2. ütem előkészítése

A GSM-R hálózat 2. ütem projektben 2255 km vasúti nyomvonalat kell kiépíteni egy korszerű vasúti kommunikációs rendszerrel. Ennek a közbeszerzési eljárásnak az előkészítését célozza e projekt. Az előkészítés során az alábbi feladatokat kell elvégezni: Megvalósíthatósági tanulmány Költség-haszon elemzés Támogatási kérelem elkészítése Rendszertechnikai követelmények és infrastruktúra elő…

Tovább

Vasúti vontatási energiaellátás fejlesztése a MÁV hálózatán

A projekt azonosító száma: IKOP-2.1.0-15-2016-00024 Kedvezményezett: NIF Zrt. Szerződött támogatás összege: 14.000.000.000 Ft Támogatás mértéke: 100% A projekt tervezési fázisában 20 alállomási körzet szerepelt: Kimle, Nagyszentjános, Tatabánya, Biatorbágy, Vác, Szabadegyháza, Újszász, Füzesabony, Nyékládháza, Nyíregyháza, Ebes, Szerencs, Szabadbattyán, Érd, Pestszentlőrinc, Istvánt…

Tovább

Hídrekonstrukciós program I/2. ütem tenderdokumentáció összeállítása

A Hídrekonstrukciós program I/2. ütemében az alábbi rekonstrukciók valósulnak meg: 20. sz. vasútvonal Ajka, Torna-patak híd I. 20. sz. vasútvonal Ajka, Torna-patak híd II. 10. sz. vasútvonal Külsővat, Marcal-folyó ártéri híd (Hunyor-patak felhagyott medre felett) 120a sz. vasútvonal Farmos, Hajta-patak híd 120a sz. vasútvonal Tápiógyörgye, Tápió-patak híd 120a sz. vasútvonal Tápiógyörgye,…

Tovább

Szajol – Debrecen között ETCS 2 telepítés kivitelezése

A Szajol (kiz) – Ebes (bez) mintegy 100 km hosszúságú és 5 db (+3 db jelenleg épülő) elektronikus állomási biztosítóberendezést tartalmazó vonalszakaszon a meglévő és a jelenleg telepítés alatt álló elektronikus biztosítóberendezésekhez illesztett ETCS L2 rendszer tervezése és kivitelezése, az Ebes (kiz) – Debrecen (kiz) vonalszakaszon ETCS 1 vonatbefolyásoló rendszer tervezése és kivitelezése.…

Tovább

Szabadbattyán – Balatonfüred vonalszakasz villamos felsővezeték kiépítése, állomások részleges akadálymentesítése, vasútépítési és kiegészítő építési munkáik elvégzése, előkészítés és kivitelezés

A projekt részeként villamosításra kerül az 55 menetrendi kilométer hosszú vonalszakasz, melyhez egy kitápláló alállomással kerül biztosításra a vontatási energia (a szükséges mértékig átépül és bővül Szabadbattyán alállomás). A felsővezeték kiépítésével párhuzamosan FET (Felsővezetéki Energia Távvezérlő) - HETA (Helyi Távvezérlő) berendezés létesül. A felsővezetéki oszlopsoron fényvezetőszálas…

Tovább

Hídrekonstrukciós program I. ütem RMT és CBA felülvizsgálat, valamint környezetvédelmi megalapozó dokumentáció elkészítése

Tervező feladata, a korábban elkészített megvalósíthatósági tanulmány (továbbiakban: MT) és költség-haszon elemzés (továbbiakban: CBA) aktualizálása, valamint környezetvédelmi megalapozó dokumentáció (Előzetes Vizsgálati Dokumentáció, Natura-2000 Hatásvizsgálat, Víz-Keretirányelvnek való megfelelés igazolása, Klímakockázati értékelés) elkészítése. A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.…

Tovább

Hídrekonstrukciós program I/2. ütem kivitelezése

A Hídrekonstrukciós program I/2. ütemében az alábbi rekonstrukciók valósultak meg: 10. sz. vasútvonal Külsővat, Marcal híd I., 20. sz. vasútvonal Ajka, Torna-patak híd I., 20. sz. vasútvonal Ajka, Torna-patak híd II., A kivitelezés szerződéses összege: 820 999 832 Ft Befejezett kivitelezés. A Hídrekonstrukciós program I. ütem tárgyú Támogatási Szerződés keretében összesen három üt…

Tovább

Püspökladány – Biharkeresztes szűk keresztmetszet kiváltás és villamosítás

A vonalvillamosítás 55,6 km hosszú, egyvágányú pályán valósul meg, melynek érdekében új alállomás létesítése szükséges Berettyóújfalun a meglévő E-ON - TITÁSZ 120/20 kV alállomás 25 kV-os bővítésével és mintegy 4 km kitápláló vezeték megépítésével. A felsővezeték kiépítésével együtt magasperonok, váltófűtő-berendezés és Felsővezetéki Energia Távvezérlő - Helyi Távműködtető berendezés épül, mely…

Tovább