Környezetvédelmi előkészítő tevékenységek Budapest-Varsó/Bécs nagysebességű vasút (NSV) magyar szakaszára, összhangban az osztrák repülőtéri fejlesztéssel

A környezetvédelmi előkészítő tevékenységek elvégzésének célja többek között Budapest – Varsó nagysebességű vasútvonal részletes Megvalósíthatósági Tanulmányában azonosított nyomvonalra és érintett területeire vonatkozó környezeti vizsgálatok és elemzések elvégzése – a feltárt kockázatok (domborzat, környezeti, természetvédelmi szempontból érzékeny helyszínek érintettsége) csökkentése érdekében…

Tovább

Füzesabony – Eger vasúti vonalszakasz korszerűsítésének előkészítése

A projekt tartalmának bemutatása: Az elkészült Megvalósíthatósági Tanulmány alapján engedélyezési-, tendertervek és tenderdokumentáció, valamint opcionálisan kiviteli tervek elkészítése. Tervezési cél  többek között a 100 km/h sebesség és 210 kN tengelyterhelés zavartalan biztosításának megteremtése, az utasforgalmi létesítmények akadálymentesítése,  a teljes körű helyszíni felmérések és vi…

Tovább

Vámosgyörk – Gyöngyös vasútvonal korszerűsítésének előkészítése

A projekt tartalmának bemutatása: Az elkészült Megvalósíthatósági Tanulmány alapján engedélyezési-, tendertervek és tenderdokumentáció, valamint opcionálisan kiviteli tervek elkészítése. Tervezési cél  többek között a 80/120 km/h sebesség és 210 kN tengelyterhelés zavartalan biztosításának megteremtése, a fővonalra ráhordó áruforgalmi versenyképesség elérése, az utasforgalmi létesítmények a…

Tovább

Hatvan – Újszász vasútvonal korszerűsítésének előkészítése

A projekt tartalmának bemutatása: Az elkészült Megvalósíthatósági Tanulmány alapján engedélyezési-, tendertervek és tenderdokumentáció, valamint opcionálisan kiviteli tervek elkészítése. Tervezési cél  többek között a 80/100 km/h sebesség és 210/225 kN tengelyterhelés zavartalan biztosításának megteremtése, a fővonalra ráhordó áruforgalmi versenyképesség elérése, az utasforgalmi létesítmény…

Tovább

Hatvan – Füzesabony vasúti vonalszakasz engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése, tenderdokumentáció összeállítása, valamint az építési engedélyek megszerzése

A projekt tartalmának bemutatása: Az elkészült Megvalósíthatósági Tanulmány alapján engedélyezési-, tendertervek és tenderdokumentáció, valamint opcionálisan kiviteli tervek elkészítése, továbbá az építési engedélyek megszerzése Hatvan-Füzesabony vasúti vonalszakaszon. Tervezési cél  többek között a 160 km/h sebesség és 225 kN tengelyterhelés biztosítása, a vonalszakasz és állomásainak bizt…

Tovább

Nyugat-magyarországi Masterplan elkészítése

A projekt célja a Nyugat-magyarországi országrész vasúti közlekedési hálózatának – a MÁV Zrt. és a GYSEV Zrt. által üzemeltetett pályaszakaszainak – összefüggő egységben való kezelésével egy átfogó, hosszútávú térségi közlekedésfejlesztési stratégia elkészítése (ún. Nyugat-magyarországi Masterplan), mely figyelembe veszi a Budapest – Varsó nagysebességű vasút ITM által elfogadott nyomvonalsávjá…

Tovább

Állomáskorszerűsítések felülvizsgálata

A projekt alapvető célja hat főbb vasúti csomópont (Hatvan, Szolnok, Szombathely, Nyíregyháza, Miskolc-Tiszai és Debrecen állomások) egy egységes szempontrendszer szerinti felülvizsgálata, figyelembe véve többek között a korábban elkészült megvalósíthatósági, illetve engedélyezési szintű terveket (ahol azok rendelkezésre állnak), valamint a várható forgalmakat, és ezek alapján egy fejlesztési s…

Tovább

Zalaszentiván – Nagykanizsa vasútvonal fejlesztésének előkészítése

Jelenleg a Zalaszentiván - Nagykanizsa vonalszakaszon jelentős számban állandó és ideiglenes lassújelek vannak, a vasútvonal ezen szakasza nem villamosított, a vonalon teljes egészében diesel-vontatás történik. A projekt célja a jelenlegi szűk keresztmetszetek kiváltása és villamosítás megvalósítása, összhangban az európai uniós és hazai irányelvekkel. A projekt keretében a megfelelő személy- é…

Tovább

Budapest – Esztergom P+R parkolók kapacitás fejlesztése – engedélyezési tervek készítése

A projekt azonosító száma: IKOP-3.1.0-15-2016-00006 és IKOP-3.2.0-15-2016-00005 A projekt megnevezése: Rákosrendező – Esztergom vasútvonal villamosítása, biztosítóberendezés korszerűsítése Kedvezményezett: NIF Zrt. Szerződött támogatás összege: 57.972.328.275 Ft Támogatás mértéke: 100% Két Tervezői Szerződés keretében valósul meg a tervezés, melyek keretében a korábbi projektekben kiépítet…

Tovább

Szeged-Makó vasúti elővárosi közlekedés fejlesztése, vegyesforgalmú Tisza-híd építése

A projekt célja kettős, vasúti tekintetben a korábban lerombolt szegedi vasúti híd újjáépítése, ezzel az Újszeged - Makó - Mezőhegyes vasútvonal csatlakoztatása Szeged vasútállomáshoz, és a két város közti kötöttpályás személyszállítás fejlesztése. Közúti tekintetben célja a szegedi Nagykörút nyomvonalának bezárása, valamint a hídhoz csatlakozó közlekedési kapcsolatok, továbbá a szegedi intermo…

Tovább