Békéscsaba – Lőkösháza vasúti vonalszakasz ETCS L2 kivitelezési munkái

A 120. számú vasútvonal Békéscsaba (kiz) - Lőkösháza (oh.) közötti országos közforgalmú vasúti vonalszakasz (868+83 – 1171+39 hmsz között) ETCS L2 kivitelezési munkái. A projektben a Békéscsaba – Lőkösháza mintegy 30 km hosszúságú vonalszakaszon az Egységes Európai Vonatbefolyásoló Rendszer (European Train Control System) pályamenti alrendszer 2-es szintjének telepítése történik meg.   …

Tovább

Békéscsaba – Lőkösháza vasúti vonalszakasz kivitelezése

A 120. számú vasútvonal Békéscsaba (kiz) - Lőkösháza (oh.) közötti országos közforgalmú vasúti vonalszakasz (868+83 – 1171+39 hmsz között) korszerűsítésének kivitelezése. A projekt célja a tengelyterhelés 210 kN-ról 225 kN-ra és a sebesség 100 km/h-ról (helyenként kevesebb, mint 100km/h) 160 km/h-re való emelése. A korszerűsítés tartalma többek között meglévő vasúti pálya átépítése és másodi…

Tovább

Hatvan – Füzesabony vasúti vonalszakasz engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése, tenderdokumentáció összeállítása, valamint az építési engedélyek megszerzése

A projekt tartalmának bemutatása: Az elkészült Megvalósíthatósági Tanulmány alapján engedélyezési-, tendertervek és tenderdokumentáció, valamint opcionálisan kiviteli tervek elkészítése, továbbá az építési engedélyek megszerzése Hatvan-Füzesabony vasúti vonalszakaszon. Tervezési cél  többek között a 160 km/h sebesség és 225 kN tengelyterhelés biztosítása, a vonalszakasz és állomásainak bizt…

Tovább

Nyugat-magyarországi Masterplan elkészítése

A projekt célja a Nyugat-magyarországi országrész vasúti közlekedési hálózatának – a MÁV Zrt. és a GYSEV Zrt. által üzemeltetett pályaszakaszainak – összefüggő egységben való kezelésével egy átfogó, hosszútávú térségi közlekedésfejlesztési stratégia elkészítése (ún. Nyugat-magyarországi Masterplan), mely figyelembe veszi a Budapest – Varsó nagysebességű vasút ITM által elfogadott nyomvonalsávjá…

Tovább

Állomáskorszerűsítések felülvizsgálata

A projekt alapvető célja hat főbb vasúti csomópont (Hatvan, Szolnok, Szombathely, Nyíregyháza, Miskolc-Tiszai és Debrecen állomások) egy egységes szempontrendszer szerinti felülvizsgálata, figyelembe véve többek között a korábban elkészült megvalósíthatósági, illetve engedélyezési szintű terveket (ahol azok rendelkezésre állnak), valamint a várható forgalmakat, és ezek alapján egy fejlesztési s…

Tovább

Zalaszentiván – Nagykanizsa vasútvonal fejlesztésének előkészítése

Jelenleg a Zalaszentiván - Nagykanizsa vonalszakaszon jelentős számban állandó és ideiglenes lassújelek vannak, a vasútvonal ezen szakasza nem villamosított, a vonalon teljes egészében diesel-vontatás történik. A projekt célja a jelenlegi szűk keresztmetszetek kiváltása és villamosítás megvalósítása, összhangban az európai uniós és hazai irányelvekkel. A projekt keretében a megfelelő személy- é…

Tovább

Budapest – Esztergom P+R parkolók kapacitás fejlesztése – engedélyezési tervek készítése

A projekt azonosító száma: IKOP-3.1.0-15-2016-00006 és IKOP-3.2.0-15-2016-00005 A projekt megnevezése: Rákosrendező – Esztergom vasútvonal villamosítása, biztosítóberendezés korszerűsítése Kedvezményezett: NIF Zrt. Szerződött támogatás összege: 57.972.328.275 Ft Támogatás mértéke: 100% Két Tervezői Szerződés keretében valósul meg a tervezés, melyek keretében a korábbi projektekben kiépítet…

Tovább

Szeged-Makó vasúti elővárosi közlekedés fejlesztése, vegyesforgalmú Tisza-híd építése

A projekt célja kettős, vasúti tekintetben a korábban lerombolt szegedi vasúti híd újjáépítése, ezzel az Újszeged - Makó - Mezőhegyes vasútvonal csatlakoztatása Szeged vasútállomáshoz, és a két város közti kötöttpályás személyszállítás fejlesztése. Közúti tekintetben célja a szegedi Nagykörút nyomvonalának bezárása, valamint a hídhoz csatlakozó közlekedési kapcsolatok, továbbá a szegedi intermo…

Tovább

Népliget vasúti megállóhely tervezése és engedélyeztetése

A Népliget vasúti megállóhely tervezése és engedélyeztetése projekt a Déli körvasút projektcsomag része. A projektelem tervezőjének feladata a megállóhely elhelyezésre vonatkozólag a különböző szakági engedélyezési tervek, valamint a megszerzett, a kivitelezéshez szükséges engedélyek birtokában a kivitelezési tenderdokumentáció műszaki kötetének elkészítése.

Tovább

MÁV szűk keresztmetszet kiváltás kapcsán a Kelenföld – Budaörs vasúti vonalszakasz kivitelezéséhez szükséges engedélyezési-, tendertervek és tenderdokumentáció elkészítése

Az elkészült Megvalósíthatósági Tanulmány alapján engedélyezési-, tendertervek és tenderdokumentáció elkészítése valósul meg a teljes vonalszakaszon, többek között 120/140 km/h sebesség és 225 kN tengelyterhelés biztosításával, 3. és 4. vágány kiépítésével, a 11. kerületben található Muskétás utcai szintbeni útátjáró kiváltásával, Budaörs állomás korszerűsítésével, valamint Budaörs állomáson P+…

Tovább