Budapest – Varsó nagysebességű vasútvonal részletes megvalósíthatósági tanulmányának elkészítése

A részletes megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének célja többek között az, hogy javaslatot tegyen az optimális nyomvonalra, a megvalósítás finanszírozására, ütemezésére és a majdani üzemeltetés feltételeire. Támogatási Szerződésre vonatkozó adatok: A kedvezményezett neve: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság A projekt címe: Budapest - Varsó nagys…

Tovább

Szeged-Hódmezővásárhely tram-train rendszer előkészítése

A projekt a Szeged Rendező pályaudvaron megvalósítandó járműtelep előkészítését, a kivitelezési közbeszerzési eljárás lebonyolításával bezárólag foglalja magába. Ezen kívül a tartalmazza „a tram-train projekt Szeged-Hódmezővásárhely tram-train vonal kiegészítő tervezési munkáinak elvégzése”-t magába foglaló tervezői szerződést, engedélyezési díjakat, közbeszerzési eljárások díjait, közbeszerzés…

Tovább

Vasúti tengelysúlymérési rendszer kidolgozása és annak kísérleti elindítása

A projekt célja egy új vasúti tengelysúlymérési rendszer kidolgozása és kísérleti indítása, informatikai központ létrehozásával és mérési pontok telepítésével. Támogatási Szerződésre vonatkozó adatok: A kedvezményezett neve: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság A projekt címe: Vasúti tengelysúlymérési rendszer kidolgozása és annak kísérleti elindítása…

Tovább

BALATONI VASÚTÁLLOMÁSOK REKONSTRUKCIÓJA

A projekt célja a Balaton parti 29-es és 30-as számú vasútvonalakon található felvételi épületek, állomási előterek felújítása, átépítése és akadálymentesítése, továbbá az állomások és megállóhelyek közvetlen környezetének rekonstrukciója az utasok komfortérzetének növelése érdekében. Jelenleg, a projekt előkészítése során elkészül megvalósíthatósági tanulmány a rekonstrukcióval érintett áll…

Tovább

GSM-R távközlési hálózat kiépítés 2. ütem előkészítése

A GSM-R hálózat 2. ütem projektben 2255 km vasúti nyomvonalat kell kiépíteni egy korszerű vasúti kommunikációs rendszerrel. Ennek a közbeszerzési eljárásnak az előkészítését célozza e projekt. Az előkészítés során az alábbi feladatokat kell elvégezni: Megvalósíthatósági tanulmány Költség-haszon elemzés Támogatási kérelem elkészítése Rendszertechnikai követelmények és infrastruktúra elő…

Tovább

Hídrekonstrukciós program I/2. ütem tenderdokumentáció összeállítása

A Hídrekonstrukciós program I/2. ütemében az alábbi rekonstrukciók valósulnak meg: 20. sz. vasútvonal Ajka, Torna-patak híd I. 20. sz. vasútvonal Ajka, Torna-patak híd II. 10. sz. vasútvonal Külsővat, Marcal-folyó ártéri híd (Hunyor-patak felhagyott medre felett) 120a sz. vasútvonal Farmos, Hajta-patak híd 120a sz. vasútvonal Tápiógyörgye, Tápió-patak híd 120a sz. vasútvonal Tápiógyörgye,…

Tovább

Hídrekonstrukciós program I. ütem RMT és CBA felülvizsgálat, valamint környezetvédelmi megalapozó dokumentáció elkészítése

Tervező feladata, a korábban elkészített megvalósíthatósági tanulmány (továbbiakban: MT) és költség-haszon elemzés (továbbiakban: CBA) aktualizálása, valamint környezetvédelmi megalapozó dokumentáció (Előzetes Vizsgálati Dokumentáció, Natura-2000 Hatásvizsgálat, Víz-Keretirányelvnek való megfelelés igazolása, Klímakockázati értékelés) elkészítése. A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.…

Tovább

Püspökladány – Biharkeresztes szűk keresztmetszet kiváltás és villamosítás

A vonalvillamosítás 54,14 km hosszú, egyvágányú pályán valósul meg, melynek érdekében új villamos alállomás létesítése szükséges Berettyóújfalun mintegy 4 km kitápláló vezeték megépítésével. Berettyóújfalun felsővezeték karbantartó telep létesítése. A felsővezeték kiépítésével együtt akadálymentes magasperonok, váltófűtő-berendezés és Felsővezetéki Energia Távvezérlő - Helyi Távműködtető berend…

Tovább

Gubacsi vasúti híd és a csepeli Szabadkikötő fejlesztéséhez kapcsolódó vasúti létesítmények átépítésének előkészítése

A Csepeli Szabadkikötő vasúti összeköttetését a Gubacsi vasúti híd biztosítja a Soroksári úti rendező pályaudvaron keresztül a vasúti hálózattal. A vasúti híd állapota rendkívüli módon leromlott, a vasúti szerelvények jelenleg 5-10 km/h sebességkorlátozás mellett haladnak át rajta. A projekt fő célja többek között a Gubacsi vasúti híd és a Csepeli Szabadkikötő vasúti kapcsolatának fejlesztés…

Tovább

H7-es csepeli HÉV vonal fejlesztésének előkészítése

A H7-es csepeli HÉV fővárosi kötöttpályás hálózatba való integrálásához szükséges egyesített megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzési dokumentum (MT és CBA), valamint az engedélyezési tervek elkészítése. A projekt megvalósításának fontos célja a közösségi közlekedés színvonalának javítása, az igényeknek megfelelő, megbízható szolgáltatás biztosítása, a jelenlegi utazási részar…

Tovább