Környezetvédelmi előkészítő tevékenységek Budapest-Varsó/Bécs nagysebességű vasút (NSV) magyar szakaszára, összhangban az osztrák repülőtéri fejlesztéssel

A környezetvédelmi előkészítő tevékenységek elvégzésének célja többek között Budapest – Varsó nagysebességű vasútvonal részletes Megvalósíthatósági Tanulmányában azonosított nyomvonalra és érintett területeire vonatkozó környezeti vizsgálatok és elemzések elvégzése – a feltárt kockázatok (domborzat, környezeti, természetvédelmi szempontból érzékeny helyszínek érintettsége) csökkentése érdekében…

Tovább

Hídrekonstrukciós program I/4. ütem tervezése és kivitelezése

A Hídrekonstrukciós program I/4. ütemében a  kivitelező feladata a 101. sz. vasútvonal Sáp-Berettyóújfalu szakasz 1373+29,50 hm szelvényében lévő Kék-Kálló ér felett átívelő, egyvágányú, 12,00 m szabadnyílású vasúti tartóbetétes vasbeton lemezhíd rekonstrukciója. A kivitelezés szerződéses összege: 849.453.523,- Ft A Szerződés hatálybalépésének időpontja: 2021. október 5. A tervezés és kivite…

Tovább

Füzesabony – Eger vasúti vonalszakasz korszerűsítésének előkészítése

A projekt tartalmának bemutatása: Az elkészült Megvalósíthatósági Tanulmány alapján engedélyezési-, tendertervek és tenderdokumentáció, valamint opcionálisan kiviteli tervek elkészítése. Tervezési cél  többek között a 100 km/h sebesség és 210 kN tengelyterhelés zavartalan biztosításának megteremtése, az utasforgalmi létesítmények akadálymentesítése,  a teljes körű helyszíni felmérések és vi…

Tovább

Vámosgyörk – Gyöngyös vasútvonal korszerűsítésének előkészítése

A projekt tartalmának bemutatása: Az elkészült Megvalósíthatósági Tanulmány alapján engedélyezési-, tendertervek és tenderdokumentáció, valamint opcionálisan kiviteli tervek elkészítése. Tervezési cél  többek között a 80/120 km/h sebesség és 210 kN tengelyterhelés zavartalan biztosításának megteremtése, a fővonalra ráhordó áruforgalmi versenyképesség elérése, az utasforgalmi létesítmények a…

Tovább

Hatvan – Újszász vasútvonal korszerűsítésének előkészítése

A projekt tartalmának bemutatása: Az elkészült Megvalósíthatósági Tanulmány alapján engedélyezési-, tendertervek és tenderdokumentáció, valamint opcionálisan kiviteli tervek elkészítése. Tervezési cél  többek között a 80/100 km/h sebesség és 210/225 kN tengelyterhelés zavartalan biztosításának megteremtése, a fővonalra ráhordó áruforgalmi versenyképesség elérése, az utasforgalmi létesítmény…

Tovább

Békéscsaba – Lőkösháza vasúti vonalszakasz ETCS L2 kivitelezési munkái

A 120. számú vasútvonal Békéscsaba (kiz) - Lőkösháza (oh.) közötti országos közforgalmú vasúti vonalszakasz (868+83 – 1171+39 hmsz között) ETCS L2 kivitelezési munkái. A projektben a Békéscsaba – Lőkösháza mintegy 30 km hosszúságú vonalszakaszon az Egységes Európai Vonatbefolyásoló Rendszer (European Train Control System) pályamenti alrendszer 2-es szintjének telepítése történik meg.   …

Tovább

Békéscsaba – Lőkösháza vasúti vonalszakasz kivitelezése

A 120. számú vasútvonal Békéscsaba (kiz) - Lőkösháza (oh.) közötti országos közforgalmú vasúti vonalszakasz (868+83 – 1171+39 hmsz között) korszerűsítésének kivitelezése. A projekt célja a tengelyterhelés 210 kN-ról 225 kN-ra és a sebesség 100 km/h-ról (helyenként kevesebb, mint 100km/h) 160 km/h-re való emelése. A korszerűsítés tartalma többek között meglévő vasúti pálya átépítése és másodi…

Tovább

Hatvan – Füzesabony vasúti vonalszakasz engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése, tenderdokumentáció összeállítása, valamint az építési engedélyek megszerzése

A projekt tartalmának bemutatása: Az elkészült Megvalósíthatósági Tanulmány alapján engedélyezési-, tendertervek és tenderdokumentáció, valamint opcionálisan kiviteli tervek elkészítése, továbbá az építési engedélyek megszerzése Hatvan-Füzesabony vasúti vonalszakaszon. Tervezési cél  többek között a 160 km/h sebesség és 225 kN tengelyterhelés biztosítása, a vonalszakasz és állomásainak bizt…

Tovább

Nyugat-magyarországi Masterplan elkészítése

A projekt célja a Nyugat-magyarországi országrész vasúti közlekedési hálózatának – a MÁV Zrt. és a GYSEV Zrt. által üzemeltetett pályaszakaszainak – összefüggő egységben való kezelésével egy átfogó, hosszútávú térségi közlekedésfejlesztési stratégia elkészítése (ún. Nyugat-magyarországi Masterplan), mely figyelembe veszi a Budapest – Varsó nagysebességű vasút ITM által elfogadott nyomvonalsávjá…

Tovább

Állomáskorszerűsítések felülvizsgálata

A projekt alapvető célja hat főbb vasúti csomópont (Hatvan, Szolnok, Szombathely, Nyíregyháza, Miskolc-Tiszai és Debrecen állomások) egy egységes szempontrendszer szerinti felülvizsgálata, figyelembe véve többek között a korábban elkészült megvalósíthatósági, illetve engedélyezési szintű terveket (ahol azok rendelkezésre állnak), valamint a várható forgalmakat, és ezek alapján egy fejlesztési s…

Tovább