A NIF Zrt. sajtótájékoztatója Szombathelyen

Témája volt: Bemutatkozik a NIF Zrt., Szilágyi András vezérigazgató-helyettes. Tájékoztatás a régióban megvalósuló KözOp finanszírozású projektek előkészítettségéről és várható megvalósítási üteméről.

 
Győr- Moson- Sopron, Vas és Zala megye közútfejlesztési programja, a megvalósítás ütemezése

 

Sajtótájékoztató, 2007. szeptember 25. Szombathely

 

A Kormány a 1004/2007. (I. 30.) Korm. határozat döntött a 2007 – 2013 közötti időszakban megvalósítani tervezett közlekedésfejlesztési projektek (KÖZOP) indikatív listájáról. Ezt követően az 1063/2007.(VIII.15.) Korm. határozat rögzítette az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közlekedés Operatív Program (KÖZOP) 2088-ban indítható projektjeinek listáját.  Ez a lista tartalmazza a Nyugat-dunántúli Régió, ezen belül Zala, Vas és Győr-Moson-Sopron megyék kiemelt projektjeit.

 

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF Zrt.) a 46/2007 (IV. 4.) GKM rendelet értelmében a KÖZOP-ban szereplő fejlesztési feladatok végrehajtását látja el. A fenti feladatokat NIF Zrt. 2007. februárban vette át a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtól (korábban UKIG), illetve a Magyar Közút Kht-tól különböző előkészítettségű állapotban.

 

 

Főbb KÖZOP projektek a régióban

 

•A.      M86 Szombathely – Csorna szakasz

A 86. sz. főúton 2004 májusát követően jelentősen növekedett a tranzit-forgalom. A mindenki számára ismert okok között meg kell említeni az Európai Unió bővítése mellett azt a tényt is, hogy a főúttal párhuzamosan vezető osztrák A2 autópályán 2004-től a 3,5 tonna feletti tehergépjárművekre úthasználattal arányos díjat kell fizetni. A forgalom emiatti átrendeződését jól mutatja Rajka és Rédics határátkelőhelyek teherforgalmának 100% illetve140%-os növekedése.

 

A tervezett fejlesztés a nemzetközi elérhetőség javítását segítő észak – déli kapcsolat (egyben TEN-T) tengely, a 86. sz. főút Rédics – Szombathely – Csorna – Mosonmagyaróvár közötti útvonal része, ugyanakkor nagymértékben segíti a Szombathely – Csorna – Győr – Budapest regionális elérhetőség javítását is, az autóútként kiépülő M85 Győr – Csorna szakasszal.

 

Megvalósítása  7 ütemben:


 •  Szombathely – Vát szakasz

 •  Vát elkerülő szakasz

 •  Szeleste elkerülő szakasz

 •  Szeleste – 84. sz. főút (Hegyfalu) szakasz

 •  84. sz. főút (Hegyfalu) – megyehatár szakasz

 •  Megyehatár – Csorna szakasz két ütemben

 

A szakaszok előkészítettsége különböző:

A Vát elkerülő szakasz épül, a Szombathely – Vát szakasz és a Szeleste elkerülő szakasz építési engedéllyel rendelkezik, jelenleg a területek vásárlása és a régészeti feltárás előkészítése valamint a kiviteli tervek készítése van folyamatban. E két utóbbi szakasz építésére 2008. III. negyedévben indítjuk a közbeszerzési eljárást.

A további szakaszok előkészítettsége a 2007. augusztusban megjelent autópálya törvény módosítása alapján, gyorsforgalmi utakra vonatkozó előírások alkalmazásával történhet, mely a főúti kiépítéshez képest jóval időigényesebb és bonyolultabb feladat. Ezek lépései vázlatosan a következők: a nyomvonal véglegesítését követően kezdődhet két lépcsőben az időigényes környezetvédelmi tervezés és engedélyezés. (Ezt megelőzi az előzetes környezetvédelmi dokumentáció és engedély, majd részletes környezetvédelmi hatástanulmány és engedély elkészítése és megszerzése). Ezek után kezdődhet az engedélyezési terv készítése, majd az építési engedély megszerzése. A tervezés utolsó fázisa a kiviteli tervek készítése. Az építési engedély megszerzését követően indulhat a területek vásárlása és a régészeti feltárások indítása.

A teljes szakasz kiépítése 2013. évre várható, szakaszos forgalomba helyezéssel.

 

•B.    M85 Csorna – Győr szakasz

Megvalósítása öt szakaszban történik

 


 •  Csorna elkerülő szakasz I.

 •  Csorna elkerülő szakasz II.

