Társadalmi szervezetekkel egyeztetett a NIF Zrt. a Duna hajózhatóságának javításáról

Az Európai Unió „Connecting Europe Facility” programjának egyik kiemelt eleme a belvízi közlekedés és áruszállítás infrastruktúrájának fejlesztése, a környezetkímélő és gazdaságos folyami szállítási lehetőség biztosítása.

Magyarország a program keretében többek között a Duna hajózhatóságának javításához szükséges tervezési és előkészítési munkák finanszírozására nyert támogatást. A Duna Magyarországi szakaszán évtizedek óta nem végeztek meder karbantartási munkát, így a hajózható napok száma 250 alá csökkent. A projekt célja a hajózást akadályozó szűkületek és feltöltődött mederszakaszok korrekciója, a VIc osztályú hajóút biztosítása Duna Bizottság ajánlásának megfelelően.

A korábbi felmérések a Szob-Déli országhatár közötti szakaszon összesen 31 helyszínt azonosítottak, ahol összességében közel 52 km-en kell a hajózhatóság javítása érdekében beavatkozni a vízgazdálkodás, a környezet- és természetvédelem követelményeit is kielégítő módon. Az előzetesen becsült beavatkozási helyszínek száma a Szap-Szob közötti szakaszon 12, az érintett folyószakasz hossza: 40 km

A NIF Zrt. mint a projekt beruházója a tervezői feladatok ellátására az UTIBER Kft., a Viziterv Consult Kft. és a BMGE konzorciumával kötött szerződést. Tekintettel a Duna összetett szerepére, a tervezés és előkészítés során a szakemberek széleskörű egyeztetést folytatnak a vízügyi, árvízvédelmi, környezet- és természetvédelmi hatóságokkal, az érintett önkormányzatokkal és civil szervezetekkel.

A tervező konzorcium a 2019. tavaszi – nyári időszakban az érintett területeken meder morfológiai felmérést, mederanyag mintavételt és biológiai állapotfelvételt végzett. Elkészült az elektronikus 2D és 3D modell, valamint elvégezték a kisminta kísérleteket és feldolgozták ezek eredményeit.

  1. júliusában elkészült a Stratégiai Környezeti Vizsgálat tematikája és megkezdődött a tematika hatósági véleményezése, egyeztetése.

A tervező már a munka korai szakaszában fontosnak tartotta a területen működő, érintett társadalmi szervezetek véleményének megismerését, ezért 2019. november 5-én tájékoztató fórumot szervezett.

A fórumon képviseltette magát több vízisport egyesület (Váci Kajak-Kenu ESE, Magyar Kajak-Kenu Szövetség), horgászegyesület (Paksi Sporthorgászok Egyesülete), part menti települések önkormányzatai (Szigetmonostor, Bölcske), turisztikai egyesületek (Duna-Régió Víziturisztikai Szövetség) és több nemzetközi természetvédelmi szervezet (WWF, CEEweb for Biodiversity).

Ezek a szervezetek jellemzően a Duna környezeti állapotának javítását, a nagy hajók által keltett, zavaró hullámzás csökkentését, a folyó csendesebb szakaszain és a holtágakban az őshonos növények és állatok életfeltételeinek biztosítását, a vízi turizmus lehetőségeinek javítását, a helyi kishajó- és kompközlekedés feltételeinek biztosítását tartották fontosnak.

A tervezés első lépése az élővilág állapotának felmérése és a lehetséges beavatkozások környezeti hatásainak vizsgálata. A munka során a tervezők többször egyeztetnek a vízügyi igazgatóságokkal (ÉDU VIZIG, KDV VIZIG, ADU VIZIG), nemzeti parkokkal, valamint a környezetvédelmi és műszaki biztonsági hatóságokkal. A megvalósításhoz szükséges építési és létesítési engedélyeket a hatóságok csak a jogszabályi feltételeknek és a műszaki előírásoknak megfelelő tervekre fogják megadni.

 

2019. november