Átadták az Orfalu és Bűdfalva (Budinci) közötti kerékpáros összeköttetést

A megépült útszakasz Orfalu belterületi szakaszán halad végig, majd a lakott területet elhagyva folytatódik egészen a szlovén határig. Az átadó ünnepségen beszédet mondott V. Németh Zsolt, kiemelkedő nemzeti értékek felügyeletéért felelős miniszteri biztos, Vas megye 3. választókerület országgyűlési képviselője, dr. Balázsy Péter, a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal hivatalvezetője, a projekt vezető partnere és Vizi Norbert, a NIF Zrt. projektiroda-vezetője.

A Vas Megyei Önkormányzat 2016-ban nyújtotta be Guide2Visit elnevezésű pályázatát az Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program 2014-2020 keretében. A pályázatban a kerékpáros összeköttetés megépítésére a NIF Zrt. partnerként vett részt.

A beavatkozást az tette szükségessé, hogy az Orfalu község belterületi szakaszán haladó – részben kavicsolt pályaszerkezettel, részben aszfaltmakadám burkolattal rendelkező – út burkolatának minősége teljesen leromlott, az út a lakott területet elhagyva erdők között földútként folytatódott a szlovén határig.

A munkálatok 2018 áprilisában kezdődtek meg. A kivitelezés ütemtervnek megfelelően haladt, és a szerződésben rendelkezésre álló 12 hónapos határidőre a munkálatok befejeződtek. Az elkészült 1,29 km hosszú kerékpáros összeköttetést a közlekedők 2019 júniusa óta használhatják.

Az elkészült − 74189 jelű − út a meglévő önkormányzati út vízszintes és magassági vonalvezetésének figyelembevételével került kialakításra a meglévő épületek meghagyásával. A beruházás érintette az Őrségi Nemzeti Park területét és NATURA 2000 területet.

A beruházással megvalósult a határtérség megfelelő közúti összeköttetése helyi lakosok, a turisztikai szolgáltatók és az idelátogató turisták számára. A beruházás célja továbbá egy komplex látogatóirányítási rendszer létrehozásával a környék beemelése a szlovén-magyar határtérség turisztikai kínálatába, az elszórtan elhelyezkedő látnivalók egységes attrakcióvá, komplex termékké fejlesztésének támogatása.

V. Németh Zsolt, kiemelkedő nemzeti értékek felügyeletéért felelős miniszteri biztos, Vas megye 3. választókerület országgyűlési képviselője elmondta, hogy az új kerékpárút helyszínét két egymással szervesen összefüggő kis táj adja. A projekt által a helyi turisztikai attrakciók természetközeli bemutatása is megvalósul. A térség fejlesztéspolitikájának célja értékeink megőrzése, mellyel fejlődhet a turizmus, a helyiek életszínvonala és jóléte.

Balázsy Péter, a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal hivatalvezetője, a projekt vezető partnere kiemelte, hogy a határmenti programok legfontosabb célja, hogy a határ két oldalán kapcsolatban lévő embereket összekösse, és segítse a turizmus további élénkítését, amely a régió fejlődését is szolgálja.

Vizi Norbert, NIF Zrt. projektiroda-vezetője beszámolt az elkészült munkálatokról. A beavatkozással érintett szakaszon az út koronaszélessége 7 méter, míg a burkolat szélessége 3,5-6 méter között változik. Töltésépítéshez 1061 m3 töltésanyagot használtunk fel, továbbá 608 m3 aszfalt is beépítésre került. Az árkok burkolása 1284 m2-en valósult meg.

A beruházás az Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program keretében, a Vas Megyei Önkormányzat által benyújtott Guide2Visit (SIHU101) pályázat keretében valósult meg az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával és a Magyar Állam támogatásával.

A fejlesztés az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából, a NIF Zrt. beruházásában VértesAszfalt Kft-Meliorációs és Rekultivációs Kft. kivitelezésében valósult meg nettó 284.825.215 forint értékben.

2019. november