 •  Enese elkerülő szakasz

 •  Csorna – Enese köztes szakasz

 •  Enese – Győr köztes szakasz

 

A szakaszok előkészítettsége különböző:

Az Enese elkerülő szakasz építési engedélye megvan, a területek vásárlása 2007. év végén megkezdődik, és folyik a kiviteli tervek készítése. Az építés közbeszerzési eljárása 2008. II. negyedévben kezdhető.

A Csorna elkerülő szakasz és az M85 köztes szakaszainak előkészítése az említett törvénymódosítás alapján, gyorsforgalmi utakra vonatkozó előírások alkalmazásával folyamatban van.

 

Az autóút teljes kiépítése 2013. év végére várható, szakaszos forgalomba helyezéssel.

 

•C.    88. sz. főút Sárvár elkerülő szakasz

Az elkerülő út kezdő szelvénye csatlakozik a 2002 – 2004. között kiépített 84. sz. főút Sárvár elkerülő szakaszhoz.  A szakasz hossza 3,5 km. A projekt előkészítése befejeződött, az építés indítása 2008. II. negyedévben, a forgalomba helyezés 2009. III. negyedévben várható.

 

 

 

•D.    86. sz. főút fejlesztése és 11,5 t burkolaterősítése Vas, Zala és Győr-Moson-Sopron megyében

A burkolaterősítés az M86 autóúttal nem érintett szakaszokon valósulhat meg, mivel az EU párhuzamos fejlesztéseket nem támogat. A szakaszon a burkolaterősítés mellett több olyan jelentős fejlesztés várható, mely a főút biztonságos használhatóságát segíti.

Vas megyében megépül az Egyházasrádóc elkerülő szakasz, illetve innen Szombathelyig új nyomvonalon épül ki a 86. sz. főút a 87. sz. főútba csatlakozva, Táplánszentkereszt irányába.

A 86. sz. 77,8 – 79,0 km szakaszon, a Vépi út és a 87. sz. főút (Táplánszentkereszt) közötti négynyomú kiépítése és 11,5 t burkolaterősítésének építése 2008. II. negyedévben kezdhető, tervezett befejezése 2008. vége.

 

Hévíz elkerülő út

A Hévíz elkerülő út (7,2 km) új nyomvonalon, részben 2×2 sáv kiépítéssel valósul meg, mely északon a 76. sz. főúthoz, délen a 75. sz. főúthoz csatlakozik, kiegészülve a 7351.j. ök. út korszerűsítésével (2,2 km) és a 75. főút korszerűsítésével (1,75 km). A projekt kiviteli tervezése folyik. Az építés négy ütemben valósul meg, az első ütem 2008. III. negyedévben kezdhető, és a teljes befejezése 2011.IV. negyedévben várható.

 

•E.     71. sz. főút Keszthely elkerülő szakasz 

A két ütemben megvalósuló (északi és észak-nyugati) elkerülő út kiviteli tervezése folyik, a területek vásárlása 2007. IV. negyedévben kezdődik. Az építés 2008. II. negyedévben indulhat és várhatóan 2010. II. negyedévben fejeződik be.

 

•F.     76. sz. főút 11,5 t burkolaterősítése Vas és Zala megyében

Itt a burkolaterősítés szakasza kapcsolódik a Hévíz elkerülő úthoz. A szakaszon emellett több olyan fejlesztés várható, mely a főút biztonságos használhatóságát növeli. A több ütemben megvalósuló burkolaterősítés első üteme 2008. évben indulhat, és a teljes befejezése 2011. II. negyedévben várható.

 

•G.    74. sz. főút Nagykanizsa – Palin elkerülő út

A 74. sz. főút új nyomvonalaként Nagykanizsa – Palin településrész elkerülésével, 2×1 forgalmi sávos síkvidéki úttal, 4,5 km hosszban épül. Az elkerülő szakasz az M7 ap. Nagykanizsa Ny-i csomópontjától indul északi irányba és a Principális-csatorna hídjánál csatlakozik a meglévő 74. sz. úthoz. Csomópontok száma: 3 db. A területek vásárlása folyik, a kivitelezés 2008. II. negyedévben kezdhető, a befejezés 2009. IV. negyedévre várható.

 

•H.    61. sz. főút Nagykanizsa elkerülő szakasz

A 61. sz. főút új nyomvonalaként Nagykanizsa településrész elkerülését teszi lehetővé, 2×1 forgalmi sávos síkvidéki úttal, 3,3 km hosszban. Az elkerülő szakasz a Csónakázó-tó bejáratától indul É-i irányba és a 7. sz. főút 193+216 km sz. szelvényéig tart. Külön csatlakozó ág készül a városközpont felé, 425 m hosszban. A vasúti fővonal keresztezésére külön-szintű felüljáró készül. Az építés 2008 II. negyedévében indulhat, várható befejezése 2009 végén lesz.