M3 gyorsforgalmi út Vásárosnamény (M3-M34 gyorsforgalmi út elválási csomópont) – Beregdaróc (országhatár) közötti szakasz 2×2 sávos autópályává fejleszthető autóút kiépítésének előkészítése

A projekt része a TEN-T gerinchálózatnak, (korábbi nevén az V. sz. Páneurópai folyosónak) és az Európai törzshálózatnak (core network), így a folyosó részeként jelentős a nemzetközi úthálózatban betöltött szerepe. A projekt az EU-n belül a legkeletebbre eljutó kelet-nyugati korridor. Nemzetközi szerepén kívül a projekt Szabolcs-Szatmár-Bereg megye településeinek biztosítja a nagytérségi kapcsolatát, valamint közvetlen kapcsolatot épít ki Kárpátaljával.

Hozzávetőlegesen 23 km hosszban, 2x2 forgalmi sávos autópályává fejleszthető autóút Vásárosnamény – országhatár (Beregdaróc) szakasz előkészítése.

A szakasz végpontja a magyar-ukrán kormányközi megállapodásban [(147/2006. (VII. 19.) Korm. rendelettel kihirdetett)] rögzített határmetszési sáv Beregdarócnál.

A nyomvonal Vásárosnamény településnél keresztezi a Tisza-folyót, új Tisza-híd előkészítése is a projekt része. A projekt része 4 db különszintű csomópont, a nagyobb műtárgyak száma várhatóan 29 db (benne 1 db új Tisza-híd), egy egyszerű és egy komplex pihenőhely szolgáltatási szintjét elérő határátkelő.

Adatok
Projekt típusa Út
Kialakítás típusa Új nyomvonal (2x2 sáv)
Új nyomvonal (2x2 sáv) 22635 méter
Érintett megyék Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Érintett települések Barabás, Beregdaróc, Gelénes, Kisvarsány, Nagyvarsány, Tiszaszalka, Vámosatya, Vásárosnamény
A projektben részt vett tervező(k) M3 Bereg Konzorcium: UTIBER - FŐMTERV - CONSTREAL
Fázis Előkészítés
Megvalósíthatósági tanulmánnyal rendelkezik.
Környezetvédelmi engedéllyel rendelkezik.
Forrás A beruházást a magyar állam finanszírozza.

Vonatkozó projektek