Statisztikai adatgyűjtés és adatszolgáltatás

(Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. sz. melléklete alapján.)

  • A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk.

          „A NIF Zrt.-nek jelenleg nincs ilyen adatgyűjtési feladata.”

  • A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai.

          „A NIF Zrt.-nek jelenleg nincs ilyen adatszolgáltatási feladata.”

  • Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél.

          „A NIF Zrt.-nek jelenleg nincs ilyen szerződése.”

  • A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek.

          „A NIF Zrt.-nél jelenleg nincsenek ilyen általános szerződési feltételek.”

  • A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista.

         „A NIF Zrt. számára nincs előírva jogszabályban ilyen lista.”